Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Anne Cahtrin Østebø 2

Validé-leder i Teknologirådet

Anne Cathrin Østebø er av regjeringen oppnevnt som nytt medlem i Teknologirådet for perioden november 2020-2024. Oppgaven til de 15 medlemmene er å gi myndigheter og samfunnet råd om bruk og utvikling av teknologi til beste for mennesker og miljø.

-Teknologi påvirker både politikk og samfunnsutvikling, og det er derfor viktig for oss i Norge å følge med på hva som skjer. Teknologirådet gir myndighetene gode innspill om ny teknologi, og setter muligheter og utfordringer på dagsorden. Jeg har satt sammen et råd som består av samfunnsengasjerte medlemmer med høy faglig kompetanse, sier næringsminister Iselin Nybø (v), i regjeringens pressemelding.

-I Valide møter vi daglig utfordringer og forslag til løsninger på mange teknologi og tjenesteområder som berører enkeltpersoner og bedrifter, sier Anne Cathrin Østebø, som også sitter i i porteføljestyret til Forskningsrådet for «Demokrati, styring og fornying». Hun er også styreleder i Foreningen for Innovasjonsselskap (FIN) og har sittet i rådet til Patentstyret og styret til Norsk romsenter.

Skap debatt!
I 2020 får Teknologirådet 10,32 millioner kroner gjennom Norges forskningsråd. Målet er å belyse store teknologiutfordringer.

-Rådet skal være oppdatert på hva som foregår innen teknologisk utvikling nasjonalt og internasjonalt. Resultat og funn skal formidles til Stortinget, myndigheter og samfunn. Det kan de gjøre gjennom faglige rapporter, foredrag, konferanser og andre muntlige og skriftlige innspill, skriver regjeringen.

LES OGSÅ: Nytt teknologiråd 2020-2024

Her er Teknologirådet
Sverre Gotaas fra Porsgrunn, managing director i Herøya Industripark AS, er oppnevnt som ny leder for rådet. Det er totalt 15 medlemmer, hvorav åtte er nyutvalgt mens syv er gjenvalgt for en ny fireårsperiode. Medlemmene har bred kompetanse innen områder som medisin, fisk og havbruk, klima og miljø, IKT og bioteknologi.
-Medlemmene er valgt på grunn av sin kompetanse, og rådet er balansert med hensyn til kjønn, geografi og alder, skriver næringsministeren.

Anne Cathrin Østebø er sammen med Damoun Nassehi fra Egersund geografiske representanter for sørvestlandet.

Teknologirådet 15. november 2020 – 14. november 2024:

 1. leder Sverre Gotaas fra Porsgrunn, Herøya Industripark AS
 2. medlem Marit Aursand fra Trondheim (gjenoppnevning), SINTEF
 3. medlem Morten Breivik fra Trondheim (gjenoppnevning), NTNU
 4. medlem Helene Fladmark fra Arendal (gjenoppnevning), Eyde-Klyngen
 5. medlem Reidun Høllesli fra Oslo (gjenoppnevning), Orkla IT
 6. medlem Håvard Haarstad fra Bergen (gjenoppnevning), UiB
 7. medlem Anne Ingeborg Myhr fra Tromsø (gjenoppnevning), UiT
 8. medlem Damoun Nassehi fra Egersund (gjenoppnevning), Sokndal legekontor
 9. medlem Bjørn Kjærand Haugland fra Asker, Skift Norge
 10. medlem Siri Vasshaug fra Bodø, Nordland fylkeskommune
 11. medlem Kari Forthun fra Bergen, Compact Carbon Capture AS
 12. medlem Tanja Storsul fra Oslo, Institutt for samfunnsforskning
 13. medlem Aris Kaloudis fra Gjøvik, NTNU
 14. medlem Kristin Vinje fra Oslo, Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
 15. medlem Anne Cathrin Østebø fra Sandnes, Validé UiS