Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"-Teknologi er et fantastisk læringsverktøy som kan bidra til mer inkludering og mangfold, men det forutsetter at produktene er av høy kvalitet."
- Natalia Kucirkova, professor læringsmiljøsenteret UiS

WIKIT AS
Etablert:
2022
Gründer
: professor Natalia Kucirkova, Læringsmiljøsenteret UiS
Produkt:
kurs og rådgivning til barnehage- og skoleeiere, samt til produsenter og utgivere av digitale læremidler for å sikre læringskvaliteten i digitale læringsmidler.
Nettside: https://www.wikit.no/

Støttet av:
Norges forskningsråd
Universitetet i Stavanger
Validé

Kontakt:
Natalia Kucirkova, Professor ved Læringsmiljøsenteret, UiS
Tel: 51 83 45 22
natalia.kucirkova@uis.no

Støttet av Validé AS

• Teknologioverføring og spinn-off etablering
• ITSA Start, deltakelse august 2021, forretningsutviklingsprogram
• Forretningsutvikler: Kari Birgitte M. Wiig, Validé TTO
Tel: +47 40 89 58
Kari.birgitte@valide.no

Wikit Natalia og Kari B

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Pandemien satte fart i bruken av digitale hjelpemidler i skole og barnehage,i Norge og internasjonalt. Men kvaliteten på disse er ofte svært lav, og kan tidvis ha negativ læringsverdi for barn. Hvordan kan forskning bidra til å heve kvaliteten?

Wikit AS er et nystartet, forskningsbasert selskap som leverer konsulenttjenester i form av kurs og rådgivning til barnehage- og skoleeiere, samt til produsenter og utgivere av digitale læremidler. På sikt jobber selskapet for å etablere en nasjonal og internasjonal sertifisering av digitalt læringsverktøy som skal brukes av barn.

Pedagogisk forankret
– Alle barn fortjener tilgang til teknologi som er av høy kvalitet, men det gjøres få vurderinger av kvaliteten av de digitale læremidlene ved innkjøp. Samtidig ser vi at det finnes mange tilbud i markedet som ikke er kvalitetsikret, sier professor Natalia Kucirkova, ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Hun forsker på digital læringskvalitet, og har sammen med forskere fra andre land etablert forskningsbaserte kriteria for digitale læringsmidler.

Wikit.illustrasjonsfoto


-Teknologi er et fantastisk læringsverktøy som kan bidra til mer inkludering og mangfold, men det forutsetter at produktene er av høy kvalitet, sier UiS-professoren.

-Så hvordan rangerer du digital læringskvalitet?

–Alle barn skal ha tilgang til best mulig læring med dagens teknologi. Det vil si teknologi som er basert på design forankret i forskning, anvendt med effektiv pedagogikk som imøtekommer barns ulike behov og individuelle læringsforskjeller. Digitale læremidler kan gjøre god pedagogikk bedre, og dårlig pedagogikk verre, sier Kucirkova.

LES OGSÅ: Alle barn fortjener tilgang til teknologier av høy kvalitet

Forskning og innsikt finnes, men kunne med fordel blitt benyttet i større omfang av dem som kjøper inn digitale læremidler; altså skoleeiere, IKT-rådgivere, lærere, foresatte og andre.

Wikit. Natalia og Trond

GRÜNDERE: Natalia Kucirkova har med seg investor Trond Ingebretsen i etableringen av selskapet Wikit AS. (Foto: Hilde Garlid, Validé)


Kvalitet som en tjeneste
Selskapet Wikit AS som Natalia Kucirkova og investor Trond F. Ingebretsen har etablert, leverer kurs og rådgivningstjenester til utviklere og til beslutningstakere for innkjøp.

I Wikit kan man bestille uavhengige forskningstjenester. Her får man tilgang til en internasjonal forskningsgruppe med ekspertise på ulike fagområder. Enten om man ønsker engangsrådgivning innen tema som personvern, eller et abonnement med regelmessige innspill for å integrere forskning i alle faser fra innkjøp og bruk.

-I Wikit kombinerer vi verdensledende forskning med norsk innovasjon, sier Kucirkova.

