Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
NCS2030 borten moe

Validé er innovasjonsaktør i nytt, nasjonalt energisenter

Universitetet i Stavanger har fått tildelt «Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel» (NCS2030). Validé har en rolle som innovasjonsaktør, og skal jobbe med kommersialisering; spin-offs og industripartnere.

Senteret skal ledes fra UiS og Stavanger. Sammen med NORCE, Institutt for energiteknikk (IFE) og Universitetet i Bergen (UiB) skal UiS finne løsninger som maksimerer verdiskapingen av energiressursene på norsk kontinentalsokkel, samtidig som vi når målet om nullutslipp. Prosjektet er tildelt 80 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet, og har en tidshorisont på åtte år.

NCS2030 Borten Moe

TILDELING: Professor Alejandro Escalona, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og prorektor for forskning ved UiS, Merete Vadla Madland. (Foto: Leiv Gunnar Lie, UiS)

Gode nyheter fra Borten Moe
– I dette nye senteret har vi satt oss ambisiøse mål: Vi skal bidra til en bærekraftig transformasjon av norsk sokkel, sa Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS, da hun 10. desember 2021 mottok den gode nyheten fra Ola Borten Moe (Sp), som er forsknings- og høyere utdanningsminister.

Samme mann var også statsråd for åtte år siden, da UiS ble tildelt Det nasjonale IOR-senteret, (Improved Oil Recovery). Det senteret legges nå ned, men kompetansen derifra er en vesentlig grunn for at UiS vant fram i den nasjonale konkurransen.

– Dette er ikke penger som ramler ned i hodene deres uten innsats. Tildelingen er en anerkjennelse av det dere allerede har fått til, og det vi tror dere kan få til framover, sa Borten Moe.

LES OGSÅ: 160 millioner til nye forskningssentre for petroleum i Bergen og Stavanger. (Regjeringen.no)
LES OGSÅ:
80 millioner til nytt petroleumssenter i Stavanger (E24/Aftenbladet)

Senter for nye energiindustrier
NCS2030 skal ikke bare være til nytte for olje- og gassindustrien, men også for andre industrier som skal utvikle energi med redusert karbonavtrykk.

Senteret skal gi ny kunnskap om områder i undergrunnen, både når det gjelder utvinning av nye ressurser og hvordan sokkelen kan utnyttes i overgangen til fornybar energi og lagring av CO2 fra bruk av fossile energikilder.

Under full drift vil senteret engasjere ca 70 forskere fra de fire forskningspartnerne (UiS, NORCE, IFE og Universitetet i Bergen). I tillegg vil 30 personer med doktorgrad og 40 masterstudenter være involvert.

Validé som innovasjonsaktør
NCS2030 skal muliggjøre samarbeid mellom beslutningstakere, feltoperatører, teknologileverandører og akademia. Videre vil senteret være til nytte for allerede etablerte forskningsgrupper og nettverk.

Senterets aktører vil i samarbeid skape nye løsninger gjennom et eget innovasjonsprogram som er en integrert del av senterets aktivitet.

-Validé er skrevet inn i søknaden som en del av innovasjonsprogrammet, og vi skal jobbe med kommersialisering; spin-offs og industripartnere. Validé har blant annet plass i innovasjonskomiteen sammen med andre industripartnere. Det satset på at forskning fra senteret skal spinne ut i næringslivet, sier Johann Mastin, forretningsutvikler i Validé TTO.

-Det er spennende at Validé har en nøkkelrolle for innovasjon i et forskningssenter. Det er første gang vi samarbeider med et forskningssenter på denne måten, sier Mastin.

Ying Guo IORsenter UiS

IOR-LEDER: Ying Guo er leder av det nasjonale IOR-senteret ( Improved Oil Recovery) som nå avløses av NCS2030. (Foto: Hilde Garlid)

Mange partnere
UiS er vertsinstitusjonen i forskningssenteret. I tillegg til NORCE, IFE og UiB skal NCS2030 samarbeide med to norske universiteter (UiT og UiO) og 13 internasjonale akademiske institusjoner, samt Norsk forskerskole i petroleum.

Senteret inkluderer sju store energioperatører på norsk sokkel, to større teknologileverandører, samt åtte innovasjonsbedrifter og foreninger som skal sikre høy relevans og samfunnsnytte.

– Helhetlig tilnærming
Aktivitetene vil spenne over fire forskningsområder: energisystemer, nullutslippsproduksjon, digitalisering og samfunn.

– Senteret skal jobbe for en helhetlig tilnærming til energieffektiv bruk av undergrunnen på norsk sokkel. Målet er å skape en bærekraftig verdikjede fra start til slutt. Undergrunnen inneholder den energien vi trenger nå, men vi kan også lagre framtidig energi til kommende generasjoner, sier professor Alejandro Escalona, som skal lede det nye senteret.

Senterets oppdrag

NCS2030 skal:

  • utvikle nye metoder for forbedret og akselerert hydrokarbonproduksjon med minimal energibruk og lavt miljøavtrykk
  • utvikle digitale modeller av undergrunnen for å øke reservebasen og samtidig evaluere potensialet for CO2- og hydrogenlagring
  • utvikle neste generasjon av digitale verktøy for data-assistert karakterisering av undergrunnen og kvantifisering av usikkerhet for beslutningstakere
  • utdanne en ny generasjon av forskere og fagpersoner som skal bidra til transformasjonen av norsk sokkel til et mer miljøvennlig energiproduksjonssystem
  • anbefale storskalatesting på felt i områder med høyt potensial for nullutslippsproduksjon.

Saken er først publisert av UiS 10.12 2021: Tekst: Kjersti Riiber og Leiv Gunnar Lie