Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Jærsk energi av jærsk landbruk

Biotek Rogaland Olav Røysland

BIOGASS: Olav Røysland i Jæren biogass AS. (Foto: Rogaland fylkeskommune)

I 2015 ble det så etablert et biogasskonsortium. Rogaland fylkeskommune står bak sammen med andre aktører som ønsker å utvikle gardsbasert biogassproduksjon med et felles oppgraderingsanlegg for biogassen.

IVAR sitt renseanlegg på Grødaland i Hå kommune, produserer biogass.

Grunderselskapet Biotek Rogaland AS ble etablert samtidig, og eies 80 prosent av biogasskonsortiet. Valide eier 10 prosent og Jæren Biogass AS (Olav Røysland) eier 10 prosent.

Selskapet utvikler et «plug and play-anlegg» som enkelt kan etableres på det enkelte gardsbruk. Prosjektanlegget ble lagt til Røyslands gård. Dette anlegget ble på en måte Biotek Rogalands Fou-anlegg, hvor en kunne kjøre både tørr og våtreaktorer og separere vått og tørt i husdyrgjødsla.

LES OGSÅ: Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2019 til Olav Røysland

Støttet av Validé:
• Inkubatorselskap
• Investering fra Validé AS