LES MER: Wikit.no

Wikit partnere

SAMARBEID: Natalia Kucirkova har et stort nettverk av forskere og lærere som bidrar til at digitale læringsmidler for barn skal kvalitetssikres bedre. (Faksimile: Wikit.no)


Sertifisering av barns apper
Per i dag finnes det ikke noe offisielt verktøy for å få vurdert læringskvalitet av digitale produkter, og Norge mangler felles kvalitetskriterium for innkjøp av digitale læremidler.

Kucirkova har samarbeidet med 87 forskere fra 20 ulike land, som alle jobber for å få en vitenskapelig tilnærming for å utvikle gode, digitale bøker og apper for barn.

-Vil dere kunne utvikle et godkjent-stempel som gjør det enklere for skoleeiere å handle inn kvalitetssikrede, digitale læreverk?

- En sertifiseringsordning bør være en kollektiv innsats sammen med lærere og myndigheter. Vi er ikke der i dag, men vi ønsker å bidra til prosessen. Dagens situasjon er ikke bra for verken barn eller lærere, og ikke for leverandørene, heller. Uten en felles, objektiv evaluering av hva som er «høy kvalitet» for en digital ressurs, blir markedet og barnas læring fragmentert, sier Kucirkova.

Wikit. Natalia Kucirkova og Kari Birgitte M. Wiig

BISTAND: Natalia Kucirkova har fått bistand fra Validé TTO og forretningsutvikler Kari Birgitte M. Wiig, til å etablere Wikit AS som en spinn-off fra Universitetet i Stavanger. (Foto: Hilde Garlid, Validé)


Med støtte fra Validé TTO
Teknologioverførere i innovasjonsselskapet Validé har bistått i etableringen av Wikit AS som en spinn-off fra Universitetet i Stavanger. Slik gjøres forskning tilgjengelig for et marked. For å lære mer om markedspotensial, deltok Natalia Kucirkova på Validé sitt forretningsutviklingsprogram ITSA Start i august 2021.

-Det var nyttig. Jeg fikk modnet tankene om hva som må gjøres i prosjektet for å gjøre det mer markedsorientert. Vi fant en god markedsretning for Wikit AS, og vi kan legge en strategi for vekst og nye muligheter. Selskapsetableringen gir oss bedre kontakt med markedet slik at vi forstår kundenes behov bedre. På sikt gir det oss innsikt i hvordan en felles kvalitetssikring kan fungere, sier Kucirkova.

Forretningsutvikler Kari Birgitte Melvær Wiig i Validé TTO har bistått Kucirkova i prosessen mot å etablere Wikit, og Validé AS ivaretar 10% eierskap i selskapet på vegne av UiS.

– Det digitale læringsmarkedet EdTech er i kraftig vekst. Forskningsbasert evaluering av medier rettet mot barn og digitale læringsmidler har en viktig plass i dette markedet. I dag er det sånn at fordelene med digitalisering driver veksten, men samfunnet bør ikke kaste kvalitetssikring «under bussen» i iveren etter å modernisere. Slik vi ser det finnes det et marked for denne tjenesten, og det er helt nødvendig og gi kunnskapsbasert støtte til utdanningssektoren, kommuner og teknologiutviklere samt tilbydere av digitale læremidler, sier Kari Birgitte Melvær Wiig.

"-Teknologi er et fantastisk læringsverktøy som kan bidra til mer inkludering og mangfold, men det forutsetter at produktene er av høy kvalitet."
- Natalia Kucirkova, professor læringsmiljøsenteret UiS

WIKIT AS
Etablert:
2022
Gründer
: professor Natalia Kucirkova, Læringsmiljøsenteret UiS
Produkt:
kurs og rådgivning til barnehage- og skoleeiere, samt til produsenter og utgivere av digitale læremidler for å sikre læringskvaliteten i digitale læringsmidler.
Nettside: https://www.wikit.no/

Støttet av:
Norges forskningsråd
Universitetet i Stavanger
Validé

Kontakt:
Natalia Kucirkova, Professor ved Læringsmiljøsenteret, UiS
Tel: 51 83 45 22
natalia.kucirkova@uis.no

Støttet av Validé AS

• Teknologioverføring og spinn-off etablering
• ITSA Start, deltakelse august 2021, forretningsutviklingsprogram
• Forretningsutvikler: Kari Birgitte M. Wiig, Validé TTO
Tel: +47 40 89 58
Kari.birgitte@valide.no