Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Penger2

Slik investerer Validé i tidlig fase

Validé validerer rundt 500 ideer i år, og vi inngår inkubatoravtale med ca 50 selskap årlig. Et utvalg av disse igjen, investerer Validé AS i.

Validé AS investerer i de alle beste inkubatorselskapene. Investeringsbeløpet varierer fra 50.000 NOK til 1.000.000 NOK. Det kan følges opp med ekstra investeringer i inkubatorperioden. Alle investeringer er egenkapitalbaserte og leveres i form av direkte investeringer eller konvertible lån.
Målet er å sikre riktig egenkapital til et utvalg av selskaper, hjelpe dem med å oppnå kritiske milepæler, oppskalere og profesjonalisere drift og ledelse.

Validé Invest I er vårt første presåkornfond på 30 millioner kroner, opprettet i 2016. Disse aktørene er med i fondet: Innovasjon Norge/Investinor: Validé AS, Validé Haugesundregionen AS, Sparebank 1 SR-bank, Stavanger kommune, Rogaland kunnskapsinvest (Smedvig, Hatteland, SIVA, Rogaland fylkeskommune og Validé).
Fondet har investert i 11 utvalgte selskaper fra Validé AS sin investeringsportefølje. Det gjenstår kun følgeinvesteringer.

11 selskap fra Validé AS sin portefølje har fått finansiering gjennom Validé Invest I:
Foodback AS, Qwave AS, Terp AS (avviklet), PaleBlue AS, Alginor ASA, Exedra AS, Ecofiber Recycling AS, SmartCrowding AS, Centraflow AS, Aniport AS (avviklet) og Cemonite AS. (se presentasjon under)

Les mer: Her er våre 11 rockestjerner

Validé Invest II ble etablert 1. juli 2020 med disse aktørene: Validé AS, Lyse, TDVeen, DSD, Adiungo, Nysnø Klimainvesteringer og Stavanger kommunes vekstfond. Fondet har ved første kvartal 2023 investert i 11 selskap.

Elleve selskap fra Validé Haugesundregionen AS og Validé AS sin portefølje har så langt fått finansiering gjennom Validé Invest II: Sky of Norway AS (avviklet), Factiverse AS, Nabla Flow AS, Norkyst AS, Keelspot AS, Polybo Circular AS, Norient Express AS, Sifotek AS, Open Horizon AS og Kakadu Ignite. (se presentasjon under)

Les mer: Sterke aktører går inn i fond for ferske selskap
Les mer:
Nysnø går inn i presåkornfondet Validé Invest II

Spørsmål om Validé sine investeringsprogram:

70

selskap
investering fra Validé AS

11

selskap
investering fra Validé Invest I AS

31,5

millioner
kapital i Validé Invest II

Her er Validé Invest II sine investeringer

Validé Invest II 11 selskap 2023

Fondet Validé Invest II investerer i selskaper vi regner som «up and coming». Vi tror på at deres løsninger har verdi for samfunnet og for kloden. Vi tror at deres produkter og tjenester lar seg skalere og at teamene jobber knallhardt for å nå sine ambisiøse mål.

La oss presentere våre stjerner i fond II

Factiverse logo ny

Factiverse AS: 2016 var året da den demokratiske verden virkelig fikk kjenne på kraften, farten og konsekvensene av begrepet «fake news». Brexit var preget av en teknologidrevet informasjonskamp, og i USA gjorde Donald Trump de etablerte nyhetsmediene til sine fiender ved å kalle dem «fake news-media»

Samtidig satte maskinlæringseksperten og førsteamanuensis, Vinay Setty, i gang et forskningsprosjekt om falske nyheter ved Universitetet i Stavanger.

Factiverse sin løsning forebygger et av de største demokratiske problemene i vår tid. Faktasjekkene utføres av kraftige, dype nevrale nettverk (software) som behandler store mengder innhold fra nyhetsmedier og sosiale medier for å validere fakta eller påstander. Løsningen flagger potensielle nyheter som ikke er sanne eller som mangler troverdighet.

