Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Hva skjedde med innovasjonsviljen? Klarer man nå å holde fokus og aktivitet på innovasjon og nyskapende næringsutvikling?"
- Anne Cathrin Østebø, adm.dir Validé

LENKE

Debattinnlegg Stvanger aftenblad 28.02.19: Hallo! - Innovasjon er ikke et tiltak mot arbeidsledighet

Anne Cathrin Østebø

Innovasjon er ikke et tiltak mot arbeidsledighet

Når er det viktig og riktig å være innovativ? Når det går som det suser eller når forretningsmodellene og inntektene svikter? Stavanger Aftenblad trykket 28. februar 2019 Anne Cathrin Østebø sine synspunkter om saken.

Da oljeprisfallet rammet regionen hardt, med 20.000 arbeidsplasser i minus på noen få år, sa både politikere og næringslivledere at «Nå må vi lære. Vi er for sårbare. Rogaland må ha flere ben å stå på for vi vet nå at neste nedtur kan komme, og det både raskt og brutalt».

Det ble snakket om omstilling og innovasjon i alle sammenhenger, men så øker oljeprisen – og med det gir bransjen gass på nytt. Fokus blir igjen på ansettelser og betingelser som gjør at en ikke mister ansatte og å sikre inntekter og gevinst.


Tilbake til det gamle
Hva skjedde med innovasjonsviljen? De nye mulighetene? Kompetansen denne regionen har til teknologioverføring? Klarer man nå å holde fokus og aktivitet på innovasjon og nyskapende næringsutvikling?

De beste og de tøffeste gjør det! Hvorfor? Skal en tiltrekke seg de unge, kloke hodene må en tenke nytt innen sin bransje. Skal en sikre en langsiktig positiv utvikling så må en være kreativ og i posisjon når de tøffe tidene kommer.

Det ligger mye penger i forskning og innovasjon, en må bygge seg opp til å være på det rette nivået – det øverste.

For å komme dit må en alltid jakte de nye mulighetene. Selv om det er travelt, må næringslivet delta i klynger og nettverk hvor det skapes innovasjoner. Vi må koble privat og offentlig aktivitet, sikre tidligfasekapital gjennom private fond, Business Angels, Såkorn, og vi må bruke ordningene til Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og EU, som Skattefunn, regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprogram.

Veien videre
I forbindelse med regionreformen bør en lytte til Rogaland. Vi har erfaring med omstilling, vi er dårlige på offentlige ordninger (med unntak av Skattefunn), men har et fantastisk næringsliv som jobber sammen med det offentlige systemet vi har.

Til bedriftene: Fortsett det gode arbeidet og se nye muligheter!

Til det offentlige og politikere: Styrk finansieringen til næringsutvikling og legg tilrette for bedriftenes iver etter å innovere! Vinnerne i næringslivet har de beste forutsetningene til å lykkes. Omstillingen pågår og er viktigere enn noen gang.

Leserbrev av: Anne Cathrin Østebø, Adm.dir. Validé

  • Validé AS er et selskap som bistår gründere og forskere med kommersialisering av kunnskap og forskning. Validé er eid av Ipark AS og Prekubator TTO. Ipark eies av Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark, Rogaland fylkeskommune, Siva og Equinor. Prekubator eies av Universitetet i Stavanger, Norce (tidl. IRIS), Ipark, Helse Stavanger og Nofima. Red.mrk.
"Hva skjedde med innovasjonsviljen? Klarer man nå å holde fokus og aktivitet på innovasjon og nyskapende næringsutvikling?"
- Anne Cathrin Østebø, adm.dir Validé

LENKE

Debattinnlegg Stvanger aftenblad 28.02.19: Hallo! - Innovasjon er ikke et tiltak mot arbeidsledighet