Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Kunnskapstørst Forsidebilde 2

Kunnskaps_tørst om naturvern og norske bevere

Er det å bevare arter og det å gjenopprette naturen, kun en følelsesladd praksis styrt av nostalgi? Historieprofessor Dolly Jørgensen fra UiS, lanserer i disse dager boken om hvordan følelser motiverer oss til å gjenopprette natur..

Kunnskaps_tørst er et afterwork arrangement for hele nabolaget på CampusUllandhaug.

Hva: Naturvern og norske bevere med Dolly Jørgensen
Når: Torsdag 17. oktober 2019 kl 16.00 til 17.30
Hvor:
Ydalir hotell - midt mellom Universitetet og Innovasjonspark Stavanger
Hvem:
Hele nabolaget vårt på CampusUllandhaug
Gratis:
Påmelding her

På Kunnskaps_tørst får vi presentert spennende, interessant og nyttig forskning framført med lave skuldre og i populærvitenskapelig form.

Om forskeren:
Dolly Jørgensen, UiS har gjort en banebrytende studie av hvordan følelser motiverer oss til å gjøre forsøk på å motvirke tap av arter i naturen.
Studien hennes blir i disse dager utgitt i en bok som forener miljøhistorie og følelsenes historie. Her studerer hun hva som ligger bak motivasjon vår for å bevare arter og gjenopprette natur som har gått tapt fordi vi mennesker forbruker naturressurser.

Hun argumenterer for at dette er en nostalgisk praksis knyttet til begrepet «tilhørighet». Vi responderer rett og slett emosjonelt på det som vi ser går tapt, og vi prøver å gjenopprette natur fordi vi føler skyld, håp, frykt og sorg.

Jørgensen forklarer i boken hvordan vi mennesker forstår naturen teoretisk. Identifiseringen av hva som hører til (den tapte naturen) og vår lengsel (den emosjonelle tilknytningen til naturen) i nåtiden påvirker vår miljøgjenopprettingspraksis i framtiden. En bærekraftig fremtid er avhengig av at vi stiller spørsmål ved hvordan og hvorfor tilhørighet og lengsel påvirker de valgene vi gjør når vi gjenoppretter natur.

Kunnskaps_tørst gjøres mulig av:

Link til påmelding...