Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Oppdrett av torsk i landanlegg

Egersund Aqua (EA) ønsker å utvikle et miljøvennlig settefiskanlegg og produsere oppdrettstorsk. Planen var at det skulle etableres et unikt, landbasert resirkuleringsakvakultursystem (RAS) for settefiskproduksjon, og deretter skulle det være oppstart med matproduksjon av torsk ved bruk av RAS. Egersund Aqua samarbeidet med AKVA group om settefiskanlegget for torsk. Målet var byggestart våren 2010 og fisk i anlegget 2010/2011. I alt hadde selskapet fått ni forskjellige konsesjoner.

Selskapet ble etablert i 2002, og er nå avviklet.

Støttet av Validé:
• Inkubatorselskap
• Investering fra Validé AS