Factiverse AS ble etablert i 2019. Journalist og tech.gründer Marie Amelie er selskapets daglige leder og medgrunder, forsker Vinay Setty er CTO og medgrunder, og totalt er det et team på ti personer. Investor Espen Egil Hansen (tidl sjefredaktør i Aftenposten) er styreleder i selskapet.

NTB var den første norske mediepartneren, og de har bidratt til utvikling av prototypen. Siden har det blitt flere piloter i samarbeid med media og journalister nasjonalt og internasjonalt. Schibsted, Tenk og Nysnø er alle utviklingskunder av Factiverse.

NablaFlow logo

NablaFlow AS: Nabla Flow leverer i dag vindsimulering til fartsidretter på et slikt nivå at en syklist vinner Tour de France, at ultrautøver Kristian Blummenfelt setter verdensrekord og at alpinister kniper hundredeler.

Teknologien bak vindsimuleringsverktøyet selskapet utvikler, har sitt opphav i forskning fra Universitetet i Stavanger og NTNU.
NablaFlow er en ny måte å forstå luftstrømmen på; ikke bare for toppidrett og fartsidretter, men også for byplanleggere og arkitekter som skal bygge gode samfunn i en mer klimautsatt verden.

Norkyst logo

Norkyst AS: Kun 31 prosent av kysten i Norge er kartlagt med moderne metoder. Norge er det landet i verden mest nest-lengst kyst når vi skal inn og ut alle fjorder og rundt alle øyer. Sjøen er i trøbbel, og vi trenger å vite mer om kyst og sjøbunn, høste data, digitalisere kart. Monitorering over tid vil også kunne synliggjøre endringer som er essensielle for sjøbunn, havner og biologien i hav, fjorder og i havnene våre.

Norkyst utfører sjøbunnkartlegging nær land og innaskjærs. Selskapet bruker multistråle-ekkolodd, sediment-ekkolodd og sidesøkende sonar, og leverer hydrografisk kartlegging til Kartverkets og IHO standard. Norkyst bidrar også med tjenester til kabel- og rørrutemåling, landfall- og områdekartlegging, innsjøer og dammer, havneanløp og kaianlegg, dybdekontroll ved mudring, volumberegning og mer.

Kartverket har godkjent Norkyst til å utføre sjømåling og levere hydrografiske data til Kartverket.

Keelspot AS logo

Keelspot AS: er en digital markedsplass for kystflåten. Den digitale løsningen gjør det mulig for lasteeiere å handle direkte med skipsoperatører og omvendt. Det gir en større synlighet til markedet, samtidig som det gir begge parter mulighet til å tilpasse sine operasjoner til tilbud og etterspørsel i det daglige markedet.

I dag er utnyttelsesgraden for kystflåtene som betjener Europa et sted mellom 60-70 prosent. Gammeldagse havnerutiner gjør at skip ikke seiler med optimale hastigheter og at de sløser med drivstoff. En av de sentrale årsakene til at bransjen sliter med ineffektivitet, er at det er mange aktører involvert i transportkjeden.

Polybo logo

Polybo Circular AS: har patentert en revolusjonerende ny type teknologi for utvikling av bærekraftige byggemateriale. De lager «betong-element» hvor man erstatter sand, grus og stein i betongen med isoporavfall. Det gjør byggeelementene lette, men likevel sterke. De kan demonteres og gjenbrukes. Polybo Circular gir dermed enorme miljøfordeler. Det passer godt inn i det økt fokus på gjenbruk, bærekraft og en sirkulær økonomi. Teknologien gir også betydelige kostnadsfordeler for boligbransjen.
Selskapet har en visjon om å endre boligbygging globalt, og har allerede et boligbyggeengasjement i Asia.

