Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Valide flytter 5

Valide flytter over tunet i Innovasjonspark Stavanger

Validé flytter ut av Måltidets hus, og inn i hovedbygningen i Innovasjonspark Stavanger. - Vi får større plass og kan flytte sammen med flere av inkubatorselskapene våre, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé.

Validé-ansatte har brukt siste dagen før juleferien til å flytte fra 4.etasje i Måltidets hus, til toppetasjen i hovedbygningen i Innovasjonsparken, i2, og Cecilie Melbye, daglig leder i Innovasjonspark Stavanger og Anne Cathrin Østebø i Validé har koronavennlig gratulert hverandre med nysignert kontorleiekontrakt.

En liten strøm av kasser, utstyr og folk krysser tunet i innovasjonsparken. Kontorene til Validé i Måltidets hus, og inkubatoren i i8 tømmes for folk og inventar. Validé skal få nye, lyse kontorer, men gjenbruksfaktoren av utstyr og møbler er høy.

Valide flytter. NSCC

FLYTTESJAU: Helseklyngen flytter fra felleskontor til cellekontor, og kommer nærmere HelseCampus Stavanger (Foto: Hilde Garlid)


- Hvorfor flytter Validé?
- Den viktigste årsaken er at vi ønsker å flytte sammen med selskapene vi jobber med, i inkubatoren. Vi får også større plass og egne fellesområder, samt at flere får cellekontor, sier Anne Cathrin Østebø.

Valide flytter. Kari Birgitte Wiig

FLYTTELASS: Flyttesjau betyr også opprydding. Noen kasser får en tur over tunet i Innovasjonspark Stavanger av Kari Birgitte Wiig, andre går i containerne i kjelleren. (Foto: Hilde Garlid)

Flyttestrømmen gikk for noen år siden motsatt vei. Validé og inkubatorselskapene hadde i starten felleskontor i brakkene; i det som i dag er i5 i Innovasjonspark Stavanger. Da Validé flyttet inn i Måltidets hus, i7, flyttet inkubatoren til i8. Det er i samme etasje, og ikke langt i fra hverandre, men likevel ble det en fysisk og sosial distanse som Validé-sjefen nå ønsker å bøte på.

Valide flytter. i2-møbler

GJENBRUK: Møbler og inventar fra inkubatoren i i8 får nye omgivelser i den nye Validé-etasjen i Innovasjonspark Stavanger. (Foto: Hilde Garlid)

- Aniport, NablaFlow og Saferock følger med på flyttelasset. Det samme gjør SKAPE og energiklyngekontoret Norwegian Energy Solutions, som vi har delt kontorplass med til nå. Det gir fine synergier. Og nå har vi også plass til flere, sier Østebø.

Fem ansatte i helseklyngen Norwegian Health Care Cluster er en del av Validé. De flytter fra et kontorlandskap til egne kontorer.

Helsens hus
I første etasje finner vi HelseCampus Stavanger. Dette er en viktig samarbeidsarena for helseklyngens selskaper og testtjenesten Norwegian Smart Care Lab. HelseCampus sin visjon er å få hele økosystemet i helsevesenet vårt; fra ambulanse, via sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten til å løse utfordringer rundt pasienten sammen. Flere helserelaterte selskap flytter på nyåret inn i denne nyrenoverte delen av Innovasjonspark Stavanger.

Valide flytter. Nye kontor

KONTORCELLER: Lyse, fine enkeltkontor venter Validé-ansatte i 2021. (Foto: Hilde Garlid)