Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Overvåker fiskens helse

Fishlab UiS

VISITT: Validé på besøk hos Cato Brede og David Lausten Knudsen i Fishlab AS på Universitetet i Stavanger. Ole Jørgen Engelsvoll, Kari Birgitte Wiig og Izaskun Muruzabál fra Validé. (Foto: Anne Cathrin Østebø)

Fishlab AS utvikler nye helsemarkører til overvåking av fiskehelse. I laboratoriet kan de måle fiskens stressnivå.

Fiskeoppdrett er blitt en stor og viktig næring for Norge, men det er en rekke uløste utfordringer rundt fiskehelse. Sykdomsutbrudd som fører til høy dødelighet blir typisk utløst av en kombinasjon av faktorer, som f.eks. virussykdommer, krevende miljøforhold, parasitter, bakterielle infeksjoner og stress etter fysisk håndtering.

Det er vanskelig å vite hvordan fisken egentlig har det, og som et resultat forblir de underliggende årsakssammenhengene til et sykdomsutbrudd ofte uklare. Mangelen på denne innsikten, gjør det derfor vanskelig å jobbe med forbedring av fiskehelsen.

Sammen med Universitetet i Stavanger skal Fishlab AS utvikle metoder for deteksjon og kvantifisering av nye helsemarkører i fisk som kan brukes til overvåking av fiskens helse.

Støttet av Validé:
• Technology Transfer Office tjenester
• Støtte fra VRI Rogaland til forprosjektet «Nye helsemarkører til overvåking av fiskehelse»
• Inkubatorselskap
• Investering fra Validé AS