Sandcatch Solutions AS

SandCatch Solutions AS: utvikler løsninger for driftsoptimalisering og økt lønnsomhet i biogassanlegg. Spesielt fokuserer selskapet på nye og bedre løsninger for sandfjerning fra rørstrømmer, prosessutstyr, tanker og reaktorer.

Generelt har biogassindustrien betydelige utfordringer knyttet til sand og partikler som akkumulerer i tanker og reaktorer. Siden sanden opptar et gradvis økende volum, reduseres det aktive reaktorvolumet. Dette fører til både lavere slamhåndteringskapasitet og redusert biogassproduksjon. I dag fjernes sanden ved at biogassreaktorer tas ut av drift og tømmes for slam i en tidkrevende prosess som gir et ytterligere tap av slamkapasitet og biogassproduksjon.

Sandcatch anvender høyeffektive hydrosykloner for uttak av sand fra vann- og slamstrømmer. Selskapets egenutviklede hydrosykloner er autonome, dvs. syklonene driftes uten sandkammer, rejektventiler og spylesystemer.

Sandcatch Solutions springer ut fra teknologiselskapet Typhonix AS på Bryne i Rogaland. Med oppstartshjelp fra Validé TTO har Typhonix, siden 2016, utviklet prosessteknologi for oljebransjen, og selskapet har i dag flere selvutviklede teknologier på det internasjonale markedet. I 2019 ble Sandcatch Solutions etablert som et datterselskap av Typhonix.

Norient Express logo


NLE AS:
Norient Express er et nytt turistkonsept som ikke finnes i Norge fra før. Luksusreiser med tog har eksistert så lenge jernbanen har dampet seg over land i Europa, Asia og USA, med Orientexpressen som den aller meste kjente, men aldri i Norge. Går alt på skinner, ruller verdens første Norient Express ut fra Jernbanestasjonen i Bergen høsten 2024.

Bergensbanen og Dovrebanen har skinner gjennom indrefilet av norsk natur, og turopplevelsene som gründer Øivind Lindøe og Norient Express legger ut på er ikke noe hurtigspor. Togtilbudet skal ha avgang en gang i uken, og bruker seks dager på turen fra Bergen til Trondheim, via Lillestrøm. Natur og kultur skjer i samarbeid De Historiske AS, en paraplyorganisasjon av hoteller og restauranter som særlige vektlegger historiske og kulturelle opplevelser.

– I internasjonale medier blir dette også omtalt som noen av de vakreste jernbanelinjene i verden. Vi har gjort analyser og funnet ut hvor turistene vil reise, sier Lindøe til E24.no.

Et sterkt investorteam med blant annet Ståle Løvbukten, Børge Andersen Mari Helmer, Øivind Lindøe, Jorunn Lindøe, Marianne Eidesvik og Frank Vikingstad står bak selskapet.

Sifotek logo

SifoTEK AS: SifoTEK tilbyr en ny måte å produsere mat og sunnere ingredienser på uten å gå på kompromiss med smak eller næringsstoffer. Validering av SifoTEK sin teknologi viser at deres teknologi reduserer opptil 90 % klimagassutslipp sammenlignet med konvensjonell Food Tech. SifoTEK bruker Precision Fermentation-teknologi. De lager dyrelignende, rene proteiner, som har en produksjonstid på noen få dager, i stedet for 1-2 år som det tar å fø opp kyr, storfe, sau eller laks.

SifoTEK ønsker å bidra til det grønne skiftet, og selskapet har løsninger for et mer bærekraftig samfunn. Ingen dyr blir slaktet eller mishandlet, og produksjonen har ingen negativ innvirkning på planeten vår.

Selskapet er grunnlagt av gründere og Ph.D-forskere basert i Stavanger, Norge. Teamet har erfaring innen bioteknologi, mikrobiologi, kjemiteknikk og mat- og helsesektoren.

