Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Datasikkerhet Totem

TOTEM: Integrerer blockchain og big data

Konvensjonelle metoder for dataanalyse krever at data flyttes på tvers av nettverk for analyse. Det er et problem i henhold til å gi data- og personvernsikkerhet.

For å overvinne disse problemene har forskere ved Universitetet i Stavanger (UiS) utviklet TOTEM. Det gjør det mulig å ta beregninger fra dataene, i stedet for å flytte dataene til beregningen. Dette forhindrer uønsket bruk eller fare for datatyveri i brukerkoden. Teknologien setter rett og slett begrensninger på beregningsoperasjonene.

TOTEM-prosjektet, utføres av forskerne Dhanya Therese Jose, Antorweep Chakravorty og Chunming Rong ved Universitetet i Stavanger (UiS). De øker datasikkerheten ved å la organisasjoner åpne sine datasentre og tillate disruptive forretningsmodeller. Dette kan også ses i lys av nyere utvikling av store datasentre i Rogalands-regionen.

Støttet av Validé:
• Bistand fra Validé TTO


TOTEM - Token for controlled computation integrating ​blockchain with big data​

Conventional methods for data analysis demand data to be moved across networks for analysis. That´s a problem according to to provide data and privacy security.

In order to overcome these issues, we proposed TOTEM, which allows computation to be taken to the data, rather than moving the data to the computation, and prevents the execution of any malicious functions in the user code, by putting constraints on computational operations.​

The TOTEM project, carried out by the researchers Dhanya Therese Jose, Antorweep Chakravorty and Chunming Rong at the University of Stavanger (UiS), ensures data security by allowing organisations to open their data centers and allow disruptive business models. This can be also read in line with recent development of large datacentres in the Rogaland region.

Empowered by Validé:
• Support from Validé TTO