Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Kunnskapstørst Forsidebilde 2

UTSOLGT: Erstatter hjerneforskning Freuds psykoanalyse?

Noen hevder at moderne hjerneforskningen bekrefter sentrale deler av psykoanalysen, mens andre påstår at psykoanalysen er en utdatert teori som hører hjemme på historiens skraphaug.

Arrangementet er fullbooket

Foredraget til filosof Ståle Gundersen omhandler Freuds psykoanalyse og dens forhold til hjerneforskning og filosofi. Det skjer på Kunnskaps_tørst, under Forskningsdagene, på Ydalir Hotell, 17.september kl 16.00.

Hjernen er tema for Forskningsdagene. Kunnskaps_tørst er en del av programmet, og har invitert filosof Ståle Gundersen til å foredra populærvitenskapelig om Freuds psykoanalyse og dens forhold til hjerneforskning og filosofi.

Gundersen argumenterer for at vi ikke kan avfeie psykoanalysen helt, men at den i dag kanskje fremstår mer som en interessant filosofisk teori om menneskets natur, enn som en vitenskapelig teori.

Om forfatteren: Ståle Gundersen er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hans forskningsområder er vitenskapsfilosofi, bevissthetsfilosofi og kognisjonsvitenskap.

Torsdag 17. september 2020 kl 16.00 – 17.00

Hvor: Ydalir Hotel - midt mellom Universitetet og Innovasjonspark Stavanger. Telegrafdirektør Heftyes vei 99

Hvem: Hele nabolaget vårt på CampusUllandhaug

Påmelding. Foredraget og arrangementet er gratis.

Om Kunnskaps_tørst: Hver eneste dag forskes det på Campus Ullandhaug. Men på hva? Og hvem? Og hva brukes forskningen til? Næringslivsfolk og forskere møtes på midten, hos Ydalir, til lavskuldret og underholdende forskningsformidling for å slukke vår kunnskapstørst.

Et nabolagsarrangement levert av:

Link til påmelding...