Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Frokost

Næringsliv + forskning + innovasjonsmiljø = vinn-vinn

Vi byr på nytrukken kaffe og faglig påfyll om hvilket uforløst potensiale der er mellom næringsliv og forskning. For hva gjør forskningsmiljøene for å tiltrekke seg næringslivet; og omvendt?

Hva blir det forsket på i Rogaland? Hva sier de som har brukt forskningsmiljøet eller studenter? Hva sier næringslivet? Kan vi gjøre mer?

Hva: Innovasjonsfrokost

Når: 11. april 2019 kl. 08.00 til 09.30

Hvor: Innovasjonspark Stavanger, Måltidets hus

Hvem: Studenter, forskere, gründere og folk fra næringslivet.

Hvorfor: Validé og Innovation Dock går sammen om å arrangere Innovasjonsfrokost for å bygge nettverk, lære og inspirere hverandre til å alltid heie fram innovasjoner, og oppmuntre til nytenkning og mot til å satse.

For faglig påfyll inviterer vi både næringslivsaktører, forskere og oppstartsselskap til å fortelle hvordan de har hatt glede og nytte av hverandre. Vi trenger også lære mer om hva forskningsmiljøene gjør for å invitere og trekke til seg næringslivet, og hvordan næringslivet kan bruke forskere i sine innovasjonsprosjekt.

Disse kommer:

UIS forskning og innovasjon: Universitet ønsker mer samarbeid med næringslivet og har nettopp lyst ut stilling som prorektor for innovasjon og samfunn. Per Ramvi, spesialrådgiver i forsknings- og innovasjonsavdelingen kommer.

Øglænd System v/Eirin Heide – Tverrfaglige opphengssystem: Bedriften har kjørt et 3-årig utviklingsprosjekt på nytt beregningsverktøy for styrkeberegning av tynnplatestål. UiS har vært del av dette med godt resultat. Selskapet har og veiledet en masterstudent innenfor digitalisering.

Fylkeskommunen v/Hilde Upstad: - VRI-ordninga. Økonomisk støtte til næringslivet for å bruke forskningsmiljøene.

Inkubatorbedrifter:

Deox v/Hans Urkedal – utvikler en elektrokjemisk prosess hvor oppløst oksygen i vann fjernes uten bruk av kjemikalier. Deox har hatt samarbeid med doktorgradsstudent.

Foodback v/Marie Hatjoullis Olsen - brukervennlig tilbakemeldingssystem for spisesteder. Brukte forskningsmiljøet fra dag en med godt resultat og er i gang med nye VRI - støttede utviklingsprosjekter.

Arrangement er gratis, men husk påmelding.

Innovasjonsfrokost er et faglig nettverkssamarbeid mellom:

Link til påmelding...