Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Arena Pro credit Tom Hansen Innovasjon Norge 2

Tre Arena Pro-klynger og en helsenode

De tre innovasjonsklyngene Norwegian Energy Solutions (NES), Stiim Aqua Cluster og Norwegian Offshore Wind Cluster får Arena Pro-status i det nasjonale programmet for næringsklynger. Validé er stolt partner med dem alle sammen.

Opprykket innebærer økt finansiering og støtte fra klyngeprogrammet i en periode på fem år.
I tillegg er helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster blant initiativtakerne til å etablere en helsehub i Innlandet.

Validé-partnerne rykker opp
Det kom i alt inn 14 Arena Pro-søknader til det nasjonale klyngeprogrammet. Fire gikk gjennom nåløyet, tre av dem er fra Rogaland, og alle tre er partner med Validé.

Fra før av har helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, infrastrukturklyngen VIA og smartbyklyngen Nordic Edge Arena-Pro status. Det betyr at alle de seks klyngene som Validé er partner med, nå har Arena-Pro status og er på elitenivå.

Å rykke opp til Arena-Pro er et kvalitetsstempel for det arbeidet klyngene har gjort de siste årene. Opprykkene betyr videreutvikling av klyngenes strategiske betydning utover å være en koblings- og en samhandlingsarena.

-Å få til tre opprykk som dette i vår region, er viktig for næringsutvikling og for den transformasjonen som hele landet står i akkurat nå. I fellesskap får vi til så utrolig mye mer. Klyngene er et bevis på det, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé og styremedlem i energiklyngen NES.

Energiklyngen får løfteevne
– Dette er en gledens dag. Vi er ydmyke og stolte over tilliten. Arena-Pro gir oss betydelig større løfteevne for tettere og langsiktig oppfølging av våre medlemmer. Nå skal det virkelig bli fart på prosjektsatsinger innen fornybar energiteknologi. Vi skal være en katalysator for utviklingen av hybride energiløsninger, og bidra til å bringe flere norske bedrifter inn i dette markedet. Vi skal også forsterke samarbeidet med andre klynger og øke satsingen internasjonalt, sier Egil Aanestad, daglig leder i Norwegian Energy Solutions.

– Med så mange sterke søknader er vi utrolig stolte over å bli tildelt Arena Pro-status. Det ligger et stort ansvar i et slikt opprykk, og vi vil forvalte denne tildelingen på best mulig måte. Klyngens økosystem for innovasjon skal videreutvikles slik at det kommer våre medlemmer og samarbeidspartnere til gode. Gjennom målrettede prosjekter og aktiviteter kan vi nå i enda større grad bidra til at energiomstillingen skjer raskere, sier Tor Arnesen, styreleder i Norwegian Energy Solutions.

Arena Pro tildeling 2021

VIND, AQUA OG ENERGI: Tre av fire Arena-Pro-klynger har base i Rogaland. Norwegian Offshore Wind Cluster, Stiim Aqua Cluster og Norwegian Energy Solutions (NES) (Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge)

Flere prosjekt fra Stiim
– Vi er allerede godt i gang med å etablere Stiim som en ledende klynge for videreutvikling av den globale havbruksnæringen. Nå får vi muligheten til å sette i gang flere prosjekter som skal bidra til økt bærekraftig matproduksjon fra havet. Den teknologiske utviklingen havbruksnæringen er inne i, gir også vekstmuligheter for norsk maritim industri og leverandørnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er utrolig takknemlige for tilliten vi har fått gjennom Arena Pro-tildelingen, sier daglig leder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.

Havbruksklyngen Stiim Aqua Cluster har i dag 150 medlemmer fra hele Norge. Medlemmene omfatter teknologibedrifter fra ulike bransjer, oppdrettere og havbruksrelaterte virksomheter, gründere, kapitalmiljø og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Havets hus 2021

FEIRET HAVET HUS: Aqva-klyngen Stiim har lenge vært i vekst og har vekstambisjoner, og nylig kunne ordfører Kari Nessa Nordtun og Solveig Ege Tengesdal, leder for styringsgruppa for regionalplan sjøareal i Rogaland og Eivind Helland, daglig leder i Blue Planet feiret Havets hus. (Foto: Hilde Garlid)

Klyngen skal være best på teknologiutvikling som gir nytt matproduserende areal på land eller i sjø. Det arbeides målrettet for å styrke medlemsbedriftenes og bransjens konkurransekraft og for å øke teknologi- og kompetanseoverføringen i næringen.

Offshore Wind Cluster
Klyngen har som mål å være den sterkeste, globale leverandørkjeden for flytende havvind. Norge har en sterk petro-maritim forsyningskjede, godt skikket til å ta og inneha denne posisjonen. Selskaper som Equinor, Aker Solutions og Kværner er allerede i forkant, som en rekke andre norskbaserte selskaper.

Hva er et klyngeprogram?
Det nasjonale klyngeprogrammet, Norwegian Innovation Clusters, er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd. Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det finnes tre ulike nivåer i klyngeprogrammet: Arena er et treårs program, Arena Pro er et femårs program og GCE er 10 års program.