Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Plakat Eat Think Innovate V2

Vindkraft i vinden

Det stormer rundt vindkraft for tiden, og det er vanskelig å si hvilken vei vinden blåser.

Hva: Eat, Think & Innovate
Hvor: Innovasjonspark Stavanger, Måltidets hus.
Når: Torsdag 21. november 2019 kl 11.15 til 12.15

Er vindkraft den nye, norske, fornybare energikilden og således et viktig steg mot at Norge blir et nullutslippssamfunn? Eller er det et uttak av en naturressurs som gjør ubotelig skade på miljøet?

Selskapet Norsk Vind i innovasjonsparken står meget sentralt i vindkraftutbygginga, og har gjort det i mange år. Vi har utfordret selskapet til å sette oss inn i fakta om og synspunkt på vindkraft: Hvordan har vindkraftteknologien utviklet seg de senere årene? Hvor står Norge i utvikling og utbygging av vindkraft sammenlignet med andre land? Hvor effektiv er vindkraft-produksjon sammenlignet med annen energi-forsyning? Hva må/bør Norge gjøre dersom vi skal være verdensledende i vindkraft? Hvordan kan Norge få mest mulig verdiskaping ut av vindkraftutbygging: eksport av energien eller å bruke energien til eget forbruk?
Ønsker du svar på ett eller flere av disse spørsmålene? Da byr vi på lunsj og kraftfullt foredrag med Rune Hersvik.

Lunsj serveres fra 11:15. Gratis og åpent for alle.

Link til påmelding...