Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Illustrasjonsfoto Klynger Lite

Validé er vertskap for en klynge, partner med fem andre

Å samarbeide i næringsklynger øker konkurranseevnen og setter fart på Innovasjon. Validé er vertskap for helseklyngen, og partner med fem andre næringsklynger. Det er verdifullt nettverk.

Norwegian Smart Care Cluster

NSCC er en klynge med 230 medlemmer, flest private selskap, kommuner og offentlige aktører (2019). Klyngen har sin opprinnelse i Stavanger-regionen, men NSCC sine medlemmene er nå fra hele Norge og internasjonalt. I november 2019 fikk NSCC ArenaPro-status og fem nye år i klyngeprogrammet.

NSCC opprettet avdelingskontor i Bergen (VIS) og i Agder i 2019. Klyngens oppdrag er å legge til rette for at medlemmer kan samarbeide for at de bedre og raskere kan lykkes med kommersialisering av nye løsninger og salg av helsetjenester og velferdsteknologiske løsninger og tjenester både for det private og offentlige markedet, i Norge, Norden og internasjonalt.

Klyngen og Validé drifter sammen Norwegian Smart Care Lab

Klyngen drives av: Arild Kristensen
Les mer:
smartcarecluster.no

Validé er partner med fem næringsklynger

Smart City Nordic Edge logo

Smart City Innovation Cluster
Med Arena-statusen har det Stavanger-baserte Smart City Innovation Cluster som mål å være en pådriver for utvikling av smartere byer og lokalsamfunn, og å bli den ledende aktøren i Norden.
Nordic Edge Smart City Innovation Cluster har blinket seg ut fem viktige Smart City-områder:


• Mobilitet
Prosjekter og samarbeid rettet mot transport- og mobilitetsløsninger for fremtiden.

• Transformasjon
Prosjekter og samarbeid rettet mot transformasjon og foryngelse av smartsinnede byer.

• Demokrati
Prosjekter og samarbeid rettet mot å øke innbyggerengasjement og involvering i offentlige saker.

• Åpne data
Prosjekter og samarbeid rettet mot å fremme og utnytte åpne datakilder for smartere byliv.

• Bærekraft
Prosjekter og samarbeid rettet mot å skape og levere bærekraftige smartbyløsninger.

Klyngen ledes av
: Trygve Meyer
Les mer: Nordic Edge Smart City Innovation Cluster
Stiim Aqua Cluster logo

Stiim Aqua Cluster i partnerskap med Blue Planet

Stiim Aqua Cluster leder et nasjonalt innovasjonsøkosystem for akvakulturrelaterte virksomheter, med base i Stavanger. Klyngen skiller seg fra andre havbruksklynger ved å ha en arena der sterke teknologimiljøer innen olje og gass, automasjon og elektronikk, robotikk, maritim avansert mekanisk industri og IT, samarbeider tett med den etablerte havbruksnæringen. Det gjøres for å få fart på veksten globalt, og utvikle en bærekraftig bransje.

Klyngen ledes av: Trine Danielsen
Les mer: Stiim Aqua Cluster/Blue Planet

Energy Transition Norway logo

Norwegian Energy Solutions

Nettverk. Prosjekter. Innovasjon. Finansiering. De kompetente og innovative aktørene i olje- og gassindustrien i Stavanger-regionen går sammen med selskaper fra andre industrisektorer, gründerbedrifter, investorer, myndigheter og akademia for å utvikle nye lavutslipps- og bærekraftige energiløsninger.

Klyngens fokusområder:
• Generer verdikjeder for nullutslipp
• Plasser Norge på kartet for utvikling av fornybar energi
• Fremme lokal innovasjon og teknologiutvikling
• Eksporter innovative teknologier og tjenester
• Redusere utslipp fra produksjon av hydrokarboner
• Utvikle nye verdikjeder innen energisektoren
• Koble sammen klynger som jobber med fornybar energi

Klyngen ledes av:
Egil Aanestad
Les mer: Norwegian Energy Solutions


Norwegian Offshore Wind Cluster

Visjonen til klyngen er å være en foretrukket global totalleverandør innen flytende havvindparker. Med mange års erfaring fra olje og gass har klyngen en unik kompetanse når det gjelder å bygge installasjoner stadig lenger til havs. Klyngen disponerer et testsenter for fullskala flytende vindturbiner i Norge, og fokuserer på økt kunnskap, økt innovasjon for å øke konkurranseevnen i det internasjonale markedet.

Klyngen ledes av: Arvid Nesse
Les mer: Norwegian Offshore Wind Cluster


Vital infrastruktur arena

Vital Infrastruktur arena

VIA-klyngen er basert i Rogaland og har som mål å legge til rette for tryggere tunneler, infrastruktur og færre ulykker. Sjåfører, redningstjenester, transportnæringen og lokalsamfunn er alle parter som vil dra nytte av og bidra til vårt arbeid. Ved å jobbe på tvers av sektorer.


Klyngen ledes av: Helen Roth
Les mer:
Viacluster.no

Norwegian Smart Care Lab - en living lab tilknyttet helseklyngen og Validé

INNOVATØR: Marit B. Hagland (midten) er leder for Norwegian Smart Care Lab. (Foto: Hilde Garlid)


Norwegian Smart Care Lab (NSCL) er et internasjonalt testsenter og Living Lab for velferdsteknologi. ​ Laben har som formål å bistå aktørene innen utvikling, implementering og bruk av velferdsteknologi til å speede opp prosessen fra idé til marked.

Norwegian Smart Care Lab kan bistå sine kunder i hele innovasjonsløpet. Laben er et ressurssenter for bedrifter som utvikler nye løsninger, og aktører som ønsker å ta løsningene i bruk.

Hva er Living Lab? Det er en metode for brukerinvolvert innovasjon basert på faktiske behov i hverdagslivet. En Living Lab tester produkter og løsninger i reelle omgivelser sammen med brukere.

Hvorfor trenger vi NSCLab?
Markedet for velferdsteknologi er nytt og umodent. Dermed oppstår mange komplekse utfordringer som berører et stort aktørbilde – alt fra fastleger, sykehus, kommunehelsetjenesten og bedrifter, til forskning og myndigheter. Å komme ut i markedet med de rette løsningene er vanskelig. Det kan være utfordrende å få løsningene testet på en god måte. I kommunene testes det ut noen løsninger gjennom pilotering, men det er få virkelige implementasjoner der gevinsten ved nye produkter og tjenester blir utnyttet fullt ut.

Nye måter å levere helsetjenester på er avgjørende for en bærekraftig helse- og omsorgssektor i årene fremover. Innenfor det teknologiske området er det et hav av nye muligheter. Aktiviteten er også stor, men det er mange tekniske, praktiske og juridiske hindringer som skal overstiges før løsninger kan tas i bruk i stor skala.

I Norwegian Smart Care Lab har vi metodikk og tjenestetilbud for verifisering av produkter, prototyper og produktideer. Våre tjenester bidrar til at produkter og løsninger utvikles og kommersialiseres raskere.

Dette gjør vi ved å sikre at løsningene testes og tilpasses kundenes krav og behov. Samtidig ser vi til at produktet eller tjenesten tilfredsstiller lover, standarder og normer.

Marit Hagland leder Norwegian Smart Care Lab. Ta kontakt i dag, så diskuterer vi om vi kan gjøre noe for deg.

Les mer:
Norwegian Smart Care Lab