Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Fo U prosjekt

Sett fart med et nytt innovasjonsprosjekt i næringslivet

Har du et utviklingsprosjekt du vil komme videre med, og kunne tenke deg en profesjonell FoU institusjon i din egen innovasjonsavdeling? Bli med på webinar og lær mer om mulighetene i IPN ordningen!

HVA: webinar om hvordan forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU) kan gi verdiøkning i innovasjonsarbeidet i næringslivet
NÅR: 23.april fra kl. 14-15
ARRANGØR: Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) i samarbeid med Sintef
PÅMELDING: smartcarecluster
STED: Webinar (Microsoft Teams)

BLI MED I MØTE

IPN er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter, som skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for de involverte bedriftene. Et av grepene Forskningsrådet tar for å hjelpe næringslivet under koronakrisen er løpende mottak av søknader til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Forskningsrådet har i overkant av 1,2 milliarder kroner til nye IPN-prosjekter i år, og vil bevilge nye prosjekter 3-4 ganger i løpet av 2020 (Forskningsrådet.no).

Sintef har lang erfaring med IPN prosjekter, og sammen med NSCC ønsker de å sette fokus på mulighetene innen IPN ordningen for små og mellomstore bedrifter innen helse. Med bred kunnskap om helsemarkedet, et omfattende økosystem for utviklingsaktiviteter og en bredde av tverrfaglig kompetanse er et samarbeid med en profesjonell FoU aktør en unik mulighet til å sette fart på innovasjonsprosessen i din bedrift.

I dette webinaret vil vi se nærmere på forutsetningene i IPN ordningen og mulighetene for finansiering. Sintef skal fortelle mer om hvordan de jobber med næringslivet for å realisere innovasjon, og dele konkrete erfaringer og suksessoppskrifter fra tidligere.

Program:

  • Innledning, v/ Norwegian Smart Care Cluster
  • Hva er egentlig et innovasjonsprosjekt i næringslivet, og hvilke endringer har Forskningsrådet satt inn for å imøtekomme utfordringene med koronakrisen? v/ Per Lyder Pedersen, Seniorrådgiver Bedriftenes innovasjonsarena, Forskningsrådet.
  • Hvordan gjennomføre en god IPN søknadsskriveprosess? SINTEF deler sine erfaringer fra å bidra i søknadsarbeid til gjennomføring av IPN-prosjekter. Hvordan bygge opp en søknad med gode partnere, og sikre at søknaden beskriver både et godt forskningsprosjekt og en god realiseringsplan for innovasjon som skal følge av forskningen? v/ Frode Strisland, Seniorforsker SINTEF Digital

Etter presentasjonene vil det bli mulighet for å stille spørsmål til foredragsholderne. Du kan også sende inn dine spørsmål i forkant til therese@valide.no så vil vi inkludere disse i spørsmålsrunden.

Webinaret arrangeres i samarbeid med Sintef

Link til påmelding...