Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
HVL 5

Validé støtter opp om HVL sine verdier og ambisjoner

«Samspel, berekraft, nyskaping» er Høgskulen på Vestlandet sine verdier, og ambisjonene er klare: «HVL skal bli eit profesjons- og arbeidslivsretta universitet som skal sette spor i samfunnet». Validé TTO er stolt bidragsyter til at HVL når sine mål.

HVL er en av landets største høgskoler og har fem campus på Vestlandet; fra Haugesund i sør til Førde i nord. Validé er partner med forskningsmiljøene ved HVLs campuser i Haugesund og Stord nettopp for å bidra til at skolens forskere setter betydningsfulle spor i samfunnet.


Tettere på forskerne
«Tett på» står det i store bokstaver ved inngangsdøra til HVL Haugesund, som ligger i hjertet av byen; tett på rådhuset, tinghuset og sykehuset. Forretningsutviklerne i Validé technology transfer (Validé TTO) har lenge ønsket å være synlige og tettere på forskningsmiljøene for å kunne tilby Validé sine tjenester. Validé TTO sin oppgave er å kommersialisere innovasjoner fra den akademiske forskningen (FoU) til en annen part, som industri eller næringsliv, til beste for samfunnet. Slik kan gode ideer fra HVLs campuser Haugesund og Stord sette spor hos lokalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv samt innen offentlig sektor.

Terje Gravdal, seniorrådgiver i Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon (AFII) hos HVL er bindeleddet mellom forretningsutviklerne i Validé og HVL sine forskere.

HVL, avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering

IDESANKERNE: Izaskun Murusábal-Lecumberri og Ole Jørgen Engelsvoll fra Validé TTO sammen med Øyvind Drivenes, Lilit Mailyan og Terje Gravdal fra Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon ved HVL (Foto: Hilde Garlid)

- Jeg jobber med innovasjon, kommersialisering og IPR-spørsmål i samarbeid med Validé, VIS i Bergen og Kunnskapsparken Vestland, i tillegg til søknader om eksternfinansering av innovasjonsprosjektene våre. Vi henter forskningsmidler både fra Forskningsrådet, EU og andre kilder, sier Gravdal.

Energi, helse og digitalisering
Validé er et non-profit selskap, og Validé TTO sin oppgave er å bistå forskere fra i alt åtte forskningsmiljø tilknyttet i Rogaland. Validé har særlig blinket seg ut energi, helse og digitalisering som strategiske satsingsområder. Det samsvarer godt med HVL sine større forskningsmiljø som er innen blant annet helse og sosialfag, ingeniør og maritime fag, lærerutdanning samt økonomi, innovasjon og ledelse.

-De siste årene har det kommet flest kommersialiseringsideer fra ingeniørfagene, men vi har også flere eksempler på prosjekt hvor Validé bistår forskere på lærerutdanningen og at VIS i Bergen bistår forskere innen helse og sosial, sier Gravdal.

Program for idéutvikling
Innovasjon handler ofte om kultur, og for å skape økt interesse for nyskaping og tilrettelegge for idéutvikling i tidlig fase, har høgskolen nylig lansert Program for idéutvikling ved HVL.

LES MER: Har du en god idé eller planer om et innovasjonsprosjekt?

-Programmet retter seg mot alle studenter og ansatte ved HVL som ønsker å utvikle og teste sine egne innovasjonsideer, sier Gravdal.

«Formålet med programmet er å støtte oppunder innovasjonsprosjekt i tidlig fase som stimulerer vitenskapelige ansatte og studenter til å være kreative, løsningsorienterte og nyskapende» står det i beskrivelsen av programmet.

-Vi ønsker å stimulere til at flere gode ideer kan spinne ut fra HVL og bidra til verdiskaping og samfunnsnytte. Vi legger en bred definisjon av innovasjonsbegrepet til grunn, og appellerer til alle fagmiljøer og studenter ved HVL. Gjennom programmet er målet at prosjekter som får tilslag kan utvikles videre, for eksempel gjennom eksternfinansieringsprosesser, eller at de i neste ledd kan tas videre i et kommersialiseringsløp, og da gjerne hos Validé, sier Gravdal.

