Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Plakat Eat Think Innovate V2

PST: Hvordan blir norske bedrifter kartlagt av fremmede stater?

Flere stater vil det kommende året forsøke å skaffe teknologi i Norge som de ikke har lov til å kjøpe. Enkelte vil også utnytte akademia til ulovlig kunnskapsoverføring. PST gir oss innsikt i hvordan norske bedrifter kan forberede seg

I 2022 vil fremmede staters etterretningstjenester kartlegge norsk infrastruktur og forsøke å rekruttere kilder.

PST gir i sitt foredrag innsikt i hvilke mål utenlandske etterretningstjenester har, hvilke metoder norske bedrift kan bli utsatt for og hvordan man kan forebygge uønskede hendelser. Og ikke minst så vil bedriftene vite hvor de skal henvende seg dersom de mistenker uønsket aktivitet.

HVA: Eat, Think & Innovate
NÅR: 8. mars kl 11.15 til 12.15
HVOR: Atriet i i3, hagen
HVORDAN: Påmelding, gratis lunsj

Om PST sitt foredragsholder
PST vil nå ut med informasjon til alle bedrifter som utvikler teknologi, som konkurrerer globalt, er på seminarer og konferanser, har knytninger til beslutningstakere eller som har verdier som kan forvitre dersom bedriftshemmeligheter blir stjålet.

Flere lands etterretningstjenester vil det kommende året bruke store ressurser på etterretningsaktivitet i Norge. Formålet er å innhente informasjon og påvirke beslutninger. Russiske og kinesiske tjenester vil utgjøre den største trusselen.

De fleste etterretningsoperasjoner i Norge skjer fordekt, og kan pågå lenge uten at de som rammes oppdager aktiviteten. Den samlede etterretningsaktiviteten i Norge kan ha store skadevirkninger på samfunnet, næringslivet og enkeltmennesker.

Link til påmelding...