Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Plogen-utlysningen er åpen og forskere/forskergruppe fra hele UiS kan søke."
- Troels Jackobsen, innovasjonsdirektør UiS
Utlysning Plogen

Ny vår og utlysning for Plogen-programmet

Mer enn noen gang trenger vi innovasjonsprosjekt fra forskningsmiljøene for å skape nye produkt og tjenester. UiS og Validé øker nå makssummen for Plogen-søknader til 100.000 kroner. Alle forskere fra hele UiS kan søke.

- Det er ønskelig å sikre god aktivitet på innovasjonsprosjekter knyttet til Universitetet i Stavanger. Nå er det viktigere enn noen gang å holde aktiviteten oppe. For å hjelpe i den henseende øker Forskningsrådet nå blant annet potten for forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi skal fortsatt skape nye produkter og tjenester innen offentlig og privat næringsliv. Plogen-utlysningen er åpen og forskere/forskergruppe fra hele UiS kan søke.

Det sier Troels Jacobsen, innovasjonsdirektør på Universitetet i Stavanger og Anne Cahtrin Østebø, daglig leder i Validé.

De vil sette enda mer fart i innovasjonsarbeidet, og dobler makssummen for Plogen-prosjekt.

-Søknadsbeløp til Plogen er inntil 100.000 og skal brukes til å jobbe videre med din idé, konsept eller skisse som kan lede til et produkt eller tjeneste. Dette vil igjen kunne danne grunnlag for nye prosjektsøknader til for eksempel Norges forskningsråd FORNY-program om Milepælsprosjekt (inntil 500.000 kroner) eller Proof of Concept (inntil 5 millioner kroner). Dersom tematikk møter Horisont Europa utlysninger, vil det også bli vurdert positivt, sier Jacobsen.

I forbindelse med koronakrisen, har Forskningsrådet økt pengepotten til milepælsprosjekt kraftig. De lyser ut at 100 prosjekt på landsbasis kan få finansiering. Det er betydelig flere enn hva som normalt får gjennomslag.

Validé mottar Plogen-søknadene og gjør vurderingene om tildeling. Søknaden sendes til plogen@valide.no

HVEM KAN SØKE OG HVORDAN?

• Plogen program informasjon (norsk/engelsk): Plogen info 2024

• Søknadsskjema norsk: Plogen søknadsskjema 2024
• Application form, eng: Plogen Application Form 2024

-Vi lover å behandle søknadene fortløpende og svært raskt. Plogen-penger har en prosjekt-tidsramme på seks måneder. Eventuelle videre søknadsprosess vil skje i samarbeid mellom deg, ansatte Validé og ansatte i Innovasjonsavdelingen ved UiS, sier Anne Cathrin Østebø, som håper på mange spennende, innovasjonssøknader.

Har du spørsmål ta kontakt med personene oppgitt i vedlagte informasjon.

KLIKK HER FOR Å SØKE:

"Plogen-utlysningen er åpen og forskere/forskergruppe fra hele UiS kan søke."
- Troels Jackobsen, innovasjonsdirektør UiS