HVL Izaskun presenterer Validé

PRESENTASJON: Izaskun Murusábal-Lecumberri fra Validé TTO presenterer hva Validé gjør og kan bidra med for forskere og ansatte på HVL Haugesund. (Foto: Hilde Garlid)


Forretningsutviklere på farten
Izaskun Muruzábal-Lecumberri og Ole Jørgen Engelsvoll er forretningsutviklerne i Validé TTO som særlig følger opp forskningsmiljøene ved HVLs campuser i Haugesund og på Stord.

Izaskun har sin doktorgrad i biologikjemi fra Universitetet i Stavanger. Hun har også bakgrunn fra farmasøytiske bedrifter i Barcelona. For tiden har hun flere spennende TTO-prosjekt innen helse med forskere fra SUS og UiS, og hun er også den som tar turen til landbruksforskningen hos NIBIO og NMBU i Rogaland. Izaskun jobber også tett på studentinnovasjonsmiljøene.

Ole Jørgen har lang fartstid innen innovasjon og forretningsutvikling, og fra alle sider av bordet. Han er utdannet økonom, har bakgrunn fra virkemiddelapparatet, men også som daglig leder i et spin-off selskap fra Universitetet i Stavanger. Typhonix var et så spennende TTO-prosjekt at Ole Jørgen ble med gründerne til bedriftsetablering på Jæren. Fra dette selskapet igjen har nye forskningsbaserte ideer funnet veien ut i markedet.

For tiden leder Ole Jørgen er 3-åring bærekraftprosjekt hvor målet er å støvsuge den etablerte energibransje i Rogaland og Vestland fylke for grønne ideer. Med et stort kontaktnett både innen industrien og forskningsmiljøene håper prosjekteierne at enda flere og bedre bærekraftideer kan la seg realisere. Enten i samarbeid industribedrifter imellom, som spin-off selskap fra industrien eller i utvikling med ett eller flere forskningsmiljø.

HVL verdiord

VERDIER: Validé TTO er stolt bidragsyter til at Høgskulen på Vestlandet (HVL) når sine mål om å sette spor. (Foto: HVL)


Lets start: DOFI
Gravdal og hans kolleger i AFII er første mottaker av ideer fra forskere på HVL.

-Dersom forskere har en ide eller oppfinnelse med kommersielt potensial, skal dette meldes inn til HVL gjennom AFII, som er høgskolens idemottak. Slik starter vi en «Disclosure of Invention»-prosess, forkortet DOFI, sammen med Validé eller våre andre kommersialiseringspartnere. Det viktigste i starten er å avklare hva som er den beste veien videre, om det er behov for mer forskning, eller om det er noen patentrettigheter som bør sikres før eventuell publisering av forskningsfunn. Forskeren selv står fritt til å velge om man ønsker å publisere eller ikke, men de bør være oppmerksom på at publisering kan gjøre fremtidig patentering vanskelig. Det kan være smart å snakke sammen før det trykkes på publiseringsknappen, sier Gravdal.

-Hvordan kan en forsker vite at ideen deres er innovativ og nyskapende?

-Vi har en enkel metode; en mal, som kan hjelpe deg med å gjøre dine egne, første undersøkelser rundt ideen din. Vi kaller det «Research Impact Canvas». Metoden stiller noen spørsmål rundt ideen, som hvilket problem den løser, om du tror det finnes et marked osv. Dette er enkle, men ganske klargjørende spørsmål. De er også et nyttig utgangspunkt for en samtale, og for å gå videre til å fylle ut en DOFI, sier Izaskun, som oppfordrer iderike forskere på HVL om å ta kontakt dersom de har spørsmål eller vi ha en prat om sin idé.

-Må forskerne være sikre på at ideen er unik eller har stort markedspotensial før de tar kontakt med AFII og Validé?

-Nei. Det viktigste er at du ønsker å diskutere ideen din med oss. Vi opplever at vi sammen kan se på ideen eller forskningsresultatene på ulike måter og fra ulike vinkler som åpner opp mulighetene for at forskningsideer å komme samfunnet til nytte, sier Engelsvoll.

LES MER: Hva er Validé TTO?