Open Horizon logo 2

Open Horizon AS: Alle selskap og virksomheter er i dag utsatt for trusler som kan få alvorlige økonomiske og omdømmemessige konsekvenser. Den geopolitiske situasjonen er usikker, og krever mer sikkerhetsbevissthet nå enn noen gang før. Det er tidkrevende å dyrt å skaffe seg denne innsikten selv, og derfor overser mange bedrifter slike trusler. Konsekvensene kan være alvorlige, og muligens avgjørende.

OpenHorizon utvikler en programvare «AIR» som gir risikovurderinger, og som peker på hvilke trusler og trusselaktører den aktuelle virksomheten trenger å beskytte seg mot. AIR er basert på OpenHorizons etterretningsdatabase og mange andre informasjonskilder, som kontinuerlig oppdateres med det siste innen trusselvurderinger.

Teamet på tre består av høyt utdannede etterretningspersonell. Rein-Owe Flister (daglig leder), Rune Bøe og Magnus Fjetland.

Kakadu logo

Kakadu Ignite AS: Kakadu er en digital læringsressurs, med mål å redusere digitalt utenforskap. Selskapet tilbyr steg-for-steg oppskrifter til dem som trenger hjelp til å bruke tjenester på nettet. Kakadu er gratis for brukerne.

Kakadu er også en digital plattform utviklet både for bedrifter som ønsker å inkludere alle kunder, uansett digitalt ferdighetsnivå. Verktøyet til Kakadu gjør det enkelt å komme i gang med å lage veiledninger på nett.

Gründerteamet er: Ingvild Erøy Prestårhus og Hege Fiskå.

Her er Validé Invest I sine investeringer

Valide Invest I logo selskap 2023

De 9 selskapene regner vi som «up and coming». Vi tror på at deres løsninger har verdi for samfunnet og for kloden. Vi tror at deres produkter og tjenester lar seg skalere og at teamene jobber knallhardt for å nå sine ambisiøse mål.

De 9 løser et bredt spekter av utfordringer, og har til felles at de har fått investering fra Validé Invest I; et presåkornfond som ble etablert i 2016 med 30 mill i potten.

Fondet investerer i selskapenes tidligste fase. Det sier seg selv at risikoen er høy når flere bare er i testfasen eller ferskinger i et tøft marked. Den gledelige nyheten etter fire års fondsdrift er at 1 kroner fra fondet har bidratt til 25 andre kroner fra annen offentlig eller privat kapital. Det viser et vekstpotensial som vi første-investorer bare kan applaudere og heie fram.

Det gjenstår kun følgeinvesteringer i fond I. Derfor har vi etablert et Validé Invest II med solide og kompetente partnere som Lyse, DSD, TDVeen, Adiungo, Nysnø klimainvesteringer og Stavanger kommunes vekstfond. Vi ønsker å gjenta suksessen; ca 30 millioner til ca 10 nye investeringer i framtidens løsninger.

«The first believers»
Gründerteam som Validé investerer i, kaller oss ofte for «the first believers». Ikke uten grunn. I startfasen tærer gründere ofte smertefullt på egenkapital, og få, om ingen, er villig til å gi dem noe mer enn en klapp på skulderen, en tommel opp og et lykke til.

Validé sin rolle er å validere løsningen og teamets potensial, tilsette kompetanse og nettverk som mangler og holde fokus på stjernene. Verken gründerne eller oss kan fikse alt alene, men alle store ting starter i det små.

Godt å tenke på at både Equinor og Facebook en gang har vært oppstartsselskaper.

La oss presentere våre 9 stjerner

Foodback logo

Foodback AS: Selskapets digitale nyvinning sørger for at restauranter, kantiner og hoteller får tilbakemeldinger på service og mat mens opplevelsene er ferske, og dermed svært verdifulle. Gjester og kunder svare på noen få men ulike, spørsmål, og summen av disse blir til en uvurderlig stor og viktig base av synspunkt som igjen brukes til å forbedre kundeopplevelsen.

qwave logo.rett

Qwave AS: Utvikler nedhullsteknologi for oljebransjen. Det er trendy å bruke kunnskap og teknologi fra oljeindustriens verden inn i helseinnovasjoner, men gründer Hans Petter Eng har funnet sin unike løsning ved å gå motsatt vei. Reservoaringeniøren bruker lydbølger, som sjokkbølger, som beveger seg gjennom væske. Pulsen treffer veggen i tunnelen og formasjonene brytes gradvis og innenfor et kontrollert område. Det samme prinsippet brukes på nyrestein. For å unngå inngrep, bruker man lydbølger for å knuse steinen.

