Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Illustrasjon A rainy day

Et Norge på pause - muligheter og finansielle virkemidler for små- og mellomstore bedrifter

Innovasjon Norge og DNB gir en innføring i finansielle virkemidler og ordninger som er tilgjengelig for SMB markedet i dagens situasjon.

HVA: Gratis webinar om virkemidler og ordninger for småbedrifter i dagens korona-situasjon

NÅR: Torsdag 26. mars. Kl. 10.00-11.00

HVOR: Webinar

HVEM: Foredragsholdere: Kari Holmefjord Vervik, Direktør ved Innovasjon Norge Rogaland; Terje Roalsvig Fanebust, Regionbanksjef ved DNB SørVest

Nærmest over natten ble Norge truffet av et tog vi ikke så komme. Med et vesentlig lavere aktivitetsnivå vi ikke kan forutsi konsekvensene av preges samfunnet og næringslivet i stor grad av usikkerhet og oversiktlighet. Som tilsvar har regjeringen blant annet lagt på bordet en krisepakke som skal hjelpe bedrifter i krise med likviditet, og nye tiltak besluttes fortløpende i tråd med utviklingen. Men hvordan treffer dette deg og dine utfordringer?

26.mars setter vi fokus på kapitaltilgang i krisetider. Innovasjon Norge og DNB vil gi en innføring i finansielle virkemidler og ordninger for SMB-markedet gitt dagens situasjon, og blant annet belyse:

  • Innhold, formål og forutsetninger i den nye tiltakspakken rettet mot norske SMB-bedrifter.
  • Hvilke muligheter har Innovasjon Norge og andre i virkemiddelapparatet til å bidra med eksisterende tjenester og nye tiltak/oppdrag?
  • Hva er viktige kriterier og hvordan er framgangsmåten for å få vurdert henvendelser og søknader?

I samarbeid med:

Link til påmelding...