Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Factiverse provides evidence in the form of a brief summary containing important points for classifying a certain claim as true or false.

TRUE OR FALSE: It´s critical important to separate true from false in the news. Factiverse can check your questions. (Photo: Kayla Velasquez)

Fact-checking in Factiverse is done by powerful deep neural networks which learn from past patterns of fake news.

Factiverse provides evidence in the form of a brief summary containing important points for classifying a certain claim as true or false.

Fake news detection was started as a research project at University of Stavanger, Norway and researcher Vinay Setty. Over 1 1/2 years we developed a deep neural network model to detect fake news. The research prototype and experiments have given promising results. The research article can be accessed here. Before the article was published, a US patent has also been submitted.

READ MORE: Shifter: Maria Amelie i spissen for ny tech-satsing som skal avsløre falske nyheter

Empowered by Validé:
• Technology Transfer Office (TTO)
• Incubator company
• Investment from Validé AS
• ITSA Connect Growth (2020)
• Investment from preseedfund Validé Invest II


Validé Invest II sin andre investering tar opp kampen mot fake news

Patent er sikret og prototypen utvikles i samarbeid med Norsk telegrambyrå (NTB). Validé Invest II og andre investorer investerer 5 millioner i selskapet Factiverse. Deres løsning forebygger et av de største, demokratiske problemene i vår tid.

2016 var året da den demokratiske verden virkelig fikk kjenne på kraften, farten og konsekvensene av begrepet «fake news». Brexit var preget av en teknologidrevet informasjonskamp, og i USA gjorde Donald Trump de etablerte nyhetsmediene til sine fiender ved å kalle dem «fake news-media»

Forskning blir selskap
Samtidig satte maskinlæringseksperten Vinay Setty i gang et forskningsprosjekt om falske nyheter på Universitetet i Stavanger (UiS).

-Jeg hadde ingen kommersielle ambisjoner med prosjektet, sier Vinay Setty til nettstedet Shifter, - men en av publikasjonene mine ble lagt merke til av Validé TTO.

Factiverse Vinay Setty, UiS

FORSKEREN: Vinay Setty er ekspert i maskinlære, og Factiverse er en spin-off fra forskningen hans fra Universitetet i Stavanger. (Foto: Hilde Garlid)

Forretningsutviklerne i Validé teknologioverføringskontoret (TT0) tok kontakt med en idé om å kommersialisere teknologien, og har siden bidratt med å sikre patent.

- Validé er UiS sin forlengede arm når det gjelder utvikling av innovative ideer. Oppgavene våre med å finne, vurdere, kvalifisere og finansiere gode ideer løses i et samspill mellom UiS, Validé og Norges forskningsråd. Å utvikle nye produkter og tjenester er del av vårt samfunnsoppdrag, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé.

Forskningen til Vinay Setty resulterte i 2019 til etableringen av selskapet Factiverse, og den kjente teknologijournalisten Maria Amelie er nå medgründer og daglig leder i selskapet.

Startup-investorer
Året 2021 har startet med at selskapet har sikret investeringer på 5 millioner kroner. Murshid M. Ali, gründer av selskapet Huddlestock, er blant investorene. Han kjenner godt til reisen som Vinay Setty nå har lagt ut på. Murshid var også forsker på Universitetet i Stavanger da han i 2014 etablerte fin-tech selskapet Huddlestock med bistand fra Validé TTO. I november 2020 gikk Huddlestock på børs.

Investorene Petter Selvikvåg Berge, gründer av Norsk Solar AS, David Baum fra Stonehaven Ventures og StartupLab er også blant investorene sammen med presåkornfondet Validé Invest II. Fra før har Innovasjon Norge tildelt fake-newsprosjektet 2 millioner kroner.

SHIFTER.NO: Maria Amelie i spissen for ny tech-satsing som skal avsløre falske nyheter

For tiden er selskapets fokus rettet mot brukeroptimalisering av piloten, men de har også et mål om å sikre seg betalende kunder i løpet av året.

- Et spennende team
I 2020 deltok gründerne av Factiverse på ITSA Connect Growth, forretningsutviklingsprogrammet fra Validé og engleinvestorgruppen Connect Vest for selskaper i nasjonal og internasjonal vekst. Der fikk Factiverse presentere seg for investorer, blant annet investeringsteamet i Validé Invest.

- TTO-teamet i Validé har jobbet med Factiverse teamet over lengre tid, og vi i investeringsteamet godt kjent med selskapet gjennom ITSA Connect Growth. Beslutningen vår om investering fra presåkornfondet skyldes at Vinay, Maria og resten av teamet er svært komplimentære og kapable; de utgjør et spennende team. Fondsinvestorene i Validé Invest II er enig med oss i at teknologien er høyst aktuell for å bidra til et bedre samfunn og dermed også et eksisterende marked, sier Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé.

Pilot blant NTB-journalister
Maria Amelie understreker at det ikke er en sannhetsmaskin de utvikler, men et verktøy, i utgangspunktet for journalister. Factiverse faktasjekker store mengder informasjon, raskt, og gir en tommel opp eller tommel ned om sannhetsgehalten i påstander ved å søke fram relevante kilder. Prosjektet har definitivt flyttet seg fra forskningslab til brukerne. Factiverse har fått nyhetsbyrået NTB med i utviklingen av en pilot.

Factiverse mission

-Den fungerer som en fake-newsdetektor. Journalister er ofte gode på å identifisere falske nyheter, men trenger likevel hjelp med misinformasjon. Når noen gjør feil, spres det fort, sier Amelie til Shifter, og mener behovet for den type teknologi i mediehusene blir mer aktuelt ettersom redaksjoner tappes for ressurser og at mengden tilgjengelig informasjon bare blir større.

Factiverse har tatt AI/NLP-teknologipatent på løsningen sin, blant annet i USA. Det er ikke uten grunn. - Det virkelig store markedet ligger utenfor Norges grenser, sier Amelie.

Selskapet satser på å utvikle og selge Factiverse som en Saas-løsningen (Software as a Service /programvare som en tjeneste), og jakter de store, internasjonale mediehusene som Reuters og New York Times.

-Og hva så med de største kildene til spredning av fake news? Teknologiselskapene bak sosiale medier?

-På sikt kan man tenke seg at aktører som Facebook og Wikipedia kan bli kunde av oss, sier Maria Amelie.