Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Valide Dagen Gry

Viktig Validé-dag om fornybar energi

Kompetanseoverføring fra olje og gass-sektoren til fornybar energi er kritisk viktig skal vi lykkes med en hurtig overgang fra et oljesamfunn til et fornybart energisamfunn.

Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi på Handelshøgskolen UiS, og fra 1.august 2019 rektor på universitetet, var klinkende klar i sitt innlegg til 170 gjester som deltok på Validé-dagen om fornybar energi i Måltidets hus 19.februar 2019.

Han var en av de «fem store» som fikk mest taletid, i et nettverksarrangement som har som mål å servere korte, energiske innlegg fra bransjer, forskere, selskap og gründere. Det er tredje gang Validé-dagen arrangeres. Det er et åpent arrangement, men hvor Validé inviterer bredt fra sitt mangfoldige nettverk innen innovasjonsmiljøet.

Petroleumsøkonomen Mohn var utfordret på å snakke om klimaendringer og energibehovet, og la ikke skjul på at dagens olje- og gassbransje har et stort ansvar i å få til kompetanseoverføringen som er kritisk viktig: -Hvis ikke tar dette for lang tid, sa Mohn.

Siri Kalvig, leder av Nysnø, verdens første klimafond, kunne også fortelle at det vil koste den nette sum av 25 oljefond for å berge klima. -Heldigvis er mye av dette investeringer, sa hun.

Som innovasjonsselskap i oljefylket Rogaland, har Validé, naturlig nok, bidratt til å få fram mange og viktige innovasjoner til olje- og gass sektoren, både fra forskningsmiljø, fra industrien og fra gründere. Terje Handeland er den forretningsutvikleren i Validé som har vært med lengst i gamet, og energi er en av kjerneområdene for Validé i framtiden.

- Vi skal ha de samme ambisjonene for å bringe nye energiløsninger fram, sier Handeland.

Statoil gjorde det klart at motivasjonen for sitt navnebytte til Equinor var behovet for å gå fra å være et oljeselskap til et energiselskap. Jeroen Van der Hoek, fra Equinor Technology Venture, var utfordret på å fortelle om hvordan selskapet lykkes med denne teknologioverføringen, og hva som er deres videre strategi for fornybaromstillingen i selskapet. De er en klar motor, og Van der Hoek var også tydelig på at samarbeidet med Validé er viktig for å få øynene opp for nye innovasjoner og løsninger.

Jorunn Sætre, er prosjektleder for den nystartede energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES). Det er nettopp oljebransjens transformasjon til fornybare energiløsinger som er motivasjonen for å klynge sammen så mange olje og gass-aktører som mulig. NES ble lansert under ONS-konferansen i 2018, og ble tatt opp i Arena-programmet til Innovasjon Norge i 2018.

I tur og orden fikk ferske energiselskap presentere seg innen både biogass, vindkraft, batteri, elektrifiskering, solceller og tidevannsenergi. På løpende bånd kom Agri-E, Flecible Floating System, Grip Offshore, Beyonder, Shoreline, Svalin Solar og Norwegian Tidal Solution.

Cecilie Melbye, daglig leder i Innovasjonspark Stavanger, presentere nyeste planer for parken; nemlig et energihus som i seg selv skal være en innovasjon og selvproduserende av energi, men også kontorfaciliteter og kontorfelleskap av selskap som faglig jobber med å finne nye energiløsninger.