Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Sydnes Ui S 5

Antibiotika som brytes ned med lys

Prof. Magne Sydnes og hans team ved avdeling for kjemi, biovitenskap og miljøteknikk ved Universitetet i Stavanger, utvikler nye antibiotika som brytes ned når de utsettes for lys.

Denne nye teknologien er patentsøkt og vil bidra til å bekjempe spredning av antibiotika og således utviklingen av antibiotikaresistente bakterier. Antibiotikaresistens er en av de viktigste utfordringene i dagens medisin, gobalt. I tillegg kan disse nye antibiotikaene åpne dørene for utvikling av nye strukturer med høyere effekt for å bekjempe smittsomme sykdommer.

Prosjektet har fått støtte fra Norges Forskningsråd og skal undersøke mekanismene til disse lysnedbrytbare molekylene og utvikle nye strukturer for å utvide spekteret for behandling av infeksjonssykdommer. Prosjektet skjer i samarbeid med Universitetet i Tromsø.

Støtte fra Validé:

• Validé Technology Transfer Office (TTO) bidrar til å utvikle og kommersialisere dette produktet.
• Forretningsutvikler: Johann Mastin

LES OGSÅ: Bryter ned kjemikalier og antibiotika raskere med lys (Validé.no)

Photodegradable antibiotics for reduced antibiotic microbial resistance

Prof. Magne Sydnes and his team, at the department of chemistry, biosciences and environmental engineering at the University of Stavanger (UiS) are developing new antibiotics with the ability to degrade when exposed to light.

This novel technology has been filed for patent and will allow to combat antibiotic spreading and development of antibiotic resistant bacteria, one of the most important challenges of current medicine. In addition, these new antibiotics will open the door for the development of new structures with higher efficacy to combat infectious diseases.

The project has received the support of the Norwegian Research Council and will investigate the mechanisms of these photodegradable molecules and develop new structures to broaden the spectrum for treatment of infectious diseases in collaboration with the University of Tromsø.

READ MORE: Bryter ned kjemikalier og antibiotika raskere med lys (Validé)

Support from Validé:
Validé Technology Transfer Office (TTO) contributes to develop and commercialize this product.
• Business developer: Johann Mastin