Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Innovasjon

IPR med fokus på beskyttelse av programvare

Det er en vanlig oppfatning er at programvare ikke kan patenteres. Dette er i stor grad en misforståelse, og i webinaret vil vi gjennomgå mulighetene for patentering av programvare.

NÅR: 20. mai 2020 kl. 13.00 - 14.00
HVOR:
Webinar (link kommer)

Å utvikle et nytt produkt krever ofte store investeringer. Et patent kan gi deg et viktig konkurransefortrinn fordi du får enerett til å utnytte oppfinnelsen din kommersielt. Hvis du kan dokumentere enerett til oppfinnelsen, kan du advare konkurrenter om at de ikke kan kopiere eller utnytte oppfinnelsen din. Du har også et godt utgangspunkt for å forhandle om finansiering av utviklingskostnader, og for å inngå salgs- og lisensavtaler. På denne måten gir patentbeskyttelse deg større mulighet til å sikre investeringene dine og å dekke de kostnadene som nyskaping og produktutvikling representerer. (patentstyret.no)

I dette webinaret vil Krister Mangersnes gjennomgå mulighetene for patentering av programvare. Vi vil også se på andre beskyttelsesmekanismer som design- og varemerkeregistreringer samt diskutere avveininger mellom hemmelighold og patentering.

Krister Mangersnes er er partner og leder for patentavdelingen i Håmsø. Han har lang erfaring som europeisk patentfullmektig (EQE), og med å bistå norske og utenlandske klienter med rådgivning innenfor alle områder av immaterialrett, spesielt innenfor patent. Han har også tung erfaring med innsigelses- og ankeprosesser, både overfor Patentstyret og KFIR i Norge og for det Europeiske patentverket.

Link til påmelding...