Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Vi hjelper investorer med å finne frem til de gode kandidatene som fortjener kapital. Vi er en nettverksorganisasjon som bruker våre medlemmers kompetanse til å videreutvikle gründer- og tidligfaseselskaper."
- Dag Sindre Kaarstad Idsal, Connect BAN Rogaland

FAKTA
Connect:
Non-profit organisasjon med utspring fra San Diego i California, USA. Etablert i Norge i 2001 av blant andre: Forskningsparkene i Norge, IKTNorge, Innovasjon Norge, NHO, SINTEF, SIVA, UiO, UiB, UiT, NTNU og Handelshøyskolen BI.

Englenettverk: Kobler gründere, investorer og kompetanse fra næringsliv og akademia.

Hvordan: Nettverk som bruker medlemmenes kompetanse til å videreutvikle gründer- og tidligfaseselskaper.

Connect i Norge: Tilstede i Vest Norge, Sørlandet og Trøndelag. Årlig kontakt med 500-600 selskap, hjelper i Vest-Norge ca. 150-200 selskaper i året.

Hovedprodukt: Connect Springbrett er en møtearena og en prosess hvor bedriften får råd, veiledning og tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel, og en uavhengig vurdering av for eksempel bedriftens forretningsplan og strategier, produkter og/eller tjenester, samt forberedes til å møte investorer og strategiske samarbeidspartnere.

Dag Sindre Kaarstad Idsal Nett

Validé i englenettverket Connect BAN Rogaland

Englenettverket for tidlig-fase selskap, Connect BAN Rogaland, inngår samarbeid med Validé. Blant annet med kontorplass i inkubatoren i Innovasjonspark Stavanger, og med mål om raskere å finne de gode, investorklare oppstartsselskapene.

Torsdag 14. mars 2019 markerer starten på en videreutvikling av tidligfaseinvesteringer i Rogaland. Da ble foreningen Connect Business Angel Network (BAN) Rogaland, forkortet CBR, etablert hos samarbeidspartner KPMG Law Advokatfirma AS.

I stiftelsesmøtet på Forus var det rundt 30 personer til stede; en blanding av allerede etablerte deltakere i nettverket og en del nye.

Fra før er englenettverket etablert i Haugesund, og har samarbeid med Validé Haugesundregionen.

Styreplass for Validé
Etableringen i Sør-Rogaland skjer i nært samarbeid med Validé, som også tar plass i foreningens styre. Leder av Connect i Rogaland og BAN Manager, Dag Sindre Kaarstad Idsal, er meget fornøyd:

-Med denne formaliseringen og med Validé-samarbeidet kan vi legge bedre til rette for at englenettverket og dets medlemmer får investere og følge opp spennende tidligfaseselskaper i regionen. Vi opplever økende interesse for vårt nettverket, sier Dag Sindre Kaarstad Idsal som har jobbet i Connect over de siste tre årene.

Connects investornettverket har allerede fungert som et uformelt nettverk i Rogaland i et par år, med god oppslutning på samlingene.

CBR følger gjennom foreningsetableringen i fotsporene til søsternettverket CBB i Bergen, som med sine over 50 medlemmer har investert i 25 selskaper i Hordalands-regionen de siste årene. De to nettverkene vil for øvrig holde god kontakt, og se hvordan de kan samarbeide både om investeringer og videre nettverksutvikling.

-I Rogaland ligger vi foreløpig litt etter og det er til nå investert i rundt fem selskaper gjennom nettverket, i tillegg til en løpende prosess i et par andre, sier Idsal.

Sammen med Validé danner nå altså Connect BAN Rogaland en egen forening, med egen organisasjon og styre. Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé, går inn som nestleder i tillegg til Dag Sindre Kaarstad Idsal, samt fire investorer.

-Vi planlegger månedlige investorsamlinger så fremt vi har gode selskap å presentere for dem, sier Idsal.

FELLESSKAP MED STARTUPS: Dag Sindre Kaarstad Idsal og Connect har flyttet inn i inkubatoren til Validé, i i8 i Måltidets hus, blant annet sammen med Foodback, Stian L. Pedersen og Jan Edvin Pedersen (Foto: Hilde Garlid)


Hva er Connect?
Connect er en nøytral, nonprofit organisasjon som kobler skalerbare vekstselskaper og SMB-segmentet med relevant kompetanse og kapital. Connect er internasjonal organisasjon, og etablert i Norge i 2001, blant annet med hjelp fra Forskningsparkene i Norge, IKTNorge, Innovasjon Norge, NHO, SINTEF, SIVA, UiO, UiB, UiT, NTNU og Handelshøyskolen BI.

Connect Norge har ikke bare et nasjonalt fokus. Stadig flere arrangementer og prosjekter gjøres sammen med Connect i andre land, særlig i Norden.

-Connect ble opprinnelig startet ved universitetsmiljøet i San Diego i California tidlig på 80-tallet, og siden har organisasjonen spredt seg til land verden over, sier Dag Sindre Kaarstad Idsal.

I dag har Connect aktivitet i byene Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Connect BAN Rogaland (CBR) er foreløpig i tett samarbeid med søsternettverket CBB i Bergen.

Stor oppslutning på stiftelsesmøtet
-Den store oppslutningen på stiftelsesmøtet var svært gledelig, sier Idsal, og peker på at den gjenspeiler en betydelig interesse for tidligfaseinvesteringer. Det er et godt grunnlag for det videre arbeidet i Rogaland med å skaffe utvalgte, unge selskaper «kompetent kapital».

Nettopp denne kombinasjonen av kapital, kompetanse og nettverk, er det som kjennetegner «engler» og englenettverk, som derigjennom vil kunne ha en betydelig kraft og effektivitet i sin innsats for utvikling av selskaper, næringsliv og arbeidsplasser i Rogaland.

-Investorene håper selvsagt å gjøre gode investeringer og å oppnå god avkastning, ikke minst gjennom porteføljebygging og risikospredning. Men de er likeledes også opptatt av regional verdiskaping, og er i så måte «samfunnsbyggere», slik som Connect og Validé, sier Dag Sindre Kaarstad Idsal.

"Vi hjelper investorer med å finne frem til de gode kandidatene som fortjener kapital. Vi er en nettverksorganisasjon som bruker våre medlemmers kompetanse til å videreutvikle gründer- og tidligfaseselskaper."
- Dag Sindre Kaarstad Idsal, Connect BAN Rogaland

FAKTA
Connect:
Non-profit organisasjon med utspring fra San Diego i California, USA. Etablert i Norge i 2001 av blant andre: Forskningsparkene i Norge, IKTNorge, Innovasjon Norge, NHO, SINTEF, SIVA, UiO, UiB, UiT, NTNU og Handelshøyskolen BI.

Englenettverk: Kobler gründere, investorer og kompetanse fra næringsliv og akademia.

Hvordan: Nettverk som bruker medlemmenes kompetanse til å videreutvikle gründer- og tidligfaseselskaper.

Connect i Norge: Tilstede i Vest Norge, Sørlandet og Trøndelag. Årlig kontakt med 500-600 selskap, hjelper i Vest-Norge ca. 150-200 selskaper i året.

Hovedprodukt: Connect Springbrett er en møtearena og en prosess hvor bedriften får råd, veiledning og tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel, og en uavhengig vurdering av for eksempel bedriftens forretningsplan og strategier, produkter og/eller tjenester, samt forberedes til å møte investorer og strategiske samarbeidspartnere.