Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Kunnskapstørst Forsidebilde 2

Trygger fødsler og øker overlevelsen med teknologi - AVLYST

Kjersti Engan tar oss med inn i prosjektet «Safer Births»; et større samarbeid hvor SUS, Laerdal Medical og Laerdal Global health sammen med sykehuspartnere i Tanzania trygger fødsler og øker overlevelsen til nyfødte med teknologi som er lett å bruke

Takk for interessen for å delta på Kunnskaps_tørst.

Grunnet corona-smitte tiltak så må vi dessverre avlyse Kunnskaps_tørst med Kjersti Engan. Vi håper å komme tilbake til tema og samme foredragsholder senere.HVA: Kunnskaps_tørst - et nabolagsarrangement levert av Innovasjonspark Stavanger, Validé og UiS
HVOR
: Ydalir Hotell - midt mellom universitetet og Innovasjonspark Stavanger, Telegrafdirektør Heftyes vei 99
NÅR:
19. mars 2020 kl 15.45-17.00. Foredraget starter 16.00.
HVEM: Hele nabolaget vårt på CampusUllandhaug.
GRATIS: Husk påmelding

Kjersti Engan vil fokusere på UiS sin innsats for å øke overlevelsesraten for nyfødte. UiS har arbeidet med signal- og bildebehandling og kunstig intelligens både på fosterets hjerteratesignaler og på signaler og video av nyfødte som trenger pustehjelp etter fødsel.

«Safer Births» har blant annet resultert i «NeoBeat», et apparat som gir rask og pålitelig informasjon om hjerterytmen til nyfødte, og «Moyo», som er et forenklet og rimelig alternativ for monitorering av fosterets hjerterate under fødsel. Begge apparatene er utviklet av Laerdal Medical.

-På UiS jobber vi med blant annet med signaler som er samlet inn ved hjelp av disse apparatene i tillegg til video, for å lære mer om hvordan barnets tilstand utvikler seg under fødsel eller behandling, og hvilken behandling som barnet faktisk får.

Om forskeren:
Kjersti Engan er professor ved Institutt for elektroteknikk og informatikk ved Universitetet i Stavanger (UiS), Norge. Hun er og en av lederne av BMDLab (Biomedical Data Analysis Lab), som er en forskningsgruppe ved UiS.

Foredraget og arrangementet er gratis.

Kunnskapstørst er et nabolagsarrangement levert av: