Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Probability Mapping

Sannsynlighetskartlegging er magnetiske resonansbilder (MRI) for å forbedre visualiseringen av kjerneområdet for infarktet og kantsone i myokard.

Situasjonen er nemlig at pasienter som har lidd, men overlevd ett hjerteinfarkt, senere kan lide av en mulig invalidiserende eller dødelig hjertearytmi. Magnetiske resonansbilder (MRI) av hjertet til en pasient som har hatt hjerteinfarkt, kan gjøre det mulig å identifisere muskelområdene hvor det er redusert blodstrøm (arrvev) for så å kunne kartlegge og bestemme plassering og omfang.

Sannsynlighetskartlegging vil være et nyttig, klinisk verktøy for å ta beslutninger og tilpasset den videre behandling, spesielt i tiden rett etter infarktet.
Det er gitt et patent i USA som beskriver hvordan sannsynlighetskartene er bygget opp fra MR-bilder.

Forskerne:
Trygve Eftestøl og Kjersti Engan fra Universitetet i Stavanger (UiS) samt Stein Ørn og Leik Woie fra Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Støtte fra Validé:

• Validé Technology Transfer Office (TTO) bidrar til å utvikle og kommersialisere dette produktet.
• Forretningsutvikler: Izaskun Muruzábal Lecumberri/ Kari Birgitte Melvær Wiig


Probability mapping

Probability mapping for enhanced visualization of infarction core area and border zone in the myocardium in Magnetic Resonance Images.

Patients who have suffered but survived one heart attack – myocardial infarction - may subsequently suffer a possibly disabling or fatal cardiac arrhythmia. Magnetic Resonance Images (MRI) of the heart of a patient who has had a myocardial infarction can enable the muscle regions with reduced blood flow (scar tissue) to be identified and its location and extent to be mapped and determined.

The probability mapping will be a useful clinical tool for decision-making and customized treatment, especially in the near period after the infarction.
A patent has been granted in USA describing how the probability maps are built from MR images.

The Inventors: Trygve Eftestøl, Kjersti Engan, (UiS) and Stein Ørn and Leik Woie (SUS)

Support from Validé:
• Validé Technology Transfer Office (TTO) contributes to develop and commercialize this product.
• Business developer: Izaskun Muruzábal Lecumberri/ Kari Birgitte Melvær Wiig