Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Vi forventer at veksten i selskapet samsvarer med vår investeringsstrategi og vårt fokus infrastruktur for fornybar energi"
- Guy Ranawake, Senior Investment Director i Ingenious

FAKTA SHORELINE

  • Shoreline ble etablert i 2014 og har sitt utspring fra Universitetet i Stavanger, der gründer og daglig leder Ole-Erik Vestøl Endrerud forsvarte sin doktorgradsavhandling 30. januar 2020.
  • Selskapet utvikler en simuleringsplattform for bygging, drift og vedlikehold for havvindenergiindustrien.
  • Eies av Blue Bear Capital Partners LtD, Markjaa Invest AS, Alliance Venture Spring AS, Investinor AS og Validé AS og øvrige eiere. (Kilde: Proff.no)
Shoreline Kundecase Esvagt

UK-investor inn i Shoreline: Setter fart på vindindustrien

Shoreline får UK-investoren Ingenious på laget, og har nå 4 millioner dollar i samlet kapital for vekst internasjonalt. Ventureselskapet har en divisjon for energiinfrastruktur, og har investert 720 millioner pund i den type infrastruktur siden 2011.

-Vi er veldig glade for å støtte Shoreline, og vi forventer at veksten i selskapet samsvarer med vår investeringsstrategi og vårt fokus infrastruktur for fornybar energi, skriver Guy Ranawake, Senior Investment Director i Ingenious, i en pressemelding om investeringen.

Doktorgradsarbeid
30. januar 2020, kunne Ole-Erik Vestøl Endrerud feire doktorgraden sin med disputasmiddag, gratulasjoner og taler. Tidlig i forskningsarbeidet sitt skjønte Vestøl Endrerud at han satt på algoritmer som hadde stort potensiale i å beregne lønnsomhet og effekt i havvindprosjekt; som den gangen var en ganske ung og kostnadskrevende energibransje.

Shoreline ble etablert i 2014, og utviklet et simuleringsverktøy som skal gjøre havvindenergi til en lønnsom affære for energiselskap.

Han kom tidlig i kontakt med innovasjonsselskapet Validé som Technology Transfer Office (TTO) og fikk tidligfase investering fra Validé AS. Sammen med engasjerte business angels i Siri Kalvig og Nils Olav Nergaard fikk selskapet tilført både kapital, kompetanse og nettverk. I tidlig fase fikk også Shoreline finansiering fra lokale prosjektmidler; Plogen, og fra Forskningsrådet FORNY til «Proof of Consept».

Målrettet har forretningsidéen og selskapet kretset om hans pågående doktorgradsarbeid som Vestøl Endrerud forsvarte 30. januar 2020 med tittelen: Simulation-Based Decision Support for Engineering Assets. An Agent-Based Approach for Operation and Maintenance of Offshore Wind Farms.

FORSKER OG FORRETNINGSUTVIKLER: Ole-Erik Vestøl Endrerud disputerte i januar, og har god fart på selskapet Shoreline, som baserer forretningsideen sin på Vestøl Endreruds doktorgradsarbeid. (Foto: UiS)

Tre måneder senere, 23. april 2020, kl.09.30, slapp Shoreline og ventureselskapet Ingenious pressemeldingen for det internasjonale markedet; Ingenious går inn som investor sammen med eksisterende investorer Blue Bear Capital, Alliance Venture og Investinor og øvrige aksjonærer, hvor Validé AS er en av aksjonærene. Samlet investorkapital er nå 40 millioner kroner 4 i serie A-finansiering.

LES OGSÅ UIS-ARTIKKEL: Fant opp gullkantet algoritme (2017)

-Software er et sentralt verktøy i enhver organisasjon som konstruerer og driver store fornybare prosjekter. Det vi ser nå er en etterspørsel etter mer helhetlige løsninger som bidra til å automatisere arbeidsflyt og hjelpe ingeniører og planleggere med å optimalisere sine planer i løpet av sekunder, i en brukervennlig totalpakke. Det er hva Shoreline leverer i dag, skriver Vestøl Endrerud i pressemeldingen.

Vindenergibransjen
Shorelines programplattform brukes i dag av store internasjonale aktører i vindenergibransjen. Simuleringsverktøyet skaper en «digital tvilling» av både design, arbeidsflyt og ressurser, som igjen leverer analyserer for optimalisering. Resultatene gir muligheter for tidsplanoptimalisering og analyser over komplekse felt-, forsyningskjeder og prosjektscenario. Slik kan energiselskapene finne den optimale løsningen for sine prosjekt, og dermed øke verdien.

Kombinert med en topp moderne plattformtjeneste, tilbyr Shoreline også en integrert løsning med scenarioanalyse, ressursstyring, rapportering, planlegging og konstruksjonsstyring med smart optimalisering og automatisering av arbeidsflyt.

Programverktøyet er distribuert globalt for å utvikle, konstruere og drifte mer enn 10 GW fornybar energi. Shoreline er å finne i Norge, Danmark, Storbritannia og Asia for å støtte den globale vindindustrien.

-Investeringen fra Ingenious gjør at Shoreline nå er på rett sted til rett tid i den veksten vi nå ser i fornybarmarkedet. Samtidig vil det hjelpe Shoreline til å betjene de eksisterende kundene i vindenergiindustrien. Leverandører, prosjektutviklere, OEMs og operatører søker stadig nye og mer avanserte måter å planlegge og gjennomføre prosjekter og daglig drift, skriver Endrerud.

Hvem er Ingenious?
Ingenious er en FCA-regulert investeringsselskap som spesialiserer seg i media, infrastruktur, eiendom og utdanning.

Selskapet ble etablert i 1998 og har en samlet investeringsportefølje på 9 milliarder pund på vegne av klienter i alle driftsdivisjonene. Ingenious divisjon for infrastruktur har til nå brukt over 720 millioner pund i prosjekt for energiinfrastruktur siden denne divisjonen ble opprettet i 2011 i Storbritannia, Irland og Australia.

-Selskapet har et dedikert team av investeringsekspertise som har kompetanse på tvers av investeringer, økonomi, jus, regnskap og prosjektering. Teamet drar nytte av lang erfaring med oppstart, utførelse og styring av investeringer i infrastruktursektoren og relaterte teknologier som energi, mobilitet, digitalisering og ressurseffektivisering, skriver Ingenious.

"Vi forventer at veksten i selskapet samsvarer med vår investeringsstrategi og vårt fokus infrastruktur for fornybar energi"
- Guy Ranawake, Senior Investment Director i Ingenious

FAKTA SHORELINE

  • Shoreline ble etablert i 2014 og har sitt utspring fra Universitetet i Stavanger, der gründer og daglig leder Ole-Erik Vestøl Endrerud forsvarte sin doktorgradsavhandling 30. januar 2020.
  • Selskapet utvikler en simuleringsplattform for bygging, drift og vedlikehold for havvindenergiindustrien.
  • Eies av Blue Bear Capital Partners LtD, Markjaa Invest AS, Alliance Venture Spring AS, Investinor AS og Validé AS og øvrige eiere. (Kilde: Proff.no)