Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Validé troner fortsatt på topp blant de norske innovasjonsmiljøene. Det er virkelig en gladmelding."
- Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé

Hva gjør Validé?

Visjon: Enten vi forvandler forskning til nye produkt og tjenester eller vi hjelper oppstartsseselskaper å komme seg ut i markedet; alt i Validé handler om kommersialisering og innovasjon.

FAKTA

Hva gjør Siva?

 • 50 års historie som tilrettelegger for ny industri, nye arbeidsplasser i hele Norge
 • Per 1. januar 2018 deltar 35 inkubatorer i det nasjonale inkubatorprogrammet.
 • Medeier i over 100 små og store innovasjonsselskap.
 • Inkubasjonsprogrammet til Siva utvikler næringslivet ved å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter og gi ny vekst i etablert næringsliv.
 • Intervju? Kontakt: Randi Torvik, mobil 971 49 456
Anne Cathrin Østebø

Validé på topp blant innovasjonsmiljøene i Norge

Validé scorer høyt og høyest på Siva sine nye retningslinjer som skal sikre Norge flere gode og levedyktige næringer og selskap.

GROR SELSKAPER: Det gror godt rundt Validé – både i inkubatoren, ITSA og i TTO. Høy aktivitetet og gode resultat blant selskapene i inkubatoren, plasserer Validé på topp i Siva sin nye ranking. (Foto: Hilde Garlid)


-Validé har ventet i spenning på beslutning fra Siva. De har, i samråd med Rogaland fylkeskommune, kommet til at Validé fortsatt troner på topp blant de norske innovasjonsmiljøene. Det er virkelig en gladmelding, Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé.

De to andre er BTO i Bergen og StartupLab i Oslo.

Nye kriterier
Siva er både «den lovgivende og dømmende makt» for alle som driver inkubatorer og næringshager. Det var derfor knyttet stor spenning til Siva sin endring av retningslinjer for hvordan de gir tilskudd i årene framover. Siva har revidert reglene for å bedre skille mellom dem som tar ut potensiale og oppnår resultat og dem som har «litt å gå på».

-Revidert tilskuddsmodell med tilhørende retningslinjer bygger opp under programmets målsettinger, føringer fra oppdragsgivende departementer og vil bidra til en ytterligere styrking av programmet, skriver Randi Torvik i Siva.

-Formålet er å utvikle transparente modeller som bidrar til å forsterke de inkubatorene og næringshagene med størst uutnyttet potensiale og eventuelt å nedjustere eller avslutte programaktiviteten hos operatører som leverer dårligere enn forventet sett i forhold til resultater og potensial over tid, skriver Torvik.

LES OGSÅ: Et beydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

Høy aktivitet og verdiskaping blant selskapene
Det er laget 20 kriterier som bedre skal skille klinten fra hveten blant næringshagene og inkubatormiljøene i hele landet. I praksis betyr dette et økonomisk større skille i tilskudd fra Siva til drift av inkubatorene og næringshagene. Det innføres nå fem kategorier, før fire, som starter på 1 million kroner i tilskudd og der 5 millioner kroner gir full pott for topp score.

Validé sin drift, mål og resultat er lagt på vektskålen til Siva, og alle piler peker mot at Validé har høy aktivitet i inkubatoren. Undersøkelser viser svært god kundetilfredshet, inkubatorens økosystem fungerer svært godt ved at Validé har et nettverk av aktører og ressurser som bidrar til inkubatorbedriftenes utvikling og verdiskapning og Validé sine inkubatorbedrifter scorer høyt på årlig vekst i verdiskapning.

Dette plasserer Validé i Norges-toppen blant innovasjonsmiljøene.

Mer penger å hente
Sivas samlede tilskudd til inkubasjon økes med om lag 42 millioner kroner for resterende programperiode i forhold til dagens tilskuddsnivå. I tillegg innføres det nye, søkbare midler innen tre kategorier:

 1. Betydelig utvidelse av geografisk nedslagsfelt
 2. Utvidelse av aktiviteten med en betydelig bransjesatsing
 3. Nasjonale konsortium med spisskompetanse på internasjonalt nivå innenfor en spesifikk bransje

-De søkbare midlene skal gjøre operatørene av programmet enda bedre rustet til å bidra til utvikling av fremtidens næringsliv. Første søknadsfrist vil være 1. november 2018, skriver Siva.

-Vi har omorganisert oss i Validé slik at vi får mer kraft og ressurser på bransjer som helse og energi; både i inkubatoren, men også på tvers av virksomhetene våre. Energinæringslivet i vår region har verdifull kompetanse som vi ser muligheter å bygge videre på. Med et nytt og innovativt sykehus på startstreken og med en politisk vilje til å bli en Smart City, trør vi også til det vi kan for at helsebransjen kan finne godt fotfeste i vår regionen. Framtiden starter hos oss, sier Anne Cathrin Østebø i Validé.


Selskap som har fått starthjelp av Validé

 • Spillutvikler Misc Games, noe så unikt som et rogalandsk spillutviklerselskap som bokstavelig talt erobrer de store hav.
 • Smarthjemselskapet Futurehome. Rogalandske studenter som utviklet smarthjemløsninger. Nå partner med GET/TDC for å nå et nordisk smarthusmarked.
 • Prosjektstyrernes redningsmann Loops, vinner 500.000 kroner under årets ITSA-konkurranse for start-ups.
 • Vindkraft til havs er en del av det grønne skifte. Vindkraftsimulatorselskapet Shoreline danner grunnlaget for vindenergiselskapenes beslutninger.
 • Spennende forskning og utvikling av ny havnæring i bioteknologifirma Alginor som er inkubatorselskap hos Validé Haugesundregionen
"Validé troner fortsatt på topp blant de norske innovasjonsmiljøene. Det er virkelig en gladmelding."
- Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé

Hva gjør Validé?

Visjon: Enten vi forvandler forskning til nye produkt og tjenester eller vi hjelper oppstartsseselskaper å komme seg ut i markedet; alt i Validé handler om kommersialisering og innovasjon.

FAKTA

Hva gjør Siva?

 • 50 års historie som tilrettelegger for ny industri, nye arbeidsplasser i hele Norge
 • Per 1. januar 2018 deltar 35 inkubatorer i det nasjonale inkubatorprogrammet.
 • Medeier i over 100 små og store innovasjonsselskap.
 • Inkubasjonsprogrammet til Siva utvikler næringslivet ved å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter og gi ny vekst i etablert næringsliv.
 • Intervju? Kontakt: Randi Torvik, mobil 971 49 456