Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Plakat Eat Think Innovate V2

Hvordan strukturere et innovasjonsprosjekt for å lykkes med funding og gjennomføring?

Hvordan strukturere et innovasjonsprosjekt for å komme seg til markedet på en god- og effektiv måte? Vi ser på forutsetningene for god planlegging, gjennomføring og evaluering.

Hva: Eat, Think & Innovate

Når: 21. mars 2019 kl. 11.15 til 12.15

Hvor: Innovasjonspark Stavanger, Måltidets hus.

Hvem: Snorre Grønningsæter fra Innosolutions.

Hvorfor: Hva kreves av et innovasjonsprosjekt i SMB-sjiktet for å lykkes med softfunding? Vi tar for oss de fire største aktørene i virkemiddelapparatet: EU-Horizon 2020, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova

  • Forutsetninger
  • Prosess
  • Gjennomføring

Hvilke grep kan gjøres for å øke mulighetene for å tiltrekke seg egenkapital og få en god pris tidlig?
Hvilke grep bør gjøres for å sikre seg fremmedkapital?

Til å hjelpe oss med svarene, tipsene og triksene har vi fått Snorre Grønningsæter fra Innosolutions. Han har jobbet 15 år+ i bank, finans, og har hatt posisjoner som CFO og styrelederverv innen oljeservicebransjen, samt vært partner og eier i to startups. Han har også jobbet i Innovasjon Norge.

Innosolutions bidrar til å strukturere innovative prosjekt med tanke på finansiering og god gjennomføring.

Arrangementet Eat, Think & Innovate blir gjort mulig med av:

Link til påmelding...