Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
FIN styret 2022

Validé-direktør gjenvalgt som styreleder i FIN

Anne Cathrin Østebø er gjenvalgt som styreleder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge. Vervet har hun hatt siden 2020.

- Jeg setter stor pris på å bli gjenvalgt og å få jobbe sammen med så flotte styremedlemmer og organisasjoner. Det er, har vært og vil bli krevende tider og da er det ekstra viktig at vi jobber sammen som styre og som medlemsorganisasjoner med å skape god grobunn for videre næringsutvikling og satsing, sier Anne Cathrin Østebø, som ble gjenvalgt på årsmøtet i FIN 23. juni 2022.

Samler innovasjonsaktørene
FIN er en bransjeforening i Abelia. Medlemmene i FIN har oppdrag som teknologioverføringskontor (TTOer), inkubatorer, katapultsentre, klynger og forsknings- og kunnskapsparker.

Innovasjonsselskapene sitt fellesoppdrag er å bidra til å sette fart på det grønne skiftet, og utvikle teknologiselskaper og industri- og eksportarbeidsplasser over hele landet.

Trine Ellingsen FIN og Anne Cathrin Østebø Validé

FIN LEDELSE: Trine Ellingsen (t.v) er daglig leder i bransjeorganisasjonen FIN. Anne Cathrin Østebø er gjenvalgt styreleder i organisasjonen. (Foto: Hilde Garlid)

Nye styremedlemmer
Av et styre på seks medlemmer, var det tre som var på valg. Anne Cathrin Østebø går inn i sin andre periode som styreleder i FIN. Lena Nymo Helli var ikke på valg, men ble valgt som nestleder, et verv som gjelder for ett år.

Hilde Svenning fra KUPA og Owe Hagesæther fra GCE Ocean Technology ble valgt inn som nye styremedlemmer. Frank Larsen, mangeårig styremedlem og leder av Klosser Innovasjon, og Kjell Reidar Mydske, leder av Smart Innovation Norway, går ut av styret.

-Jeg vil takke Frank og Kjell Reidar for deres aktive innsats. Deres innsikt og bidrag har vært av stor betydning for innovasjonsselskapenes rammebetingelser, sier Østebø.

FINs styre:

  • Anne Cathrin Østebø, Validé (styreleder)
  • Lena Nymo Helli, Norway Health Tech (nestleder)
  • Hilde Indresøvde, VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap
  • Hilde Svenning, KUPA
  • Håvard Belbo, T:Lab
  • Owe Hagesæther, GCE Ocean Technology

Valgkomiteen har vært ledet av Kamilla Sharma fra Innoventus Sør, og i tillegg bestått av Kjetil Kvåle fra Kunnskapsparken Vestland og Per Erik Dalen fra ÅKP.

FIN styret 2022

2022-styret i FIN: Øvre rad: Anne Cathrin Østebø (Validé), Lena Nymo Helli (Norway Health Tech), Hilde Indresøvde (VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap).
Nedre rad: Hilde Svenning (KUPA), Håvard Belbo (T:Lab), Owe Hagesæther (GCE Ocean Technology). (Foto: FIN)