Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Illustrasjonsfoto Industri

Hvordan flytter vi forskning ut i næringslivet?

Noe av det kjekkeste vi gjør, er å bistå etablert næringsliv til å identifisere utfordringer de har som kan løses ved hjelp av forskning.

Det etablerte næringslivet har stort behov for å innovere for å utvikle sine egne produkter, sin kompetanse eller å nå nye marked. De store aktørene innen industri og næringsliv har gjerne en egen utvikling- og innovasjonsavdeling, men små og mellomstore bedrifter har svært ofte ikke det.

Validé har oppdrag fra VRI Rogaland

VRI er forkortningen for «Virkemidler for regional innovasjon». Validé har oppdraget som VRI kompetansemeglere fra Rogaland fylkeskommune. Oppgaven er å få etablert næringsliv, oppstartsbedrifter og forskningsmiljøer til å samarbeide for å oppnå innovasjon og økt verdiskaping. VRI skal også hjelpe bedrifter til å finne fram til de rette økonomiske støtteordningene.

Som meglere har Validé jobbet med rundt 70 bedrifter, noe som har resultert i 23 aktive forskningsprosjekter (Forprosjekter VRI, Skattefunn mm).

I Validé har vi fire VRI-kompetansemeglere som hjelper bedrifter innen:
• matbransjen - Kari Birgitte Melvær Wiig
• velferdsteknologi - Kari Birgitte Melvær Wiig
• digitalisering - Kari Birgitte Melvær Wiig
• fornybar energi - Terje Handeland
• infrastruktur og tunnelsikkerhet - Terje Handeland
• bioøkonomi og teknologi - Åse Samdal, Validé Haugesundregionen.
• landbruk - Åse Samdal, Validé Haugesundregionen.
• Internasjonale programmer og store prosjekter, Paul Vigmostad

Validé bistår med å identifisere utfordringer som kan løses ved hjelp av forskning:
• finne det rette forskningsmiljøet
• finne den rette støtteordningen ·
• veiledning i forbindelse med søknader til VRIs virkemidler forprosjekt,
• nettverksmøter
• student til låns
• veiledning i forbindelse med utvikling av søknad om støtte til andre programmer

SkatteFUNN - næringslivets dør til forskningen

SkatteFUNN

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for forsknings- og utviklingsinnsats i næringslivet.

Formålet er å motivere bedrifter til å bruke forskning for å skaffe seg ny kunnskap, informasjon eller erfaring, som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når

  • Du skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • Du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utviklingen
  • Bedriften din har nytte av resultatet

Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan gjennom SkatteFUNN få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder. Et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

For å søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

SLIK GJØR DU DET: Guide til SkatteFUNN

Fornybar Vest: Energibransjen bidrar til nye, grønne arbeidsplasser

Fornybar Vest

Hvor skal «det grønne skiftet» komme fra? Fornybar Vest er et initiativ for å skape nye grønne arbeidsplasser på skuldrene av vår olje- og gassindustri.

Det er Agenda Vestlandet, en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest, som gjør denne satsningen mulig. Ole Jørgen Engelsvoll, forretningsutvikler i Validé, er prosjektleder

- Vestlandet har bygd opp en olje og gass-industri i verdensklasse. Den kompetansen og internasjonale erfaringen menneskene i disse selskapene innehar, spiller en nøkkelrolle for Vestlandets grønne omstilling. Nettopp derfor støtter vi dette prosjektet, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konsernsjef i Sparebanken Vest.

Innovasjonsselskapet Validé, investornettverket Connect Vest og energiklyngen Energy Transition Norway tar et felles krafttak for energibransjen. Agenda Vestlandet følger opp med inntil 5 millioner kroner i prosjektmidler.

Fornybar Vest collage - siste


Våre mål
150 bedriftsbesøk hos energibedrifter og forskningsmiljø på Vestlandet. Det ambisiøse resultatmålene av de besøkene er:
• høste 300-400 ideer
• modne ca 75 prosjekter
• etablere 40 nye bedrifter, enten som egne AS eller som nye løsninger i etablerte industribedrifter.

Prosjektleder er Ole Jørgen Engelsvoll, forretningsutvikler i Validé.

Teamet består av: Jorunn Sætre, energiklyngen, Gøril Selvik, Connect Vest, Terje Handeland og Jon Trygve Kjerstad begge forretningsutviklere i Validé.

Prosjektdeltakerne
Validé: Innovasjonsselskap med fokus på tidlig fase forretningsutvikling.
Anerkjent partner som utvikler idéer sammen med gründere og FoU-institusjoner til kommersielle selskap Omfattende nettverk innen industri og næringsliv, spesielt innen olje- og gassektoren. 25 år lang historie. 24 ansatte (PhD, MSc)

Lokalisert i Stavanger, Haugesundregionen, Jæren og Dalane, men arbeider med idéer nasjonalt.

Connect Vest: skal bidra til arbeidsplasser og utvikling av morgendagens næringsliv på Vestlandet innenfor bærekraftige rammer. De har jobbet med innovasjon, gründere og vekstbedrifter siden 2001 der nedslagsfeltet er Rogaland og Vestland fylker. Connect har 200 medlemsbedrifter og 85 tidligfaseinvestorer i sitt nettverk. De er en non-profit organisasjon som finansierer arbeidet sitt gjennom offentlige midler, partneravtaler og medlemsavgifter.

Energy Transition Norway: Energiklynge med over 100 aktører fra industrien, startups, forskning og utdanning, finans og det offentlige. ETNorway skal lede omstillingsprosesser i utvikling av lavutslipps- og fornybare energiløsninger. Klyngens ambisjon er å bringe verdensledende kompetanse og teknologimiljøer sammen for å øke innovasjonstakten i energiskiftet. Klyngen er i dag en katalysator for iverksettelse av innovative industrielle energiprosjekter.