Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Det er gledelig at 70 prosent av summen vil gå til norske partnere når fergen skal bygges."
- Paul Vigmostad, EU-søknadsskriver Validé

PRESSE:

Dette skriver DN om EU-tildelingen.

Dette skriver Rogaland fylkeskommune

Dette skriver Rogalands Avis Dagsavisen

Render 1

Validé bidrar til 110 millioner kroner til elektrisk hurtigbåt

Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech får 110 millioner kroner til utvikling av en elektrisk hurtigbåt som skal gå mellom Stavanger og Hommersåk.

Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech får 110 millioner kroner til utvikling av en elektrisk hurtigbåt som skal gå mellom Stavanger og Hommersåk. Dette er ett av de største beløpene som er delt ut til ett enkelt prosjekt i EUs forskningsprogram Horisont2020, og søknadskriver er Paul Vigmostad, prosjektutvikler i Validé.

– Partnerskapet og søknadskonseptet har vært svært godt noe som gjorde det mulig å beskrive et troverdig prosjekt, sier Vigmostad.

Han har vært involvert i prosjektet siden 2016 som leder av skriveprosessen. Det er en omfattende prosess, med en søknadsbeskrivelse på over 100 sider, og 13 organisasjoner som er med i partnerskapet. Søknaden ble sendt i oktober 2017, så saksbehandlingen i EU-systemet har vært relativt rask. Den eksakte summen som fylkeskommunen og NCE Maritime Clean Tech mottar er 11.741.643 og 13 eurocent.

70 prosent til norske industripartnere
-Det er gledelig at 70 prosent av summen vil gå til norske partnere når fergen skal bygges. Av alle Horisont2020-prosjekter er dette det som gir mest til norske industriaktører, sier Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører som kunne motta den gledelige meldingen.

-Jeg er stolt over at vi får støtte fra EU. Det er en viktig og stor annerkjennelse av vårt samarbeid med industriklyngen og Kolumbus i å utvikle en nullutslipps passasjerbåt. Det betyr at Rogaland, Vestlandet og Norge kan bli verdensledende for utvikling av denne type teknologi, sier Ege Tengesdal.


SØKNADSKRIVER: Paul Vigmostad, prosjektutvikler i Validé, har
ledet søknadsskriveprosessen som nå er kronet med 110 millioner kroner
fra EU i et Horisont2020-prosjekt. (Foto: Validé)

Maritim klynge
NCE Maritime CleanTech er en klynge av 75 norske bedrifter fra hele den maritime verdikjeden som har fokus på å utvikle energieffektive og miljøvennlige løsninger for havnæringene.

-Dette er en viktig bekreftelse av vår ledende posisjon innen smarte og grønne løsninger til skipsfarten. Prosjektet er revolusjonerende innen både nullutslippsteknologi og produksjonsmetoder, og vil styrke deltakerne sin konkurransedyktighet både nasjonalt og internasjonalt. Det vil også bidra til å gjøre elektriske hurtigbåter konkurransedyktige både i et kostnads – og miljøperspektiv, sier Hege Økland, daglig leder i NCE Maritime CleanTech.

"Det er gledelig at 70 prosent av summen vil gå til norske partnere når fergen skal bygges."
- Paul Vigmostad, EU-søknadsskriver Validé

PRESSE:

Dette skriver DN om EU-tildelingen.

Dette skriver Rogaland fylkeskommune

Dette skriver Rogalands Avis Dagsavisen