PaleBlue logo liten

PaleBlue AS: Simulerer store, industrielle operasjoner for å trene ansatte eller teste operasjoner. De rigger industrimiljøet digitalt i VR, AR teknologi og/eller 3D simulering, slik at kostbare og krevende arbeidsoperasjoner kan trenes på i trygge omgivelser.

Exedra logo liten

Exedra AS: Skal du plugge en oljebrønn – sørg for å gjøre det skikkelig første gang, er kravet fra myndigheter og industri. De neste årene skal mer enn 3000 brønner plugges på norsk sokkel, og Exedra har utviklet en metode for å verifisere at brønnene ikke lekker.

Ecofiber Recycling logo liten

Ecofiber Recycling AS: Den norske panteordningen for flasker er helt unik, og går sin seiersgang i verden. For å lykkes med returordninger må både lovverket, produsentene og forbrukerne være på samme lag. Størst suksess har ordningene når alle parter har noe igjen for å resirkulere.
I 2017 fikk Ecofiber Recycling AS gjennomslag for en norsk panteordning for fritidsbåter. Båtvrak er et stortstilt miljøproblem dersom de blir liggende på land, i havn eller på havets bunn. Ecofiber Recycling er i dag et avfallsmottak for glassfiber og komposttmaterialer fra fritidsbåter, bygg, anlegg, offshore, aquakultur, landbruk og industri.

SmartCrowding logo

SmartCrowding AS: Ingen sykehus kan helgradere seg mot akutte topper, men mye kan planlegges slik at ikke høyt belegg når slike høyder at de truer liv og helse. Smart Crowding er et digitalt beslutningsstøttesystem for sykehusledelse Det hjelper ledere med den daglige flyten av pasienter inn, igjennom og ut igjen av sykehuset. Det øker pasientsikkerheten, det hindrer overbelegg, det oppleves som effektivt for pasientene og har vist seg å være svært så ressurssparende for Stavanger universitetssykehus, som bruker verktøyet i dag.

Centraflow logo

Centraflow AS: Leverer nedhullsverktøy for oljebransjen. Oppsidekanalisering er et velkjent problem for dem som driver med boring av brønner og sementering av foringsrør og foringsrørstrenger.

På grunn av tyngdekraften vil ethvert rør (borerør, foringsrør etc.) i et avvikende eller horisontalt brønnhull ha en tendens til å «ligge» på den lave siden av brønnhullet. Bruken av konvensjonelle foringsrørsentralisatorer har begrenset effektivitet, spesielt i grove borehull.

Centraflow har utviklet CE-BOND, et nytt tilbehør til foringsrør som forbedrer sementbindingskvaliteten i avvikende og horisontale brønner.

Selskapets patenterte og prisvinnende teknologi er basert på det enkle konseptet med å omdirigere nedhulls væskestrøm ved å plassere selvorienterende strømningsavlederelementer i det ringformede rommet mellom foringsrøret og brønnhullet.


Alginor logo

Alginor ASA: Ingen norsk startup har noen gang inngått en så stor økonomisk avtale med EUs Green Deal som Alginor. Sommeren 2020 mottok Alginor 185 millioner kroner for Europa har solid tro på at bærekraftig høsting og at bruk av stortare er en viktig ressurs og ingrediens i framtidens matindustri.

