Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Controller

Validé ansetter en Controller

Bli med i vårt team! Vi søker en person med økonomisk utdannelse og noe arbeidserfaring til en nyopprettet stilling som Controller. Søknadsfrist: 4. oktober 2021.

Vi ønsker en fremoverlent person som vil bidra med å forme stillingen/rollen inn i organisasjonen og som ønsker å utvikle seg i takt med selskapet.

Som Controller i Validé vil du få ansvar knyttet til oppfølging av månedlige rapporteringer på drift og aktiviteter til flere interessenter, heri SIVA, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Rogaland fylkeskommune, samt bistå i budsjettarbeid og prognoser med rapportering til selskapets ledelse. Stillingen vil også innebære kontinuerlig forbedringer av rutiner, digitalisering og tilgjengeliggjøring av informasjon innenfor økonomioppfølging, rapportering og målstyring.

FINN.NO: Les hele utlysningen og søk her

Andre arbeidsoppgaver vil være

  • Delta i rapporteringsarbeidet i selskapet med vekt på prosjektregnskap, driftsbudsjett, investeringsportefølje og generell økonomisk prosjektoppfølging
  • Jobbe tett mot administrasjon/økonomi/investeringsressurser og bistå i rapportering og oppfølging av virksomhetsstyring.
  • Bidra til å videreutvikle og iverksette rutiner og verktøy for økonomisk oppfølging og rapportering
  • Diverse analysearbeid, herunder utarbeide og følge opp forretningsplaner og business cases
  • Jobbe med prosesser på tvers i Validé, se muligheter og potensiale, samt utfordre organisasjonen

Kvalifikasjoner

Som vår nye Controller har du god regnskapsforståelse og 2-5 års relevant erfaring innen økonomi. Du er analytisk og kommersielt anlagt. Videre ønsker vi at du har:

  • Høyere økonomisk utdanning, minimum Bachelor-nivå
  • Kompetanse innenfor ulike rapporteringssystem er en fordel
  • Evne til statistikk- og dataanalyse