Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Valide Fusjon 3

Validé søker forretningsutvikler innen forskningsbasert innovasjon

VI SØKER en engasjert, selvgående og initiativrik person med utdannelse på masternivå eller høyere. Hovedoppgaven blir å støtte forskningsbasert kommersialisering.

Arbeidsgiver: Validé AS

Stillingstittel: Forretningsutvikler innen forskningsbasert innovasjon
Søknadsfrist: 20.11.2019
Varighet: Fast

Validé is all about innovation.

Whether we're transforming research into new products & services, or aiding young startups with getting to market successfully.

For information in English, please see below the Norwegian version

Validé AS er en av de eldste og mest anerkjente inkubatorene i Norge, og ranket som ledende innovasjonsmiljø av SIVA. Vi jobber med forskningsbasert næringsutvikling og vi bistår grûndere. Vi har ansvar for to klyngeprosjekt og vi utvikler nye modeller for grunder-hjelp som vår akselerator, samt at vi bistår næringslivet i prosjektetablering. Validé holder til i Innovasjonsparken på Ullandhaug; en internasjonal næringspark for innovasjon, forskning og næringsutvikling. Vi samarbeider nært med øvrige inkubatorer, forskningsmiljø og næringshager i hele Rogaland.

Vi hjelper fram de mest innovative konseptene og de beste forskningsbaserte resultatene i Rogaland til raskere vekst og kommersiell suksess. Vi har spisskompetanse innen forretningsutvikling, prosjektetablering, kapitalinnhenting og et unikt nettverk.

Hver dag jobber vi for å gjøre verden til et bedre sted ved å hjelpe fram produkt og løsninger hentet fra forskning og vitenskap, fantastiske ideer og forretningskonsept. Vi er en del av innovasjonsøkosystemet i Rogaland, men våre resultat har global effekt, enten vi jobber med helseinnovasjon som redder liv eller et fornybart energikonsept. Forskning og løsninger vi har jobbet med finnes i dag i folks hjem, på havets bunn, i verdensrommet, på alle kontinent, og dette fortsetter vi å gjøre. Vi er privilegerte som får jobbe med gode forskere, oppfinnere, og fantastiske oppstartsselskap i mange ulike næringer.

Bli en del av vårt team for å forandre verden!

Vi søker:

Vi søker etter kollega som; - Forretningsutvikler innen forskningsbasert innovasjon.

Hovedfokus blir å kommersialisere forskningsresultater fra ett eller flere av forskningsmiljøene Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus, NORCE, NOFIMA, NIBIO, HVL og NMBU. Videre vil du arbeide med kobling mellom forskning, gründerskap og klyngeutvikling.

VI SØKER en engasjert, selvgående og initiativrik person med utdannelse på masternivå eller høyere. Hovedoppgaven blir å støtte forskningsbasert kommersialisering. Du bør ha erfaring fra utvikling av forretningsplaner, interesse og god kjennskap til etablering av gründerselskap, lisensforhandlinger, samarbeid med næringsliv og innhenting av kapital.

Dine oppgaver blir:

• Identifisere og administrere nye innovative prosjekter og IP-porteføljer fra forskningsinstitusjoner.

• Etablere og vedlikeholde en profesjonell og støttende innovasjonskultur

• Sikring av rettigheter (IPR)

• Sikre finansiering for FoU og innovasjonsprosjekter

• Mulighetsanalyser, markedsvurderinger og konseptutvikling

• Utvikle og opprettholde sterkt samarbeid mellom industri og kommersielle partnere

• Oppmuntre og bidra til kommersiell bevissthet blant forskere

• Linsensiering av teknologi og etablering av oppstartsbedrifter.

Du må ha:

· Utdannelse på minimum Masternivå, gjerne PhD

· Minimum 5 års næringslivserfaring

· Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

· Sterke relasjonsbyggende egenskaper og gode samarbeidsevner

· Stor arbeidskapasitet i en travel og omskiftelig, digital hverdag

· Løsningsorientert og positiv innstilling i møte med gründere og start-ups

· Kreativ og konstruktiv inngang til nye problemstillinger

Søknadsfrist: 20. november 2019

Tiltredelse etter avtale

Vi tilbyr:

Spennende og varierte oppgaver i et meget godt arbeidsmiljø

Stort regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk

Konkurransedyktig lønn- og pensjonsordning

Vår nettside: valide.no

Kortfattet søknad og CV sendes til post@valide.no innen 20. november 2019.


Lenke til utlysing hos FINN.no

_________________________________________________

English version:

Position: Business Development Manager

Validé is all about innovation.

Whether we're transforming research into new products & services,or aiding young startups with getting to market successfully.

All about Validé is simply to make the world a better place. We do this by helping scientific discoveries, amazing ideas and business concepts transforming into products and to find solutions to problems industries, societies and mankind is facing. We make a global impact every day, whether we work on a new medical device to save lives or a renewable energy concept to help increasing the production of green energy. These concepts and ideas are in the homes and lives of millions, deep down under the sea bed, in space, on all continents and we do this every day and all the time. We are privileged to work with excellent scientists, brilliant inventors, amazing startups and industries.

Be part of our team and the adventure to change the world!

Validé is a business development organization, one of the oldest and most recognized incubators in Norway, The company is ranked as leading innovation company in Norway by SIVA.

Validé is the official technology transfer office of 7 research institutes and is responsible for the IP portfolio management and commercialization of their intellectual assets. Validé is located at the Innovasjonsparken at Ullandhaug, Stavanger; an international business park for innovation, research and business development.

We are responsible for bringing early stage innovation and R&D concepts to commercialization. We provide expertise in technology management, startups, incubation, investment, cluster management, IPR management, technology transactions, marketing, prototyping and product development. Validé offers incubation services and accelerator programs to startups, office space and full service startup packages. We also offer funding through various investment schemes including angel, pre-seed and venture capital funding and regional, national and international public funding schemes.

Business Development Manager

The main task is to support research based commercialization through licensing and startup ventures. The Key Performance Indicators are the number of inventions, the number of commercializations and value creation for the research institutes and industry. The main functions for this position are:

· Encouraging the disclosure of new discoveries and ideas

· Establishing and maintaining a professional and supportive innovation culture

· Identifying and managing new innovative projects and IP portfolios of research institutions

· Securing intellectual property rights

· Closing the funding gap between the discovery of new ideas and the proof of concept phase

· Secure financing for R&D & Innovation projects

· Opportunity analyses, market assessment and concept development

· Developing and maintaining strong collaboration with industry and commercial partners

· Develop commercial awareness among researchers

· Licensing technologies and establish start ups

Qualifications and Experience

Do you want to join a team with courage, faith and skills to bring new ideas alive?

We are looking for a candidate with at least a Masters degree in Science and Technology, Health and/or Digitaliszation. PhD in a relevant area is a plus so as experience in industrial R&D, startups and commercialization. It is desired that you have some experience of Intellectual Property Rights (IPR) and grant writing.

We offer:

Exiting and diverse project portfolio together with a creative, structured and good working environment. Salary according to negotiations.

Our website: valide.no.

Short application (Norwegian or English) and CV is to be sent to post@valide.no within 20th of November 2019.