Selskapet kjøpte høsten 2022 fabrikklokaler på Husøy, nær Avaldsnes, for å etablere Europas første bioraffeneri for stortare. Bioraffineriet skal produsere mat- og legemiddelingredienser basert på den nordatlantiske stortaren.

Ekspansjonen og installasjoner av nytt og moderne prosessutstyr er ventet ferdigstilt i løpet av 2024. Tomten har en egen kai, og Alginor har en enighet med Karmsund Havnevesen om eksklusiv bruk for å sikre råvareflyten mellom høstevirksomheten og den landbaserte produksjonen.

Cemonite AS

Cemonite AS: Betong er verdens mest brukte byggemateriale. På alle kontinent. Men sementproduksjonen er en klimaversting på grunn av store CO2-utslipp. Selskapet Cemonite (tidligere Saferock AS) er tuftet på UiS-forskning om å erstatte sement med geopolymer i betongen. Slik kan betongindustrien bli en klimavinner.

Styret i Validé Invest I

Styret i Validé Invest I, 2022

Validé Invest I er et presåkornfond med totalt 30 millioner kroner, opprettet i 2016. Fondet har mulighet til årlig å investere i to til fire utvalgte inkubatorselskaper fra Validé AS sin investeringsportefølje. Elleve selskap har fått investering fra Validé Invest I. Det gjenstår nå kun følgeinvesteringer.

Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé AS, er daglig leder i selskapet Validé Invest I AS.

Styreleder:
Anne Cathrin Østebø, CEO Valide AS

Styremedlemmer:
Marianne Bakke, SR-bank
Eirik Gundegjerde, Lyse
Oddvar Skjæveland, Norce

Investorer i Validé Invest I AS
Investinor (Innovasjon Norge), Rogaland kunnskapsinvest (som eies av: SIVA, Rogaland fylkeskommune, Validé, Jakob Hatteland Group Management AS, Smedvig Capital AS), Sparebank 1 SR-bank, Validé Haugesundregionen, Validé AS og Stavanger kommune.

Styret i Validé Invest II

Styret i Validé Invest II 2022 bredde

Validé Invest II er et presåkornfond, etablert 1. juli 2020 med en start-investeringskapital på 26,5 millioner. (Juni 2021: 31,5 mill) Fondet har mulighet til årlig å investere i to til fire utvalgte inkubatorselskap fra Validé AS sin investeringsportefølje.

Elleve selskap har i pr første kvartal 2023 fått investering:
Sky of Norway AS (avviklet) • Factiverse ASNabla Flow ASNorkyst AS • Keelspot AS • Polybo Circular ASNorient ExpressSifotek ASOpen Horizon ASKakadu Ignite AS

Styreleder:
Anne Cathrin Østebø, CEO Valide AS

Styremedlemmer:
Synnøve Stubø Engeskaug, Nordic Energy Transition Lead, Shell
Ane Christophersen, investeringsdirektør i Lyse Vekst
Kjartan Melberg, CIO DSD investering
Trygve Nilssen, partner i advokatfirma Schjødt
Guro Skjæveland, Nysnø klimainvesteringer

Investorer i Validé Invest II AS:
Validé AS, TDVeen AS, Lyse Vekst AS, DSD AS, Adiungo AS (Espen Fjogstad, Aril Resen, Hans Skorpen, Per Gausland mfl, Olav Bryn, Kristian F K Stensrud, Oddvar A Fosse mfl), Investinor, Nysnø Klimainvesteringer AS, Stavanger kommune (Vekstfondet).

Eirik Sønneland Validé Invest II styret

FORVALTER: Eirik Sønneland er direktør for fond og kommersialisering i Validé og fondsforvalter i presåkornfondene Validé Invest. (Foto: Hilde Garlid)

Er du forsker eller student på UiS? Plogen finansierer ideutvikling

Plogen program utlysning

Plogen-programmet fra UiS og Validé støtter forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som fører til utvikling av nye produkter og tjenester.

Plogen-prosjekt har en maks varighet på 6 måneder, og kan få inntil 100.000 NOK.

