Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Zygizo Team 1

Verdien i snøen som falt i fjor

Halvparten av vannet vi bruker til kraftproduksjon kommer fra snø. Men hvor mye vann ligger egentlig lagret i snøen og venter på våren? Og hva er risikoen for flom og snøskred når dette smelter?

Validé AS har investert i inkubatorselskapet Zygizo AS som utvikler sensorteknologi som analyserer snøens egenskaper, og avslører snøens mysterier.

-Vi er i utviklingsfasen hvor vi driver forsøk i laboratorium og funksjonstester sensorikk og algoritmer. Akkurat nå avslutter vi simulering og skal over til fysisk testing i hjemmelaget snø. Senere i vinter håper vi å teste i felt, sier Magnar Aske.

Han jobber i Zygizo i firspann med gründer Trond Spande og to andre kollega. Selskapet har får bistand av Terje Handeland, forretningsutvikler i Validé, i den viktige test- og etableringsfasen, og Validé AS har nylig investert i selskapet.

Unike måledata
Det kalles Snow Water Equivalent (SWE). Snø representerer store verdien for vannreserver både til kraftproduksjon så vel som drikkevann. Men store mengder med snø utgjør også en sikkerhetsfare, både for liv og helse, men også kostbar infrastruktur som veier, jernbane, anlegg, boliger osv.

-Med hjelp av vår teknologi kan vi med høy nøyaktighet og uten menneskelig interaksjon, gi detaljert informasjon om vanninnholdet i snø, samt gi detaljerte analyser om potensielle farer forbundet med mengde og snøkvalitet, skriver Zygizo på sin hjemmeside.

Zygizo skal selv drifte sine sensorer, som blir liggende ute i naturen, og de skal selge data og analyser som de høster av disse sensorene. De kan dekke enorme områder. Hele nedslagsfeltet til Norges største kraftanlegg, Blåsjø, håper Zygizo å kunne forhåndsvarsle.

Zygizo hjemmeside illustrasjon

-Kraftindustrien er vår primære kunde nå i starten, men analysene vil også være nyttige for alle som drifter kritisk infrastruktur i snø, ras og flomutsatte områder, og for alpinindustrien. Med god varsling, som ikke krever at de fysisk er ute og tester for snøras, så kan de øke sikkerheten ved sine anlegg eller toppturer, sier Magnar Aske.

-Og hvilke tilbakemeldinger får dere fra potensielle kraftkunder?

-Kraftbransjen ønsker seg denne informasjonen, ja. Vi har god kontakt med kraftselskap som er interessert i å være pilotkunde, sier Aske.

Fra havets bunn
Zygizo samarbeider med forskningsmiljø i sin utvikling av teknologi og sensorikk, og har akkurat signert en avtale med Universitetet i Stavanger (UiS) for å engasjere Master-studenter til å teste og verifisere.

Det er et samarbeid mellom forskere, industrier og universitet som står bak løsningen til Zygizo.

-Ved å kombinere flere teknologier med nye og innovative modeller har vi skapt en nøyaktig løsning som er i stand til å måle vannekvivalente og detaljerte egenskaper i snø, både lokale og over store områder, skriver Zygizo.

Zygizo utnytter og kombinerer teknologi og metoder som i dag brukes til å utforske havbunnen og i formasjonene på jakt etter hydrokarboner.

-I kombinasjon med nye modeller og metoder har vi utviklet teknologi for bærekraftig utnyttelse av fornybare ressurser.

Først kraft, så skred
Alpinister og fjellfolk har flyttet seg ut av preparerte og merkede løyper, og mange flere enn før bestiger høye fjell på jakt etter puddersnøkjøring og unike naturopplevelser. Kontroll av snøskredfaren i områder i dag, baserer seg på ordinær meteorologi og manuell kontroll av kvaliteten på snølagene.

Dette har vist seg å ikke være sikre metoder. Erfarne fjellfolk er tatt i snøskred de siste årene.

-Vår teknologi kan gi mer nøyaktige analyser av snøkvalitet og fare for snøskred. Det første markedet for oss vil være kraftbransjen, men snøskredvarsling vil klart være målgruppe nr 2, sier Aske.

Zygizo Trond Spande og Magnar Aske

INVESTERING: Validé AS har investert i selskapet Zygizo. F.v: Magnar Aske og Trond Spande i Zygizo. Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé og Terje Handeland, forretningsutvikler som jobber med Zygizo-teamet. (Foto: Jofrid Åsland, Validé)