Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Digital Oppstartskaffe

Hva forventer banken av en gründer?

Banken er en naturlig partner for en gründer. Men hva skal til for at banken gir ferske selskap lån/kreditt? Hva forventes av gründeren, og hva kan banken bidra med?

HVA: Oppstartskaffe
HVOR:
Webinar
NÅR: onsdag 17.juni kl 0900
HVEM: Pål Frøiland og Hanne Beathe Grutle, DnB
HVORDAN:
Gratis. Påmelding

Generelt er det stor risiko knyttet til oppstart av en ny bedrift. For at en bank skal være villig til å påta seg risikoen knyttet til å bidra med et lån, ønsker de å bli bedre kjent med bedriften og du/dere som skal starte.

Pål Frøiland og Hanne Beathe Grutle fra DNB fortelle om forholdet banken + gründeren i webinar onsdag 17. juni kl. 09:00.

_________________________________________________________________________'

Om digital oppstartskaffe:

Før nedstengingen satte Etablerersenteret Skape og Validé Jæren i gang Oppstartskaffe i Høghuset på Bryne. Målet var å samle folk som snuser på entreprenørskap, og programmet skulle være uformelt og med lav terskel med fokus på kompetanseheving, dialog og nettverksbygging.

De fysiske møtene ble det dessverre raskt slutt på, men vi har sammen startet en serie vi kaller «Digital oppstartskaffe». I de spesielle omstendighetene vi befinner oss i, er det desto viktigere å skape digitale møterom.

Siden slutten av april har vi hatt ett møte hver 14. dag, og dette er det siste møtet før sommeren.

NB: Arrangementet er gratis, men med påmelding. Gjennomføring skjer via Microsoft Teams, og link til møtet sendes ut på epost til de påmeldte tirsdag 16. juni etter påmeldingsfristens utløp kl. 15.

Digital oppstartskaffe er gjort mulig av:

Link til påmelding...