Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Student Task Force frontfoto

Student Task Force

Allerede mens du studerer, er det flere muligheter til delta og bidra i miljø som jobber med innovasjon og startup. Hva med en deltidsjobb?

Sammen med Universitetet i Stavanger tilbyr vi studenter deltidsjobb i en startup. Timelønn er 200 kroner, og du kan jobbe fra 20-150 timer i ett prosjekt, og inntil 875 timer totalt innenfor 1 år.

Det er allerede 40 studenter som i 2019 har hatt oppdrag for selskaper tilknyttet Validé. Noen av dem har brukt kunnskaper og ferdigheter tilknyttet faget de studerer, andre har levert en fyldig CV over ferdigheter og interesser de har som ikke nødvendigvis har noe med studievalget å gjøre.

• Vi har hatt juss-studenter som har laget produktfilmer for en startup
• Biologistudent som har laget hjemmeside og kommunikasjonsstrategi for et sykehjemsprodukt

... for å nevne noen få.

Eksempler på oppgaver fra noen av bedriftene:

 • - Produsere markedsføringsvideo

 • - Utvikle 3d-konfigurator for design

 • - 3D-printing

 • - Helseteknologi

 • - Smart Care Lab testing og utvikling (helse)

 • - Elektro/mekanisk utvikling

 • - Reguleringsteknikk LP-spiller

 • - Prototypefremstilling

 • - Markedsundersøkelse

 • - Programmering

 • - CAD-oppdrag

 • - Forretningsutvikling


Hva er egentlig Student Task Force?

Student Task Force er en lønnet praksisordning for UiS-studenter som ønsker arbeidserfaring med innovasjon. Studentene blir midlertidig ansatt hos Validé for å utføre en konkret arbeidsoppgave for et oppstartselskap, som betaler for jobben som blir gjort.

Størrelsen på oppdragene varierer mellom 20 og 150 timer. Varigheten på praksisordningen er maksimalt 1 år per student for å sikre at stadig nye studenter får muligheten. Studenten kan jobbe inntil 875 timer innenfor 1 år.

Disipliner som er benyttet i ordningen så langt er markedsundersøkelse, kundeintervjuer, teknisk utvikling, 3d-design og 3d-print, programmering, markedsføring, oppsett av nettsider, filmproduksjon, økonomianalyse, strategiarbeid og administrasjon av salg.

Ordningen utløser innovasjonstilskudd fra Siva og UiS. Studentene lønnes 200 kr + feriepenger pr time. Bedriftene som benytter studentene må inngå en studentspesifikk inkubatoravtale med Validé.

Både studenter og bedrifter med interesse for ordningen må foreligge en skriftlig avtale signert av alle parter før arbeidet starter.

Validé benyttes de følgende avtalene:
1. Ansettelsesavtale mellom student og Validé
2. Inkubatoravtale mellom bedrift og Validé
3. Oppdragsavtale mellom student, bedrift og Validé

Interessert? Send epost med CV og hvilke oppgaver du kan tenke deg til izaskun@valide.no