Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Gry Marit inkubatorteam 2

Validé blant Norges beste inkubatorer

Det viktigste er ikke hva vi sier, men hva vi gjør. Derfor er det spenning rundt den årlige vurderingen fra SIVA. Lykkes vi med å finne de beste ideene? Gir vi gründerne de beste rådene? Tiltrekker vi oss investorer? Har vi et nyttig nettverk?

En inkubator er både en metode som skal skape næringsvekst og bedre overlevelsesevnen til oppstartsselskap, men det er også fysiske steder hvor SIVA (Selskapet for industrivekst) vektlegger at Validé skal legge til rette for sunn delekultur og et aktivt læringsmiljø. Validé jobber med inkubasjon både i Stavanger, Validé Haugesund-regionen, Validé Jæren og Validé Dalane. Alt vi gjør i Rogaland er under SIVA-lupen en gang i året.

-Klart vi er kanonspente på resultatene av disse spørsmålene, og en kan bli søvnløs av mindre. Alt vi sier omsettes i denne undersøkelsen til hva vi faktisk gjør, sier Gry Isabel Sannes, leder av inkubatoren i Validé.

En plass i toppen av denne rankingen av Norges 34 inkubatorer legger også grunnlag for SIVA sin økonomiske støtte til videre drift. Men i sannhetens øyeblikk er det kun hvilken farge «mastermind-kulen» har, som teller.

Dette er årets kulefarge for Validé:

SIVA rapport 2020. totalskår


Hvordan gjør SIVA dette?
«Vurderingen er gjennomført gjennom en utviklingssamtale hvor personer fra SIVAs inkubasjonsteam og personer fra inkubatoren har deltatt. Utviklingssamtalen baserer seg på en strukturert intervjuguide som er utviklet på basis av internasjonal best practice, og på samme lest som sammenlignbare inkubasjonsprogram i andre land. Hvert enkelt svar som er gitt i samtalen er vurdert og gitt en score. Disse er organisert i tre hovedområder, ni kategorier og en rekke underkategorier. Tilsammen gir dette et bilde på hvor bra inkubatorens virksomhet fungerer og utvikles. Deltakerne fra SIVAs inkubasjonsteam har hver for seg satt score, som i ettekant er synkronisert. Dette er gjort slik at alle inkubatorer i størst mulig grad skal vurderes på likt grunnlag».

«Alle spørsmålene i undersøkelsen er vektet i forhold til hva SIVA anser som de viktigste områdene for inkubatorenes drift, og inkubasjonsprogrammets måloppnåelse. Spørsmålene er ulikt vektet, ettersom vi anser noen spørsmål som mer sentrale for måloppnåelse enn andre».

Gry Isabel Sannes ITSA C Growth 2020

LEDELSE: Gry Isabel Sannes er inkubatorleder i Validé og leder av ITSA Connect Growth. Det er et vekstprogram for mer modne startups. I alt 15 selskap presenterte seg for investorer 14. oktober. (Foto: Hilde Garlid)


Grønt er best
Rapporten vi mottar fra SIVA handler om Validé sine score; ikke de andres. I deres sammendrag ber SIVA oss om å holde oss på topp der knappene lyser grønt og frodig, og jobbe målrettet med de tingene hvor vi har forbedringspotensiale. Vi kan for eksempel bli bedre på å bistå selskapene ut i et internasjonalt marked, og den fysiske inkubatoren burde huset flere selskap for å få til en enda mer blomstrende delekultur.

«Det forventes ikke at noen inkubatorer framstår som komplette. Det vil alltid være rom for forbedringer. Det vil også være en spredning mht. resultater siden forutsetninger, målsetninger og utviklingsgrad er ulike. Det forventes imidlertid at tilbakemeldingene medfører at den enkelte inkubator ser nærmere på de områdene der det påpekes potensiale for forbedringer», står det i rapporten.

Vi klarer likevel ikke å la være å fryde oss over denne totalgrønne oppsummeringen:

SIVA rapport 2020. inkubatordrift

Hvordan kan vi si at vi er best i landet?
34 inkubatorer i landet rapporterer til SIVA. Det gir SIVA et godt datagrunnlag for å kunne sammenligne og hente ut de beste arbeidsmetodene.

Men; uansett hvor mange grønne knotter man får i eget skjema, lurer man jo alltid på om andre har fått flere? Eller om de er grønne der vi bikker ned på blått? Hvem er på det jevne god, bedre og best?

Heldigvis får vi en svært god indikasjon med dette edderkoppnettet. Her er samlescoren fra alle de 9 hovedkategoriene lagt inn, og hvor vi ser Validé sine score ligger litt utenpå gjennomsnittet:

SIVA rapport 2020. gjennomsnitt


Solid backing og motivasjon
- Marit Størseth og jeg skal verken si på trøndersk eller nordnorsk hva vi noen ganger mener om SIVA-rapportering, men når rapporten kommer i retur, gir den oss en opplevelse av solid backing fra eierne våre, og den gir motivasjon til aldri å gi opp denne inkubatormetoden som vi tror så knallsterkt på. Det er stas når eierne våre kan måle at vi lykkes, kan sammenligne og peke på forbedringspotensiale. De skal vi selvsagt jobbe videre med. Å drive en inkubator er en balansegang mellom å gjøre det vi vet virker, gang på gang, og fornye oss fordi omgivelser og omstendigheter krever det, sier inkubatorleder Gry Isabel Sannes.

Ola Garborg Østrem. Saferock

FEST: Selvsagt må resultatet feires. Ola Garborg Østrem fra inkubatorselskapet Saferock kake-poserer gjerne for inkubatorens topp-score. (Foto: Hilde Garlid)