Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
TTO og Ui S innovasjon 5

Plogen - Støtter nye og innovative ideer

Plogen-programmet fra UiS og Validé støtter forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som fører til utvikling av nye produkter og tjenester.

Plogen-prosjekt har en maks varighet på 6 måneder, og prosjekter kan få inntil 100.000 NOK.

Hvem kan søke?
Søkerne må være ansatt hos Universitetet i Stavanger (UiS) gjennom hele prosjektperioden. Konseptet eller ideen må være relatert til søkerens forskning- og interesseområde.

Valide vurderer
Konseptets grad av innovasjon, samt søkerens forskningsbakgrunn og forankring i tidligere og/eller nåværende forskningsprosjekter. Søkerens engasjement for å gjennomføre et innovasjonsprosjekt er også viktig.

Søknadene vil bli vurdert fortløpende.

Last ned dokumenter for mer informasjon og for å søke Plogen-midler:

• INFORMASJON (Norsk og engelsk) Plogen info 2024
• SØKNAD NORSK: Plogen søknadsskjema 2024
• APPLICATION ENGELSK: Plogen Application Form 2024

Rapportering
Når søknaden er godkjent, må søkeren kontakte forskningsinstitusjonen han/hun er ansatt ved og å starte prosjektet innen 15 dager. Prosjektvarighet er maks 6 måneder.
Når prosjektet er avsluttet, må den endelige rapporten sendes til Validé innen 2 måneder. Hvis prosjektet ikke starter og avsluttes samme kalenderår, må både instituttadministrasjonen og Validé varsles innen rimelig tid.

Forskningsinstitusjonen og Validé må også varsles snarest ved andre endringer, som for eksempel endringer i prosjektets tidslinje, omfang, ansettelsesstatus, osv. Prosjektet kan avsluttes og finansieringen kan trekkes tilbake ved vesentlige endringer i prosjektomfang, endring i ansettelsesstatus eller andre viktige faktorer.

Spørsmål?
Kan rettes til izaskun@valide.no eller kari.birgitte@valide.no

Send oss søknadsskjema som .pdf og .doc format til plogen@valide.no
Navngi filene med Plogen, navn på søker og tittel på prosjektet.