Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Forskningspris2017 Anne Cahtrin Østebø Og Marianne Chesak

Forsknings- og nyskapingsprisen 2017 til Validé

Et faglig miljø som har sin plass og rolle i skyggen av forskere og gründere som utvikler næringslivssuksesser er det juryen gir Forsknings- og nyskapingsprisen 2017 til. Det har ikke skjedd tidligere.

Juryen retter dermed spotlighten mot en viktig, men lite synlig motor i det rogalandske næringsliv; nemlig dem som bidrar til at forskning blir kommersialisert, at gründere finner et fotfeste for sine ideer i tidlig fase og at investorer får øynene opp for nytt og skapende entreprenørskap og innovasjoner.

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) sa det slik i sin tildelingstale: «Juryen har lagt spesiell vekt på at årets vinner gjennom handling skaper forståelse for nytten som næringslivet kan ha ved å jobbe tett sammen med forskning, og akademia har blitt engasjert i innovasjons­aktiviteter på et helt nytt nivå».

Morgendagens næringsliv
Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé, mottok den gjeve utmerkelsen under NHO Rogaland sin middag på Solamøtet mandag 15. januar. Solamøtet har i mange år vært en viktig nasjonal viktig møteplass for næringslivsledere, statsminister og stortingspolitikere, ordførere og rådmenn fra rogalandskommunene og samtlige politikere på Rogalandsbenken i Stortinget.

Det er 16. gang prisen blir delt ut, men den har ikke tidligere blitt delt ut til et selskap som opererer i skjæringspunktet mellom virkemiddelapparatet og næringslivet. De foregående årene har det vært selskap som Øglænd System (2016), Miljøgartneriet (2015) og Zaptec AS (2014) som har fått prisen.

– Det er fantastisk kjekt, og jeg må innrømme at jeg ofte har vært misunnelig på de selskapene som har vært her før meg for å motta denne annerkjennelsen. Hvor mange arbeidsplasser Validé har bidratt til å skape er vanskelig å telle, men det er mange tusen. Årlig henter selskapene inn 100 millioner kroner i offentlige og private kapital og skaper dermed morgendagens næringsliv. Tall på ideer, selskap og kapital er vi svært stolte av, men for en gründer kan også vår rolle som motivator være betydningsfull støtte i kritiske faser. Noen ganger kan det være like verdifullt at noen tror på ideen din som 500.000 kroner i investering; selv om dét heller ikke er å forakte. Forskere står heller ikke alltid klare til å gründe. Derfor er det viktig å ha et faglig forretningsutviklingsmiljø som forskerne kan ha tillit til som både dytter og drar. Men ingenting av dette gjør vi helt alene. Vår natur er å samarbeid med både offentlige og private aktører, og det er et stort potensiale for å utvikle videre, sa Anne Cathrin Østebø i sin takketale.

Større, bedre, sterkere
Juryen som består av Hanne Marte Vatnaland fra Rogaland fylkeskommune, Svein Olav Simonsen fra NHO Rogaland og Christian Quale fra IRIS, understreker at sammenslåingen mellom Ipark og Prekubator for to år siden har gjort Validé som innovasjonsmiljø mer slagkraftig både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Juryen skriver: «Prisvinneren har de siste to årene nådd nye høyder etter sammenslåingen av to miljø som har levd side om side og produsert resultater gjennom 20 år. Sterke samarbeidspartnere og dyktige medarbeidere på mange områder, har gjort årets prisvinner til et slagkraftig miljø for innovasjon og bedriftsutvikling. Ikke minst har dette vært viktig de siste par årene i et næringsliv med omstillingsbehov. Selskapet er blant annet sentral i regionens satsing på næringsutvikling innen helseteknologi og tunnelsikkerhet».

Anne Cathrin Østebø kommenterte sammenslåingen slik:

– Da Terje Handeland, gründeren av Ipark, og vi i Prekubator med eierne våre i ryggen bestemte oss for å slå sammen miljøene, satte vi en gjennomføringsfrist på seks måneder. Det gjorde vi fordi vi hadde lyst og mente det var det rette å gjøre. Vi skaffet kapital til prosjektet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ville bli bedre og større for igjen å styrke innovasjonsmiljøene i akademia, i næringslivet og blant studenter. Når studentinkubatoren LevelUp i november fysisk flyttet sammen med Validé sin inkubator, så skjer det med samme visjon; å styrke det som har et potensiale til å bli sterkere, sa Østebø.

Topp3 innovasjonsselskap i Norge
To år med å skape er større miljø har gitt resultat. Ikke bare lokalt, for juryen skriver i sin begrunnelse: «Aktiviteten blir godt lagt merke til og selskapet har oppnådd nasjonal anerkjennelse for sin rolle som katalysator i regionens næringsliv, blant annet rangert av SIVA som ett av landets topp 3 innovasjonsselskaper».

– Vi er større og sterkere nå, men vi ser også stort potensiale til utvikling i gode samarbeidsmodeller. Næringsklyngene innen helse og tunnel er eksempler på det. Når klyngene utvikler seg, så vinner de fram nasjonalt og internasjonalt. Når nettverk styrkes, så bygges kompetansen. Når næringsliv og akademia jobber sammen, så henter det nasjonale prosjekt og midler til Rogaland. Da kan vi ta oppdrag for nasjonale og internasjonale miljø. Alt dette gjør vi sammen med noen. Ingenting gjør vi alene, sa Anne Cathrin Østebø.

STOLT: Per Ramvi, styreleder i Validé, Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé og Terje Handeland i Validé kunne stolt ta imot Forsknings- og nyskapingsprisen 2017 på Solamøtet. Prisen deles ut av NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Stiftelsen Rogalandsforskning. (Foto: Hilde Garlid)


SE OGSÅ: NRK Rogaland laget fin-fint innslag fra prisutdelingen