Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Utlysning Plogen 2021

Forskere – nå lyser vi ut Plogen-midler

Selv store ting har startet i det små, og vi har flere gode eksempler på forskningsideer som har vokst seg til suksessfulle selskap, med et lite finansielt puff fra Plogen. Kan ditt prosjekt blir det neste? Vi lyser ut midler nå.

Shoreline AS simulerer lønnsomhet og kapasitet i offshore vind, en teknologi som startet ved Universitetet i Stavanger (UiS), ble til et selskap via Validé og som i dag opplever solid medvind med kontor i flere land. Shoreline startet med en pott penger fra Plogen.
KVS Technologies er et annet suksessfullt selskap som startet med UiS-studenter og en søknad om Plogen-penger. I dag utvikler selskapet AI-drevet programvare som gjør at smarte droner kan utføre autonome kraftledningsinspeksjoner og overvåking av strømnett.
Noen tusenlapper fra Plogen var også startkapitalen til Murshid Ali og fin tech-selskapet Huddlestock Capital som i november 2020 gikk på børs.

Er du den neste?
Så, hva er Plogen? Plogen er et finansieringsinitiativ som støtter forskningsbaserte innovasjonsprosjekt som leder til utvikling av nye produkt og tjenester.
Plogen-prosjekter ligger normalt på 100.000 kroner, men kan i godt dokumentert særtilfeller søke høyere beløp. Validé vurderer prosjektene case-by-case, og finansiering er tilgjengelig nå.

Hvem kan søke?
Søkere må være ansatte hos Universitetet i Stavanger (UiS), og være ansatt hos den respektive forskningsinstitusjonen gjennom hele prosjektperioden
• Konseptet/idéen må være relatert til søkerens forskningsområde og interesseområde
• Både interne og tverrfaglige prosjekter samt søknader sendt inn av team er ønskelig
• Vi oppfordrer til studentinvolvering i prosjektene

Dersom søknaden ikke kvalifiserer til støtte fra Plogen-programmet, vil Validé gi en vurdering av prosjektet og omdirigere deg til andre program. Plogen-midler er i utgangspunktet beregnet for fast ansatte ved UiS, men det vil også være muligheter for studenter som kan ta kontakt med Validé (izaskun@valide.no). Studentprosjekter blir vurderte case-by-case.

Last ned dokumenter for mer informasjon og for å søke Plogen-midler:

NORSK OG ENGELSK: Plogen info 2024
NORSK:
Plogen søknadsskjema 2024
ENGELSK: Plogen Application Form 2024