Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Magnus Friestad Bjørkavoll Bergseth

Precisest - et hjerteovervåkingssystem

Det er økt risiko for plutselig død under anstrengende fysisk trening. Risikoen øker med alderen, og med økende treningsintensitet og varighet. Hos fritids-idrettsutøvere i alderen >35 år er nedsatt blodtilførsel til hjertet, med påfølgende hjerteinfarkt, den vanligste årsaken til plutselige dødsfall under trening.

I dette prosjektet utvikler vi et hjerteovervåkingssystem som kan brukes av alle til å overvåke sin egen hjertesikkerhet under fysisk trening. Systemet bruker en ny kombinasjon av data fra en stor database (needed-studien) i kombinasjon med sensordata og en spesifikk blodprøve.

Forsker:
Stein Ørn (SUS)

Du kan lese om studien her: The Needed Study

Du kan også lese: SUS-lege på sporet av livreddende blodprøve (Aftenbladet (no) )

Støtte fra Validé:
• Validé Technology Transfer Office (TTO) bidrar til å utvikle og kommersialisere dette produktet.
• Forretningsutvikler: Izaskun Muruzábal Lecumberri/ Kari Birgitte M. Wiig


Precisest - a heart surveillance system

There is an increased risk of sudden death during strenuous physical exercise. The risk rises with increasing age and with increasing exercise intensity and duration. In recreational athletes >35 years of age, impaired blood supply to the heart with subsequent heart attack is the most common cause of sudden deaths during exercise.

In this project we are looking into the construct of a heart surveillance system that can be used by everybody to monitor cardiac safety during physical exercise. The system uses a novel combination of data from a large database (the Needed study) in combination with sensor data and a specific blood test.

Researcher: Stein Ørn (SUS)

You can read more about the study here:
The Needed Study

You can also read: SUS-lege på sporet av livreddende blodprøve (Aftenbladet (no) )

Support from Validé:
• Validé Technology Transfer Office (TTO) contributes to develop and commercialize this product.
• Business developer: Izaskun Muruzábal Lecumberri/ Kari Birgitte M. Wiig