Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Vi vil møte folkene. På den måten har vi funnet innovatører og forskere som aldri noen gang vil komme i nærheten av en inkubator eller gjøre en pitch for en investor."
- Jim Sarget, RQR Partners

FAKTA
RQR Partners

Rådgivere: Selskapet investerer i Health tech-selskap og biovitenskapsentreprenører. De samarbeider med helsevesenet og offentlige myndigheter i Amerika, og har et globalt perspektiv. Selskapet tilbyr rådgivningstjenester for å verifisere produkt og tjenester, finne investorer og nå helt fram til et marked.

Hjemmeside: RQRPartners

RQR Valide NSCC jaa

Validé og helseklyngen inngår partnerskap med amerikanske investorer

-Vår betydning av ordet «partnerskap» er å etablere et vinn-vinn-samarbeid. Et partnerskap for oss er når folk peker i samme retning, og jobber for at alle når sine mål og å bli bedre, sammen, sier Jim Sarget i amerikanske RQR Partners.

-Vi deltar ikke på pitchekonkurranser eller korte videokonferanser. Vi er her for å møte mulige partnere, sier Sarget, som er grunnleggeren av Minneapolis-baserte RQR-Partners.

Felles retning, vinn-vinn-effekter og konkret partnerskap fant de i Stavanger. Samarbeidsavtale mellom RQR Partners og innovasjonsselskapet Validé og helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster er signert.

RQR Partners er et amerikansk innovasjons- og investeringsselskap som har spesialisert seg på å guide helserelaterte selskap og entreprenører til å finne sine kommersielle muligheter og investorer slik at de kan nå helsemarkedet med produkter og tjenester.

Større, ja, men ikke enklere marked
Uttrykket «alt er større i Amerika» passer godt når tema er helsemarked. Det amerikanske markedet er gigantisk, kundene mange flere, de private investorene langt mer villige og erfarne, millionene er større og finansieringsmulighetene mer mangfoldig.

-Men det betyr ikke at det er enklere å nå markedet, sier Sarget.

Sarget og hans fire kollega fra RQR Partners driver globale søk etter helserelaterte løsninger og selskap, og gjester Validé og helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) i Stavanger. Her møter de norske selskaper, gründere og investorer, og de gir innsikt i hvordan det amerikanske investeringsmiljøet tenker og agerer.

VERTSKAP OG GJESTER: Johann Mastin, forretningsutvikler Validé TTO, Marit B.Hagland, daglig leder i Norwegian Smart Care Lab, Richard Faber, CFO i RQR Partners, Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster, Tony Hessburg, Partner i RQR Partners, Landon Krueger, Advisory Partners, Brian Wallentfelt og Jim Sarget, leder av RQR Partners. (Foto: Hilde Garlid)

Kompetent kapital
Arild Kristensen, leder av helseklyngen, er ganske tydelig på hva Validé og helseklyngens mål med invitasjonen er:

-Validé og Norwegian Smart Care Cluster sitt mål er å få selskaper til å vokse, og derfor leter vi alltid etter kompetent kapital. Vi vil gjerne bli kjent med RQR Partners, og se om dette kan være en kanal hvor den norske helse- og velferdsteknologibransjen kan diskutere ideer, sjekke ut forretningsmuligheter og lære om det globale markedet. Norske investorer er dyktige og har lang erfaring og god kompetanse på investeringer i olje og gass, og fisk, men dessverre ikke innen helse. Men vi ser et skifte nå, - til investeringsvilje i grønnere løsninger, velferd og helse. Norske myndigheter vil bygge opp en helseindustri, som kanskje kan ta en rolle i verden. Det skjer en del interessante ting akkurat nå, sier Kristensen, som er tett på både eksisterende helseindustri og de ferskeste startups´ene innen velferdsteknologi.

GRUNNLEGGER: Jim Sarget etablerte RQR Partners for å kunne investere og bli partner med helseutviklere i et internasjonalt marked, og med en lengre horisont, enn hva som er vanlig for amerikanske investorer. (Foto: Hilde Garlid)


Face to face med norske selskap
-Vi mener at mange av de tradisjonelle businessmodellene ikke fungerer når det kommer til utvikling av helseteknologi. Det var noe av motivasjonen for å etablere RQR Partners. Vi er langsiktige i våre relasjoner, og vi ser etter innovasjoner og teknologi fra hele verden. Vi er opptatt av å møte forskerne, gründerne og selskapene. Da har vi mulighet til å stille spørsmål og oppføre oss som partnere fra første stund. Vi deltar sjelden på pitchekonkurranser. Vi vil møte folkene. På den måten har vi funnet innovatører og forskere, også her i Norge, som aldri noen gang vil komme i nærheten av en inkubator eller gjøre en pitch for en investor, sier Sarget.

