Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Jærske horisonter

Jærske horisonter - avlyst

Vi tror at Jærens spesielle miks av kompetanser gjør det til et viktig område for utvikling av fremtidige løsninger. Vi tror at deling, inspirasjon og nye samarbeid vil legge til rette for nye muligheter.

På grunn av de raske endringene i situasjonsbildet rundt Corona har Validé besluttet å avlyse større arrangementer i mars. Dette innebærer at Jærske horisonter dessverre ikke gjennomføres i denne omgang. Vi takker for interessen dere har vist ved å melde dere på den første innovasjonsdagen vi arrangerer på Jæren. Gjennom responsen vi har fått ser vi at det absolutt er rom for å diskutere mulighetsrommet rundt de høyst aktuelle og komplementære styrkene Jæren og regionen besitter, og vi har tro på spennende utvikling fremover. Håper vi ses ved en senere anledning. Ha en fortsatt god uke!

Med vennlig hilsen
Anne Helen Eide
Validé JærenTil arrangementet «Jærske horisonter» inviterer vi innovatører, industri, fagfolk, gründere og investormiljøer for å inspirere til mer nytenking og innovasjon. Vi har satt sammen et program hvor innovatører, industri, fagfolk, gründere og investormiljøer m.fl. møtes, og hvor vi ser på satsinger i regionen. V får høre om noen av de siste teknologiske utviklingene, kunde-perspektivet og muligheter som finnes for støtte til forskning -og utviklingsprosjekter (FoU).

HVA:
Jærske horisonter
NÅR:
Onsdag 18. mars. kl 07.30-10.30. AVLYST
HVOR:
Vidsyn, 18.etasje Forum Jæren, Bryne
GRATIS

Validé Jæren eies av Ipark AS samt 18 jærske aktører. Vårt formål er å bidra til innovasjon og næringsutvikling, blant annet gjennom å bistå innen tidligfase forretningsutvikling av gründeridéer, og gjennom hovedkontoret Validé tilbyr vi også vekstprogram for nyetablerte bedrifter, overføring av forskningsresultater fra forskningsinstitusjon til praktisk bruk i samfunnet (TTO-tjenester) samt tidligfase-investering i gode, nye forretningskonsepter.

Program:

(frokost fra kl. 07:30)

07.45: Velkommen v/ Anne Cathrin Østebø, daglig leder – Validé
07.55: Trender og hovedsatsninger i Rogaland fra 2020: Tone Grindland, regiondirektør - NHO Rogaland
08.05: Økt effektivitet med Smart Factory: Inge Brigt Aarbakke, administrerende direktør - Aarbakke
08.25: Jæren, Smart Farming og fremtidens matproduksjon: Per Varhaug, tidl. innovasjonssjef - Kverneland Group
08.45: Kommunen og innbyggernes behov for nye løsninger: Solveig Økland, prosjektleder for velferdsteknologi – Sola kommune
09.00: Gründer og industri sammen om teknologiutvikling: Bjarte Nedrehagen, daglig leder - Grip Offshore,og Jostein Reinsnos, daglig leder - IKM Technology
09.20: Våronna med virkemiddelapparatet: Olav Mellemstrand, partner og prosjektutvikler - QBird
09.40: Diskusjon i plenum
09.55: Avrunding v/ Validé

Lokalene er åpne til kl. 10:30 for drøs.