Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Exedra på Gullfaks

Testsuksess for Exedras Balder-verktøy

En game-changer for verifisering av lekkasjekontroll i borehullsbarrierer. Tetting av brønner har fått en sikrere metode for å sjekke lekkasjer.

Exedra har utviklet en metode som bruker sporgass for å verifisere lekkasje ved permanent plugging av olje- og gassbrønner. Rett før påske kunne gründeren melde om testsuksess for funsjonaliteten til verktøyet «Balder». Testen ble utført på Gullfaks-feltet, i brønn GF-A11.

Validé AS er stolt investor i Exedra. Selskapet har vært inkubatorselskap i Validé. Exedra er medlem i energiklyngen Energy Transition Norway. Gründer er Bernt Pedersen.

I dag finnes det ingen effektiv og entydig metode for å verifisere at de pluggede brønnene er tette. Exedras teknologi kontrollerer pluggende løsninger. Effektiviteten i metoden, kan redusere kostnader og miljøavtrykk knyttet til det som i bransjen kalles «Plug and Abandonment (P&A)

Exedra Balder verktøy


Utfordringen med å forlate olje- og gassbrønner
Globalt er det et stort antall olje- og gassbrønner som skal plugges permanent. Uten en metode for å kontrollere at pluggene ikke lekker farlig gass og væske over tid, har operatørene ikke noe annet valg enn å bruke «overkill»-løsninger. Dette er kostbare løsninger.

– Prisen på å plugge én brønn på norsk sokkel kan være 100 millioner norske kroner, sier Bernt Pedersen, Exedras oppfinner og administrerende direktør.

Verifiserer stabiliteten til nedihullsbarrierer
Mangelen på en pålitelig metode for å verifisere stabiliteten til nedihullsbarrierer ved permanent plugging av olje- og gassbrønner, har vært et langvarig problem i industrien. Å bruke flere barrierer for å sikre brønner mot lekkasje kan være dyrt, tidkrevende og kan ha et unødvendig stort miljøavtrykk.

Exedras sensitiv metode for å verifisere lekkasjer, vil gjøre det lettere for andre selskaper å introdusere sine nye, kostnadseffektive og ofte kortere barriereløsninger til markedet.

Balder-verktøyet
Exedras Balder-verktøy bruker en sporgass; en gass som ikke finnes naturlig i reservoaret. Ved å påføre denne gassen under trykk under pluggen som skal testes, og deretter måle om gassen eksisterer over pluggen, kan Exedra verifisere om pluggen lekker eller ikke.

Verktøyet er 2,5 meter langt og 12 centimeter i diameter. Verifikasjonsmetoden er rask, sensitiv, rimelig og entydig. Det er en generisk metode som kan brukes på ulike pluggematerialer og geometrier, noe som gjør det mulig for brønnpluggingsindustrien. Den kan også brukes ved plugging av brønner på wireline, uten bruk av borerigg.

Fra idé til vellykket felttest
Bernt Pedersen har lang erfaring fra bransjen selv, og så mange prosjekter som utviklet forskjellige pluggemetoder. Men ingen som løste det avgjørende problemet med å verifisere at pluggene er 100 prosent tette.

Prosjektet ble i utgangspunktet finansiert av ConocoPhillips, Innovasjon Norge og Regionalt Forskningsfond. Etter positive resultater fra en mulighetsstudie ble Validé, Equinor og senere også AkerBP med i prosjektet.

Pedersen har jobbet med prosjektet siden 2017. Forut testingen av metoden offshore, har metoden blitt testet to ganger ved Ullrigg testriggen utenfor Stavanger. Verktøyet som ble brukt på Gullfaks-feltdemonstrasjonen har blitt fullstendig redesignet siden den første prototypen ble testet på Ullrigg. Utviklingsprosjektet har brukt DNV som en tredjepartsverifisert i hele prosessen.

– Målet med testen på Gullfaks var å demonstrere at teknologien fungerer i en virkelig brønn, ved hjelp av kommersielt tilgjengelige deteksjonssystemer. Det er kritisk viktig å ha våre operatørers støtte og tilgang til testing i brønnene deres. På Gullfaks-testen leverte Exedra nedihullsverktøyet, og Schlumberger leverte den hypersensitive detektorløsningen som fanget opp sporgassen fra verktøyet vårt, sier Pedersen.

Mer bærekraftig industri
Egil Aanestad, administrerende direktør i Energy Transition Norway, gratulerer Exedra med den gode nyheten.

– Vårt mandat som klynge er å bringe verdensledende kompetanse og teknologimiljøer sammen for å akselerere innovasjon i energiomstillingen. Exedras vellykkede utvikling av Balder-verktøyet samsvarer perfekt med vårt mål, siden det gir en banebrytende løsning som kan redusere kostnadene og miljøpåvirkningen betydelig ved plugging av olje- og gassbrønner.

– Dette er et viktig skritt mot å skape en mer bærekraftig industri. Vi er stolte over å ha Exedra som medlem av vår klynge og utviklingen av Balder Tool som et av våre klyngeprosjekter.

Tekst: Karianne Skjæveland, Kommunikasjonssjef, Energy Transition Norway