Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Magnus Hakvåg

IPR i samhandlingsprosjekter

Patent, varemerke og design. Hvordan bør du forholde deg til IP og IPR i virksomheten når prosjektet organiseres sammen med andre? I dette webinaret belyser Magnus Hakvåg fra House of Knowledge hva du bør passe på.

HVEM: Magnus Hakvåg, CEO House of Knowledge
HVA: Webinar om IP og IPR i samhandlingsprosjekter
NÅR: 22. oktober, 14-15.00

Hva er viktig ved oppstart, gjennomføring og videreføring av prosjekter i og utenfor bedriften?

Utviklingsprosjekter representerer store investeringer og muligheter. Har du ikke orden i «sysakene» fordyrer og forsurer dette fort prosjektene.

Sentrale spørsmål å ha kontroll på er:

  • Hva må vi passe på?
  • Hva bør vi kreve av våre partnere?
  • Hva kreves av oss om vi har mottatt støtte?

Magnus Hakvåg, CEO House of Knowledge, vil særlig ta opp problemstillinger knyttet til FoU og eierskap til kunnskap. Det er nemlig et mer vesentlig tema enn kun eierskap til rettighetene.

Videre vil det være fokus på hvor i bedriftens organisasjon det er viktig å ha fokus på tematikken, og hvordan bedriften skal forholde seg til omverdenen.

Kurset starter med en veldig lett gjennomgang av patent, varemerke og design.

Deltakerne i webinaret får også tilbud om 30 minutters virtuelle møter med House of Knowledge. Der kan de ta opp utfordringer eller spørsmål som angår dem. Disse møtene og selve webinaret er gratis.

Her finner du mer informasjon om foredragsholder Magnus Hakvåg.

Webinaret arrangeres av:

Link til påmelding...