Validé-selskapet SmartCrowding, som har høstet svært gode tilbakemeldinger på hvordan de rydder i pasientlogistikken på sykehus, fikk verdifull feedback. Det samme gjorde to helseklyngeselskap, Jasa Medical AS som har utviklet nye støttestrømper, og Erland AS, som har utviklet en pad eller et «plaster» som forhindrer lekkasje for stomi-pasienter, samt fem helseselskap fra Oslo. De fikk alle presentere sine produkt for den amerikanske troppen, som mer enn gjerne kastet seg inn i diskusjoner med kritiske, relevante og utfordrende spørsmål både til teknologi og businessmodeller.

MULIGHETSSTUDIE: Johann Mastin, forretningsutvikler i Validé, presenterer forskning fra UiS og professor Olav Magne Sydnes som potensielt kan bli et helseprodukt med global effekt. Amerikanske RQR Partners gir råd og innspill til kommersialiseringen av et framtidig produkt. (Foto: Hilde Garlid)


Grytidlig forskning testes kommersielt
Kommersialisering av ideer, framskaffe de rette investorer og å lykkes med businessmodeller er kjernevirksomheten til RQR Partners. Et ferskt TTO-forskningsprosjekt i Validé, med en idé og et konsept fra professor Magne Olav Sydnes på UiS, ble satt under amerikanernes kommersielle lupe. Forskningsresultatene er så langt svært lovende, og potensiale i løsningen er teoretisk sett så stor at trolig vil ingen norsk virksomhet alene kunne ta løsningen eller et produkt til markedet.

LES MER: Bryter ned kjemikaler og antibiotika raskere med lys

-Vi har ikke ennå et identifisert et marked, ikke et produkt, ei heller en testet løsninger, men vi har gode forskningsresultat. Vårt neste steg er å få dem bevist og testet. Vårt første kommersielle mål kan være oppdrettsindustrien, men «the big target» er å løse den varslede, globale katastrofen om at multiresistente bakterier bygger seg opp i økosystemet vårt. FN rapporter konkluderer med at dette utgjør en trussel av epidemisk omfang, og at multiresistens vil ta livet av flere mennesker i 2050 enn kreft. Det skjer fordi store mengder antibiotika som i dag brukes i landbruk, fiskeri og i medisiner er på avveie i naturen, sier Johann Mastin. Han er forretningsutvikler i Validé, og bistår Olav Magne Sydnes og UiS i prosjektet «Post behandling fotokjemisk nedbrytbare lusemidler».

Til tross for at det er et godt stykke å gå før løsning er bevist og ferdig testet, og ennå lengre før forskningen kan bli et salgbart produkt, ønsket Validé å få RQR Partners sine synspunkt på mulighetene.

Den grytidlige fasen stod ikke i veien for at amerikanerne ville gyve løs på forretningspotensiale. De satt ikke stille lenge og lyttet før de kastet seg over de kommersielle mulighetene, og ikke-mulighetene. Solid patentsikring er deres aller første råd, men synspunktene satt også løst om hvordan den kommersielle verden ofte kolliderer med løsninger som har til formål å være føre-var for en kritisk helseutfordring for det globale økosystemet.

-Det er nok ikke noen i den amerikanske farmasøytiske industrien som vil ta på seg oppdraget, og investeringene som skal til, for å forebygge multiresistente bakterier i naturen. Oppfatningen vil nok være at ingen farmasøyt tjener noe på det. I vårt marked vil nok den største kommersielle muligheten være å utvikle en «silverbullet» - altså utvikle ingrediens til den aller siste medisinen som virker når alt annet bryter sammen. I det markedssegmentet er det store penger, sier Sarget.

PATENTBESKYTTER: Brian Wallentfelt jobber med patenter i investorselskapet RQR Partners. Her i samtale med Johann Mastin fra Validé (Foto: Hilde Garlid)

"Vi vil møte folkene. På den måten har vi funnet innovatører og forskere som aldri noen gang vil komme i nærheten av en inkubator eller gjøre en pitch for en investor."
- Jim Sarget, RQR Partners

FAKTA
RQR Partners

Rådgivere: Selskapet investerer i Health tech-selskap og biovitenskapsentreprenører. De samarbeider med helsevesenet og offentlige myndigheter i Amerika, og har et globalt perspektiv. Selskapet tilbyr rådgivningstjenester for å verifisere produkt og tjenester, finne investorer og nå helt fram til et marked.

Hjemmeside: RQRPartners