Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Student Task Force frontfoto

Validé og UiS tilbyr deltidsjobb i en startup

Validé + UiS = Jobb! Er du bachelor eller masterstudent på Universitetet i Stavanger (UiS)? Trenger du en jobb? Hva med en deltidsjobb for en startup?
Validé er et innovasjonsselskap med rundt 100 nye selskap i vårt inkubatorprogram. Dette er kvinner og menn som jobber døgnet rundt med å realisere sin forretningsdrøm, få sine løsninger kjent eller som selger sine nye produkt. De har tusen ting å gjøre, hver dag, og trenger ofte hjelp.

Vi vil at flere studenter skal lære om entreprenørskap for det er studenter i dag som skal bidra til fremtidens bærekraftige samfunn. Vi vil at studenter skal erfare hva som kreves, men også kjenne på den magiske og energiske pulsen i startupverden. Hva er vel bedre enn å prøve? Med lønn, til og med?

Vi kaller det «Student Task Force».

Timelønnen er 200 kroner, og du kan jobbe fra 20-150 timer i ett prosjekt, og inntil 875 timer totalt innenfor 1 år. Hvordan? Du levere oss en CV over fag og interesser, og en kort søknad. Validé finner en startup som trenger det du tilbyr.

40 studenter har allerede hatt slike oppdrag. Noen har brukt kunnskaper fra faget de studerer, andre har levert oss CV over interesser og ting de kan, men som ikke nødvendigvis har så mye med studievalget å gjøre.

Eksempler:
• Vi har hatt en bachelor juss-student som har laget produktfilmer for en startup,
Se film: Snapdrill

• Masterstudent i biologi har laget hjemmeside og kommunikasjonsstrategi for et sykehjemsprodukt
Se hjemmeside: Showercare

... for å nevne noen få.

Interessert? Send epost med CV og hvilke oppgaver du kan tenke deg til izaskun@valide.no

Hva er Student Task Force, egentlig?

Student Task Force er en lønnet praksisordning for UiS-studenter som ønsker arbeidserfaring med innovasjon. Praktisk gjør vi det slik at studentene blir midlertidig ansatt hos Validé for å utføre en konkret arbeidsoppgave for et oppstartselskap, som betaler for jobben som blir gjort.

Størrelsen på oppdragene varierer mellom 20 og 150 timer. Varigheten på praksisordningen er maksimalt 1 år per student for å sikre at stadig nye studenter får muligheten. Studenten kan jobbe inntil 875 timer innenfor 1 år.

Disipliner som er benyttet i ordningen så langt er markedsundersøkelse, kundeintervjuer, teknisk utvikling, 3d-design og 3d-print, programmering, markedsføring, oppsett av nettsider, filmproduksjon, økonomianalyse, strategiarbeid og administrasjon av salg.

Ordningen utløser innovasjonstilskudd fra Siva og UiS. Studentene lønnes 200 kr + feriepenger pr time. Bedriftene som benytter studentene må inngå en studentspesifikk inkubatoravtale med Validé.

Både studenter og bedrifter med interesse for ordningen må foreligge en skriftlig avtale signert av alle parter før arbeidet starter.

Validé benyttes de følgende avtalene:
1. Ansettelsesavtale mellom student og Validé
2. Inkubatoravtale mellom bedrift og Validé
3. Oppdragsavtale mellom student, bedrift og Validé

Interessert? CV sendes til: izaskun@valide.no

Hva gjør Validé for studenter?

Kjenner du noen ganger på følelsen av at verden trenger deg? At akkurat du bør gjøre noe med de store spørsmålene og utfordringene? Eller frykter du framtiden? At det vi bruker hver eneste dag i realiteten leder oss i feil retning? Du tenker kanskje – hva kan jeg gjøre med dét, med min generelle bachelor eller uferdige master?

Vel, du kan gjøre en forskjell. Du kan ha innflytelse på hvilken retning samfunnet beveger seg. Mulighetene finnes rundt deg, og det finnes andre som vil dele din visjon og vil bli med på reisen. Det finnes også verktøy i samfunnet som løfter fram slike ideer som du har.

Du trenger ikke gjøre akkurat det samme som foreldrene dine. Du bør helst ikke gjøre det. Du tilhører den generasjonen som må rydde opp etter foreldrene, og oppryddingen har allerede startet.

Det ligger i Validé sin DNA at vi tror på ideer. Vi har bred kompetanse og lang erfaring i å vekte ideer. Vi finner gullet som kan løse store og små utfordringer, skape nytt næringsliv og nye jobber.

Men vi gjør mer enn en å tro og dømme. Vi investerer faktisk i ideer som er så ferske at de ikke er blitt et produkt eller en reell løsning ennå.

Vi er gode på er diskutere ideene dine med deg og å bruke nettverket vårt for å søke opp andre som kan løfte disse løsningene videre. Det kan være en forsker, en investor eller at du selv etablerer et selskap som bygger på din visjon og dine verdier.

Kanskje det er din bachelor eller master som bidra til at vi får bedre løsninger innen helse, energi, mat, klima, rent vann, forurensning, migrasjon, splittede samfunn – du kan bidra og vi kan gjøre dette sammen.

Åja? Hvordan kan dere fikse dette?

Allerede mens du studerer, er det flere muligheter til delta og bidra i miljø som jobber med innovasjon og startup.

• UiS generell informasjon: Gründerskap i studietiden

LevelUp: Validé sin studentinkubator.

Student Task Force: Jobb inntil 150 timer for en startup i inkubatoren til Validé, og få en smak på hvordan entreprenørlivet faktisk leves. Mange trenger det du kan. Det trenger ikke være relatert til det du studerer.

ITSA Start: Validé sin akselerator som i løpet av 12 ukers intenst business-program gir fastere føtter under forretningsideer.

UISStart: Studentforeningen Start UiS holder til i Paviljon 13/Skolehuset på Universitetet i Stavanger, eller Start UiS-huset, som de selv har "døpt" det. Start UiS er interesseforeningen for studenter som er opptatt av innovasjon og entreprenørskap.

• Validé arrangerer ulike workshops og seminar i entreprenørskap sammen med UiS.