Hvem kan søke?
• Søkerne må være ansatt hos Universitetet i Stavanger (UiS) gjennom hele prosjektperioden.
• Konseptet eller ideen må være relatert til søkerens forskning- og interesseområde.
• Plogen-midler kan anvendes til å jobbe videre med din idé/konsept/skisse som kan danne grunnlag for nye prosjektsøknader til f.eks. Norges forskningsråd FORNY-program om Milepælsprosjekt (inntil 500.000) eller Proof of Concept (inntil 5 mnok)
• Hvis søknaden din ikke kvalifiserer for støtte fra Plogen-programmet, vil TTO fortsatt gi en idévurdering og eventuelt omdirigere deg til riktig program
• Vi ønsker velkommen prosjekt som går på tvers av forskningsinstitutt eller andre tverrfaglige prosjekter. Det gjelder også søknader som sendes inn av team.
• Vi oppfordrer til studentinvolvering i løpet av prosjektet.

Vennligst last ned dokumentene for mer informasjon og søknadsskjema:

INFORMASJON NORSK OG ENGELSK: Plogen info 2024
NORSK: Plogen søknadsskjema 2024
ENGELSK: Plogen Application Form 2024

Søknad sendes til: plogen@valide.no Send oss søknadsskjema som .pdf og .doc format. Navngi filene med Plogen, navn på søker og tittel på prosjektet.

Spørsmål? Kan rettes til izaskun@valide.no eller kari.birgitte@valide.no

Validé er vert for flere fondsprogram

VEI TIL VEKST: Validé er vert for ulike statlige og regionale finansieringsprogram. Vi kan veilede deg til hvilket program du bør søke, og bistår også med søknaden.

KOMMERSIALISERINGSMIDLER I FORSKNINGSRÅDET (Tidl FORNY 2020)
Innovasjonsprosjekter og selskaper fra forskningsinstitusjonene tilknyttet Validé kan søke om kommersialiseringsmidler. Dette er tilskudd fra 0,5 millioner kroner, som kan brukes til å verifisere teknologi og forretningsmuligheter.

Les mer

Forskningsrådet
Forskningsrådet har innovasjon- og kommersialiseringsmidler innen de de fleste fagområder.

Les mer

EU Horizon - SME Instruments
Små og mellomstore bedrifter som er EU-baserte eller etablert i et land tilknyttet Horizon 2020, kan få EU-finansiering og støtte til innovasjonsprosjekter som skal hjelpe dem til å vokse og utvide sin virksomhet til andre land - i Europa og utover. Horizon 2020 finansierer innovasjoner med høyt potensial gjennom et dedikert SME-instrument som tilbyr sømløs forretningsinnovasjonsstøtte.

Les mer

Innovasjon Norge - Oppstartsstøtte
Innovasjon Norge tilbyr hjelp til gründere og lovende start-ups som har vekstambisjoner og som har et innovativt forretningskonsept som representerer noe nytt og betydelig i markedet. Et av hovedmålene til Innovasjon Norge er å å fjerne hindringer og bistå norske startups til internasjonal suksess.

Les mer

Hvordan støtter staten nye bedrifter?

MANGE BEKKER SMÅ: Det finnes statlige finansieringsmuligheter for selskaper i tidlig fase. Dersom du er en dyktig entreprenør som har en solid forretningsplan og et lovende produkt, så kan du være kvalifisert for statlig finansiering.

Validé har dedikerte ansatte som veileder og hjelper til med å skaffe statsfinansiering. Våre ansatte har omfattende kunnskap om de tilgjengelige programmene, rigging av innovasjonsprosjekt og gir veiledning ved søknadsskriving. Vi har også VRI-kompetansemeglere som bistår til søknadsarbeid for å koble forskningsprosjekt til etablert næringsliv.

En generell oversikt over offentlige program som tilbyr finansiering:

Validé samarbeider med andre investeringsmiljø

Relaterte artikler