Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Passion

Hva gjør Validé?

Validé støtter team som utvikler nye ideer og løsninger for samfunnet.

Vi i Validé hjelper deg som er gründere til å realisere forretningsideen din.
Vi bistår forskere med å bringe ny kunnskap til markedet.
Vårt mål er å fremme innovasjon og samfunnsnyttig næringsutvikling.

Validé er et non-profit selskap. Vi samarbeider med forskningsinstitusjoner for å overføre teknologi til næringslivet. Våre eiere har genuin interesse i å fremme nye løsninger, bygge nytt og grønnere næringsliv og å flytte kunnskap fra forskningsmiljøene til næringslivet.

Hvordan gjør vi det? Hver dag møter vi og snakker med folk som har ideer. Det kan være en løsning på et problem de opplever hver dag og som har motivert dem til å tenke nytt. Det kan være en utfordring de har jobbet med i mange år i arbeidslivet eller det kan være løsninger eller produkter som har sitt utspring i vitenskapen og fra et forskningsmiljø. Vi bruker vårt nettverk, kompetanse og kapital for at team skal lykkes. Vår kompetanse er å finne verdi i ideer.

Vårt mandat - hvorfor gjør vi dette?
Universitetet i Stavanger og de andre forskningsinstitusjonene som Validé samarbeider med, er forpliktet til å overføre nyskapende teknologi til næringsliv og samfunn. Vårt felles mål er å lykkes i markedet, til beste for samfunnet.

For oss handler alt om innovasjon, og det finnes ikke én fasit på hvordan man best lykkes med kommersialisering. Derfor er vi et engasjert team som alle bidrar til at ferske gründere ser muligheten til å realisere sine ideer og løsninger.

Hvordan løser vi dette?

Valide sine 5 verktøy


METODER: Validé har fem ulike verktøy til å bidra i innovasjonsprosesser og selskapsutvikling.


Teknologi overføringskontor (TTO)

Målet med Validé TTO er å kommersialisere nye innovasjoner og funn som kommer fra forskning (FoU). Det kan være ideer, produkt eller løsninger som utvikles til en ny selvstendig virksomhet, eller som kan brukes av andre aktører i samfunnet. Vår prosess involverer alle stadier av innovasjonsløpet fra identifisering av innovative ideer til lisensiering eller oppstart av selskap, gjennom sikring av immaterielle rettigheter (IPR), innovasjonsledelse og forretningsutvikling.

Validé TTOs hovedoppgave er å redusere gapet mellom vitenskap og industri ved å bygge en solid og bærekraftig bro mellom oppfinnere og industripartnere.

Validé er TTO-partner for seks forskningsinstitutter, og prosjektpartner med to andre.

Les mer: Validé TTO

Inkubator

Hvert år inviterer vi rundt 50 selskaper til å inngå inkubatoravtale og bli en del av inkubatormiljøet vårt. Inkubasjon er en metode hvor lovende entreprenørideer og oppstartselskaper knyttes til et etablert og strukturert miljø for bedre å kunne oppnå sitt potensiale.

Forskning har vist at 87% av alle inkubatorselskapene overlever.

Nettverk, kompetanse og kapital er de viktigste ressursene i inkubatoren. Bedrifter som inngår inkubatoravtale kan benytte seg av vår kompetanse og nettverk, vanligvis i 1-3 år. Våre satsingsområder for selskaper til inkubatoren er:

• Energi
• Helse
• Digitalisering

Vi ser også etter selskaper som har innovative forretningsideer innen:

• mat, landbruk, hav
• kunst/kultur og kommunikasjon

Les mer: Validé inkubator

Akseleratorprogrammene

For å øke farten i oppstart- og gründermiljøet, og bidra til at flere lykkes i et tøft marked, har vi etablert akseleratorprogram
• ITSA Start
• ITSA Growth

Vi er bidragsytere og partnere til Sparebank 1 SR-bank sitt
• GründerAcademy
, og
EIRAccelerator er et spesialdesignet vekstprogram for selskaper innen helseteknologi.

Akseleratorprogrammenes formål er alle å gi oppstartselskap som er i tidlig fase verktøyene, økosystemet, støtte og presentasjonsferdigheter som øker sjansen for å realisere ideene.

Les mer: Validé akseleratorprogram

Investering tidlig fase
Hvert år investerer Validé i selskaper som er innovative og har vekstpotensial. Validé AS har investeringer i 73 selskaper.

Fondet Validé Invest I AS ble opprettet i 2016. 11 selskap har fått investering fra Validé Invest I AS.

Validé Invest II ble etablert 1. juli 2020 i samarbeid med Lyse, TDVeen, DSD, Adiungo, Nysnø Klimainvesteringer og Stavanger kommunes vekstfond.

Les mer: Sterke aktører går inn i fond for ferske selskap
Les mer:
Nysnø går inn i presåkornfondet Validé Invest II

Offentlige aktører, nasjonalt og regionalt, bidrar også til selskaper i tidlig fase via offentlige finansieringsprogram.

Les mer: Validé investerer

Klynger
Vi søker alltid etter folk som ønsker å innovere sammen med andre. Validé er vert for helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, og vi er partner i fem andre. Norwegian Smart Care Cluster har 230 selskaper og 50 kommuner som medlemmer.

Validé er partner med:
• Samferdselsklyngen Vital infrastuktur arena (VIA),
• energiklyngen Energy Transition Norway.
• SmartCityklyngen Nordic Edge Smart City Cluster,
• aqvaklyngen Stiim Aqua Cluster
• vindenergiklyngen Norwegian Offshore Wind Cluster.

Les mer: Validé sine klyngepartnere

Kompetansemegling

Validé har oppdrag fra VRI Rogaland

VRI sin oppgave er å få etablert næringsliv/oppstartsbedrifter og forskningsmiljøer til å samarbeide for å oppnå innovasjon og økt verdiskaping. VRI skal også hjelpe bedrifter å finne fram til de rette økonomiske støtteordningene.

Les mer

Valide teamet 2022

VI ER VALIDÉ: Bak fra venstre: Anne Cathrin Østebø, Johannes Løyning, Jon Trygve Kjerstad, Lars Petter Eliassen, Arild Kristensen, Ole Jørgen Engelsvoll og Marit Hagland. Midten: Hilde Garlid, Izaskun Muruzabal, Marianne Fedde Lilland, Ivan Pinerez Torrijos og Kari Birgitte Melvær Wiig. Foran: Maren Ersdal, Anne Klepp Andersen og Therese Oppegaard.

50

selskap
som årlig inngår inkubatoravtale

87%

inkubatorselskap
overlever

1-3

år
i inkubatoren